XII. fondfőcsoport - Egyházi szervek és iskolaszékek

Kisebb terjedelmű, töredékesen levéltárba került egyházi, egyházgondnoki és felekezeti – köztük a nagykőrösi református és a ceglédi római katolikus – iskolaszéki iratokon kívül a váci káptalannak ránk maradt iratanyaga található itt.
 
A váci káptalan középkori hiteleshelyi iratanyaga nem maradt fenn, csak az 1700-ban megújított „ifjabb” váci káptalané, ámbár ebben is található néhány eredeti középkori oklevél. A különféle jogi aktusokat 1700-tól rögzítő országos jegyzőkönyvek (protocolla regnicolaria) és a hozzájuk tartozó iratok – be- és felvallások (fassiones), ellentmondások (contradictiones), tiltakozások (protestationes), meghatalmazások, ügyvédvallások (plenipotentiae), határvizsgálatok (inquisitiones metales) stb. – a korabeli segédkönyvekkel tárgy, személy- és helynév szerint kutathatók. A fond gyűjteményes állaga (1364–) 1714–1843 közötti időszakban keletkezett nemesleveleket és diplomákat tartalmaz.