VII. fondfőcsoport - A jogszolgáltatás területi szakszervei

Bíróságok, ügyészségek, fegyintézetek és fogházak tartoznak ide.
 
 A Pestvidéki Kir. Törvényszék irataiból (1872–1950-ig közel 400 fm) a telekkönyvi iratok maradtak meg nagyobb mértékben. A mintegy 230 méteres telekkönyvi anyag segédkönyvei viszont nagyon hiányosak, ezért az iratokat – amelyeknek az évköre 1872–1914 – teljesen át kellett rendezni. Minden település kapott egy számot, s ez alá lett összegyűjtve minden, az adott településre vonatkozó irat. Ez megkönnyíti a helytörténészek munkáját, egy helyen találják meg az iratokat egy adott községre vonatkozóan.
 
A vármegye területén működött tíz járásbíróságtól kb. 350 fm irat maradt meg. Mindegyik rendkívül hiányosan került a kezelésünkbe, a bennük történő kutatás nagyon nehézkes, mert a legtöbb esetben a segédkönyveik is hiányoznak. A járásbíróságokon külön számkeretben iktatták, s így külön is kezelték a polgári és a büntető iratokat, míg a peren kívülieket hol a polgárival, hol a büntetővel kezelték együtt. Fondjaikban ezen kívül telekkönyvi és közjegyzői iratokat is találunk, ezek azonban nem számottevőek.
 
Az ügyészségek iratai közül egyedül a Pestvidéki Kir. Ügyészségtől érkezett be irat (kb. 24 fm), de azok a segédkönyvek teljes hiánya miatt csak darabszintű átnézéssel kutathatóak.
 
Pest megye területén Vácott és Márianosztrán működött országos fegyintézet. Míg a női rabokat őrző márianosztrai intézet iratanyaga a jogutódhoz Kalocsára került (csak egy éves jelentést őriz levéltárunk az intézet múltjából), addig a másik, ma is váci székhelyű országos fegyintézet jogelődjének, a Váci Kir. Országos Fegyintézet 1855–1944 (1949) között keletkezett történeti iratai levéltárunkban találhatók.
 
A fogházak iratai közül a Pestvidéki Kir. Törvényszéki Fogháznak 1906–1949 közötti évekből 18,80 fm terjedelmű irata van az őrizetünkben.