Hírek

2013.04.16.
Az országgyűlés 1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban közfelkiáltással kimondta Magyarország függetlenségét, a Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztását, és kormányzó elnökké választotta Kossuth Lajost. A határozatokat magába foglaló Függetlenségi Nyilatkozat végleges változatát néhány nappal később fogadták el a képviselők.
2013.04.08.
Nyikita Szergejevics Hruscsov, a szovjet kommunista párt és a szovjet államapparátus első embere 1964 áprilisában, hivatalos magyarországi látogatása során megtekintette a Magyar Optikai Műveket, ahol a vállalati munkásgyűlésen nagyívű beszédet tartott. A vállalatnak a Magyar Országos Levéltárban őrzött iratai között található a látogatásról készült hivatalos fotóalbum.
2013.03.27.
1802. május 2-án adták át a forgalomnak az uralkodóról elnevezett, a Dunát a Tiszával összekötő, hajózható Ferenc-csatornát.
2013.03.27.
Az Országos Levéltár eredeti címereslevél-gyűjteményében a No. 203. jelzet alatt egy több szempontból is figyelemre méltó oklevél található. A függőpecséttel megerősített armális 1618. április 10-én, Bécsben kelt és benne II. Mátyás magyar király Czeglédy Györgynek, valamint fiainak, Györgynek és Jánosnak magyar nemességet és címet adományoz. Az oklevél igazán különleges része a függőpecséthez mindkét oldalán domborműves, vékony fémlemezből kialakított pecséttok.
2013.03.11.
Petőfi Sándor, Szendrey Júlia és gyermekük, Zoltán keresztelési anyakönyvei a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának mikrofilmtárában.
2013.03.11.
Az 1848. március 15-én kitört forradalom és az ezt követő szabadságharc a magyar történelem legkiemelkedőbb eseményei közé tartozik. A majdnem két éven át húzódó eseménysorozatnak van egy olyan eleme, amely a megérdemeltnél mindig kevesebb figyelmet kapott, ám jelentősége több mint 160 év távlatából is óriási: ez gróf Batthyány Lajos magyar miniszterelnökké történő kinevezése.
PROPAGANDAKIADVÁNY
2013.02.18.
Egy propagandakiadványon keresztül mutatjuk be az ötvenes évek egészségügyi felvilágosításának egy jellegzetes darabját. A kisiskolások számára készült kiadvány közérthető és elképzelhető formában kelti életre a tbc bacilus emberi szervezetben való kialakulásának folyamatát, annak szervezetre gyakorolt romboló hatását, terjedésének megelőzését és a tuberkulózis elleni védekezés tízparancsolatának megtartását.
2013.02.18.
1947. február 10-én írta alá Gyöngyösi János külügyminiszter a szövetséges hatalmak képviselőivel a második világháborút lezáró párizsi békét. Magyarország ezzel – három falut még elveszítve – a trianoni határok közé került. Válogatás a magyar békedelegáció irataiból.
2013.02.12.
Kapcsolódva a hétvégén kezdődő első osztályú labdarúgó bajnoki idényhez, ez alkalommal a Kispest FC és a Hofherr Művek között 1941-ben kötött támogatói szerződést tesszük közzé.
2013.02.12.
A terhelési próbát követően már ismét járhatnak a villamosok a Margit hídon, melyet hamarosan az autósok is újra használatba vehetnek. A teljes felújítás várhatóan jövőre fejeződik be.

Oldalak