Hírek

2013.10.02.
1761. május 1-én egy alig 30 éves, akkor már meglehetősen neves, de későbbi hírnevét még korántsem sejtő fiatalember másodkarnagyi szerződést írt alá Esterházy Pállal. Ekkor még senki sem gondolta, hogy halálával 1809-ben egy zenei korszak fog majd lezárulni.
2013.10.02.
1853. február 18-án a passzív ellenállás aktív ellenállásba csapott át: Libényi János szabósegéd Bécsben merényletet követett el Ferenc József császár ellen.
2013.10.02.
A fenti címzéssel adta postára 1861-ben Guitman Henrik esztergomi polgár azt az üres óráiban szerkesztett díszes kis albumot, amelyet tisztelete jeléül készített III. Napóleon francia császár számára.
2013.09.26.
Weöres Sándor svéd nyelvű verseskötete 1973-ban jelent meg. A válogatásban magyarul már publikált költemények fordításai szerepeltek, egyet kivéve, ez keltette fel a magyar hatóságok figyelmét.
2013.09.18.
Száz évvel ezelőtt, 1909. november 25-én a budapesti Kerepesi úti temetőben felépített mauzóleumban az evangélikus egyház szertartása szerint temették el Kossuth Lajos hamvait.
2013.09.17.
A szélrózsák és északjelek a régi térképek tartozékai, lehetővé teszik a térképek tájolását, díszítőelemként szolgálnak és az alkalmazott szimbólumoknak köszönhetően sokat elárulnak a térképkészítőről is. E heti cikkünk e jeleket mutatja be.
2013.09.10.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1948. június 15-én, kilencvennyolc évi fennállás után szűnt meg. Egy időlegesen lezárt polgári korszak tanújaként, feladatát betöltve kényszerült helyét átadni az új hatalom szerveződő intézményeinek.
2013.09.10.
Erzsébet királyné (Sissi) legendájának kialakulásához saját és fiának halála is hozzájárult. A magyar királyné 115 éve, 1898. szeptember 10-én vált merénylet áldozatává. Az esemény egyaránt megdöbbentette a kortársakat és a ma emberét.
GÁRDONYI-EMLÉKÉV
2013.09.03.
Szeptemberben több tízezernyi általános iskolás kezdi meg a tanévet. Az alapfokú oktatás a 18. század derekától vált kötelezővé Magyarországon, már akkortól rendeletben szabályozták, mit és hogyan kell tanulniuk a nebulóknak.
MOL-TÖRTÉNET
2013.08.27.
1945 nyarának végén lerobbantották a MOL épületének Budapest ostromakor súlyosan megrongálódott tornyát, amely egy víztartályt és a fűtésrendszer kéményét rejtette magában.

Oldalak