Megvásárolható kiadványok

Keleti Ferenc-Lakatos Ernő-Makkai Ferenc: Tanulmányok Pest Megye múltjából. 101 Ft (elfogyott)
Lakatos Ernő (szerk.): Iratok Pest Megye történetéhez. 1918-1919. 47 Ft
Káldy-Nagy Gyula: A Budai Szandzsák 1559 I. 63 Ft
Vígh Károly: Vörös Pest vármegye. 84 Ft
Böőr László: Útmutató a Pest Megyei Levéltár nagykőrösi osztályának irataihoz. 35 Ft
Bakács István: Iratok Pest Megye Történetéhez 1002-1437. 126 Ft
Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei 1381-1876. 74 Ft
Lakos János: Hogyan írjam meg falum történetét? 42 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regegesztái 1638-1711. I. 74 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regegesztái 1638-1711. II. 79 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regegesztái 1638-1711. III. 79 Ft
Káldy-Nagy Gyula: A Budai Szandzsák összeírásai 1546-1590 II. 315 Ft
Pásztor Mihály: A fehérterror néhány jelenségei 1919-1920. 89 Ft
Szabó A: Hogyan írjam meg Tsz-em történetét? 55 Ft 3 Ft 58 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711. IV. 1698-1702. 84 Ft
Kisfaludy Katalin: Hogyan írjam meg iskolám történetét? 63 Ft
Horváth M. Ferenc: Hogyan írjam meg üzemem történetét? 63 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711. V. 1703-1710 100 Ft 5 Ft 105 Ft
Köblös József-Hídvégi Ottó (szerk.): A visegrádi királytalálkozó 650. évfordulója. 105 Ft
Szabó Imre: Az iskolák államosítása. 63 Ft
Horváth Lajos: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pecsétjei 1918-1919. 105 Ft
Lakos János: Hogyan írjam meg falum történetét? 63 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regegesztái 1712-1740. I. 84 Ft
Egey Tibor (szerk.): Fejezetek Pest Megye történetéből 263 Ft
Krizsán László: Szolgálni nemzetemnek. 95 Ft
Héjjas Pál: Az a híres Bogár Imre…(A Bogár betyárbanda története). 124 Ft
Borosy András-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regegesztái 1718-1720. II. 116 Ft
Borosy András- Kisfaludy Katalin-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740. Új sorozat III. 1721-1725. 158 Ft
Borosy András-Kisfaludy Katalin: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740.  Új sorozat IV. 1726-1730. 210 Ft
Borosy András-Kisfaludy Katalin-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regegesztái 1711-1740. V. 368 Ft
Szakály Ferenc: Pest-Pilis-Solt vármegye XVI-XVII. sz. dica és dézsmajegyzékei 420 Ft
Horváth Lajos: Pest-Pilis-Solt vármegye kialakulása és működése 1659-ig. 368 Ft
Borosy András-Kisfaludy Katalin-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regegesztái 1712-1740. VI. 420 Ft
Borosy András-Kisfaludy Katalin-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regegesztái 1712-1740. VII. 525 Ft
Bánkuti Imre: Pest-Pilis-Solt vármegye a Rákóczi korban I-II. 1260 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása. 2100 Ft
Magyar Eszter: Visegrád története, 1684-1756. 630 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regegsztái. Igazságszolgáltatási iratok I. 1589-1660. 735 Ft
Lakos János: Pest Megyei Levéltár fond és állagjegyzéke. 1890 Ft
Krizsán László: A szabadság balladája. 683 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regegsztái. Igazságszolgáltatási iratok II. 1661-1720. 840 Ft
Lakos Ágnes: Térképek a Pest Megyei Levéltárban. 1050 Ft
Horváth M. Ferenc-Szabó Attila: Pest-Solt megye 1860. évi település-statisztikai leírása. 1470 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regegsztái. Igazságszolgáltatási ir. III. 1721-1740. 1050 Ft
Egey Tibor-Horváth M. Ferenc (szerk.): Emlékkönyv Borosy András 80. születésnapjára. 3150 Ft
Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regegsztái. Közigazgatási és politikai iratok I. 1618-1670. 1155 Ft
Borosy András-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regegsztái. Közigazgatási és politikai iratok II. 1671-1716. 1155 Ft
Borosy András-Kiss Anita-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regegsztái. Közigazgatási és politikai iratok III. 1717-1730. 1365 Ft
Böőr László-Egey Tibor-Héjjas Pál-Horváth M. Ferenc: Pest Megyei Levéltár Levéltárismertető. 3570 Ft
Borosy András-Kiss Anita: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regegsztái. Közigazgatási és politikai iratok IV. 1731-1740. 1470 Ft
Balázs Gábor-Borbély Rita-Halász Csilla-Kiss Anita-Schramek László-Tóth Judit (szerk.): 1956 Pest megyében I-II. 5775 Ft
Halász Csilla-Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából. 1575 Ft
Schramek László-Kiss Anita: Pest-Pili-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Kiegészítő kötet. 945 Ft
Balázs Gábor-Kiss Anita-Schramek László (szerk.): Mohács előtti oklevelek a Pest Megyei Levéltárban. 4200 Ft
Halász Csilla-Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából II. 1575 Ft
Halász Csilla-Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából III. 1050 Ft
Tóth Judit (főszerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából IV. 1800 Ft
Halász Csilla: A nép művelése. 1800 Ft
Kiss Anita (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából V.1050 Ft
Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete (1790-1867). 2000 Ft
Egey Tibor (szerk.): Tanulmányok Pest megye monográfiájához I. 1500 Ft
Soós Isván (szerk.): Tanulmányok Pest megye monográfiájához II. 3500 Ft
Ujj György (szerk.): Tanulmányok Pest megye monográfiájához III. 1500 Ft
Schramek László: Az állandó hadsereg eltartásának kérdései a 18. század első felében Pest megye példáján keresztül. 2000 Ft
Balázs Gábor: A földművelésügyi szakigazgatás története Pest megyében 1944-1950 között. 2000 Ft
Tóth Judit: Padlássöprések kora. A beszolgáltatás Pest megyében. 2000 Ft
Zsoldos Attila(szerk.):Pest megye monográfiája I/2. 4000 Ft
Fancsalszky Gábor (szerk.): Pest megye monográfiája I/1. 7000 Ft
Kiss Anita (szerk.): Forrásaink a reformációról. 2800 Ft
Kapitány Adrienn-Kiss Anita-Nagy János (szerk.): Pest-Pilis-Solt vármegye követutasításai a 18. században. 1550 Ft
Schramek László-Kiss Anita (szerk.): Pest megye évszázadai - Hivataltörténeti áttekintés. 8000 Ft
B. Halász Éva-Piti Ferenc: Az Erdődy család bécsi levéltárának középkori oklevélregesztái 1001-1387. 3400 Ft