I. Gróf Széchenyi István kapcsolata Moson vármegyével és Magyaróvárral

Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka a Magyar Nemzet kulturális örökségét képezi hungarikumként, továbbá a Győr-Moson-Sopron megyei értéktár megyerikumja. Mindhárom történeti vármegye kapcsolatba került a reformkor nagy alakjával.
Moson vármegye szellemi közösséget vállalt eszméivel, amikor 1847. október 18-án – távollétében közfelkiáltással – az utolsó rendi országgyűlésre őt küldte első követének a pozsonyi diétára és október 25-én a gróf személyesen jelent meg Magyaróváron, ahol elmondta programbeszédét. Az 1860. április 8-án bekövetkezett halálát követően, gróf Széchenyi István emlékezetének a fenntartását, ápolását tűzte ki célul a vármegye és a város is.
A Legnagyobb Magyar halálhírére Magyaróvár elöljárói április 26-án gyászmisét tartottak, megrendelték Széchenyi portréját a városháza számára, május 12-én pedig az akkori János teret átkeresztelték Széchényi térre. A közterület később Deák Ferenc tér lett, a grófról pedig a Fő, valamint a Városház utca kereszteződésében található térséget nevezték el. Később, 1928-ban a mai Fő utcát hivatalosan Gr. Széchenyi István útra módosították, egészen 1950-ig.
A grófra emlékezve Magyaróvár város tanácsa 1861. január 30-án tartott ülésén, kisebbik fiát, Ödönt díszpolgárává, másnap pedig tényleges képviselőjévé választotta. Az elsősorban a magyarországi és a törökországi tűzoltóság alapítójaként ismert neves leszármazott, fél évet a városban is tartózkodhatott. Széchenyi Ödön személye Moson vármegye számára is különleges volt, hiszen gyámja, gróf Zichy Henrik főispán ajánlására, tiszteletbeli aljegyzőnek kérték fel 1860 végétől.
Gróf Széchenyi István elsőszülött fiát, Bélát az 1881-ben megalakult Magyaróvári Széchenyi Kör tiszteletbeli tagjának választotta. A szervezet célul tűzte ki a magyar nemzeti, illetve szellemi élet, a nyelvi műveltség fejlesztését, terjesztését, valamint hirdette a társasági életben rejlő lehetőségeket. A magyarosítási törekvéseik egyik lépéseként kiemelhetjük, hogy kizárólag magyar nyelvű könyvtárat létesítettek a városban.