Adatlapok

Miért nem kapjuk meg azonnal a beérkező kutatói adatlapról a tájékoztató e-mailt?

Az ELP-en történő eseményekről csak egy e-mail fiókba tudja a portál küldeni az értesítéseket. Minél többen férnek hozzá ehhez a fiókhoz, annál nagyobb a kavarodás, félreértés lehetősége. Ezért 2022-ben az az eljárásrend, hogy a beérkező leveleket a tárgyban megadott tagintézménynek továbbítja a Kutatószolgálati és Tájékoztatási főosztály egyik munkatársa. Mivel eközben a kolléga is végzi egyéb teendőit, a munkanap folyamán többször, de nem állandóan figyeli és továbbítja a leveleket.

A kutató a kutatóteremben iratkozott be az imént, és szeretne már kéréseket is leadni, azonban még nem érkezett meg az ELP-es e-mail, ami alapján beirathatjuk. Mit tegyünk?

Munkaidőben mind telefonon (06-1-211-2438), mind e-mailben (scope@mnl.gov.hu) elérhetők az ENYF munkatársai. Ilyen esetben kérésre haladéktalanul továbbítják a beérkezett értesítőt az ezt kérő tagintézménynek.

Nem érkezett meg a kutatói adatlap e-mailben, de egészen bizonyos, hogy megtörtént ennek beküldése, mi ennek az oka?

Az értesítő mailek egy közös e-mail fiókba érkeznek meg. A Kutatószolgálati és Tájékoztatási főosztály munkatársai igyekeznek a lehető leghamarabb továbbítani a leveleket a tagintézmények által megadott e-mail címre, de történhetnek kisebb fennakadások, tévedések. Ilyen esetben az ENyF-hez kell fordulni (Tel.: 06-1-211-2438 vagy scope@mnl.gov.hu), melynek munkatársai hozzáférnek mind az említett e-mail fiókhoz, mind pedig valamennyi elkészült kutatói adatlaphoz.

Mi a teendő, ha egy kutató egy beküldött adatlapon több témát jelöl meg?

Jelenleg (2022-ben) ilyen esetben egy kutatási kérelem dokumentum készül a kutatói dossziéba, a Tartalom mezőben pedig fel kell sorolni a témákat, címszavakban. Pl. családfakutatás, Trianon, Holokauszt. Amennyiben a több téma közül csak az egyikhez szükséges pl. támogatói nyilatkozat, a támogatói nyilatkozat dokumentum tárgyában kell megadni, hogy melyik témához tartozik, a nyilatkozatot pedig a kutatási kérelem dokumentumhoz kell kapcsolni.

Mi a teendő, ha egy kutató több adatlapot ad le, ugyanarra a témára, de más-más helyszínre?

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a kutatónak, akitől az adatlap érkezett, már van a folyó évre létrehozott Látogatói jegye és van a partnerrekordjában kutatási kérelem dokumentum is, az újonnan beérkezett kutatói adatlap tartalmát - személyes adatok, kutatás tárgya és évköre - össze kell vetni a már rögzítettel. Ha csak a kutatás helyszínében tér el a kettő egymástól, akkor nincs teendőnk, ezt az újabb kérelmet nem kell rögzítenünk. Amit esetleg hasznos lehet megtenni: a kutatónak ilyen esetben már ne a sablonválaszt küldjük el e-mailben, hanem írjuk meg neki, hogy az MNL-be ugyanarra a témára nem kell helyszínenként kérelmet benyújtania.

Mi a teendő, ha egy kutató egy kutatói adatlapon több témát adott meg, de ezek közül csak egyhez van/egyhez szükséges támogató nyilatkozat?

Létre kell hozni a Támogatói nyilatkozat dokumentumot, a szkennelt és tárhelyre feltöltött nyilatkozat elérési linkjét meg kell adni a létrehozott dokumentumban, majd a két dokumentumot össze kell kötni a Hivatkozások lapfülön. Ennek módját lásd.: Heti Scope 9. 1.4.1.1. szakasz.

Mi a teendő, ha egy kutató egy kutatói adatlapon több témát adott meg, de ezek közül többhöz is szükséges támogató nyilatkozat?

Létre kell hozni a Támogatói nyilatkozat dokumentumokat, a szkennelt és tárhelyre feltöltött nyilatkozatok elérési linkjét meg kell adni a megfelelő dokumentumban, majd ezeket a kutatási kérelem dokumentumhoz kell kötni a Hivatkozások lapfülön. A Támogatói nyilatkozat dokumentumok esetén is ki kell tölteni a tartalom mezőt, így látható lesz, hogy melyik támogatói melyik kutatási témához tartozik.
Ennek módját lásd.: Heti Scope 9. 1.4.1.1. szakasz.

Mi a teendő, ha egy kutató külön-külön kutatási témánként ad le kutatói adatlapot?

Annyi kutatási kérelem dokumentumot kell létrehozni, ahány kutatási témával érkezett adatlap.