XXXV. fondfőcsoport - Az MSZMP Archívumában kezelt iratok

A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és az MSZMP Pest Megyei Bizottságának, a járási és városi bizottságaiknak és alapszerveiknek, néhány üzemi, intézményi és vállalati pártbizottságnak, pártiskolának, valamint a Munkásőrség Pest Megyei Parancsnokságának és alsóbb szerveinek levéltári őrizetbe került iratait soroltuk ide. Évkörük 1948–1989. Megtartottuk a több mint 500 fm iratanyag eredeti irattári rendjét.