Csomor Erzsébet publikációk

Tudományos publikációk (Ismeretterjesztő publikációk)

 1. Az 1848-1849-es szabadságharc zalai honvédeinek névtára. [társszerzőként]
  In: A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1992. 261-420. p. (Zalai Gyűjtemény 33.)
 2. Forradalmi események a megyeszékhelyen. Zalaegerszeg. 1956.
  In: '56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai 1956-1958. szerk: Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1996. 18-28. p. (Zalai Gyűjtemény 40. )
 3. Ludovikás tisztből nemzetőr-parancsnok. Portrévázlat Orbán Nándorról, Nagykanizsa 1956-os nemzetőr-parancsnokáról.
  In: Zalai történeti tanulmányok. szerk: Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1997. 341-359. p. (Zalai Gyűjtemény 42. )
 4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei CD-ROM-on. közreműködő: Csomor Erzsébet. Budapest. 56-os Intézet, 1999.
 5. 1956. Zalaegerszegen. Zalaegerszeg. Millecentenáriumi Közalapítvány, 2001. 171 p. (Zalaegerszegi Füzetek 7.)
 6. Oktatás, tudomány, kultúra, egészségügy.
  In: Zalaegerszeg a XXI. század küszöbén. szerk: Bunovácz Dezső. Budapest. Ceba Kiadó, 2001. 69-89. p.
 7. '56 Zala megyei kronológiája és személyi adattára I-II. összeáll. szerk: Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 371 p. (Zalai Gyűjtemény 57.)
 8. Járványok, elemi csapások Zalaegerszegen a XVIII. század végén és a XIX. század első felében.
  In: Végvárból megyeszékhely 70-96. p.
 9. Szamosszegtől Zalaegerszegig. Szabó Béla életrajzának vázlata (1905-1985).
  In: Levéltáros elődeink. Degré Alajos és Szabó Béla munkássága. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 105-114. p.
 10. '56 Keszthelyen és a Keszthelyi járásban. A forradalom és megtorlás dokumentumai, kronológiája és személyi adattára. (Zalai Gyűjtemény 63.) Zalaegerszeg, 2006. 406 p. (Kapiller Imrével közösen)
 11. A legyőzött győz, az elesett él. Az 1956-os forradalom zalai fotókrónikája. Zalaegerszeg, 2006. 114 p. (Kapiller Imrével és Béres Katalinnal közösen)
 12. Nevezetes események a vármegyeházán 1919-1945. [Paksy Zoltánnal közösen]
  In: Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2009. 71-79. p.
 13. Kulturális programok a Kvártélyház udvarán 1981-2001.
  In: Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2009. 105-107. p.
 14. Simonffy Emil a levéltáros és levéltár-igazgató.
  In: Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Gyűjtemény 67.) (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2009. 36-39. p.
 15. "Szegények mindig lesznek köztetek...". A zalaegerszegi Ispita első másfél évszázada.
  In: Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Gyűjtemény 67.) (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2009. 340-347. p.
 16. Az 1956-os események Zala megyében, különös tekintettel a nemzetőrségre.
  In: "A néppel tűzön, vízen át." Nemzetőrjelvény. Budapest, 2012. 43-52. p.
 17. Az 1956-os események Zala megyében, különös tekintettel a Nemzetőrségre.
  In: Nemzetőrjelvény. Tanulmányok az 1956-os nemzetőrségről 2009-2013. Bp., 2015. 36-46. p.
 18. Zalaegerszeg város pecsét- és címerváltozatai a 17-20. században.
  In: Egerszegi évszázadok. Fejezetek Zalaegerszeg történetéből. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2016. 22-33., 201-208. p.
 19. A ládabéli portékától az igazgyöngyig. Anyagi kultúra a 18-19. századi végrendeletekben.
  In: Egerszegi évszázadok. Fejezetek Zalaegerszeg történetéből. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2016. 43-59. p.

Ismeretterjesztő publikációk (Tudományos publikációk)

 1. Iskolaépítések a húszas években.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 123. sz. 2000. május 27. 7. p.
 2. "A demokrácia élcsapatai": az úttörőcsapatok.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 158. sz. 2000. július 8. 7. p.
 3. "Kultúrmunka" az ötvenes években.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 170. sz. 2000. július 22. 6. p.
 4. Levelek a begyűjtési hivatalhoz.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 176. sz. 2000. július 29. 7. p.
 5. Rákosi 60. születésnapja Zalában.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 182. sz. 2000. augusztus 5. 7. p.
 6. "Arcukon a felszabadultság derűje".
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 188. sz. 2000. augusztus 12. 7. p.
 7. Belenőhet-e a kulákság a szocializmusba?
  In: Zalai Kalendárium 2000. Zalaegerszeg, Zalai Hírlap, 1999. 181-186. p.
 8. Egyházpolitika 1948-1989.
  In: Mária Magdolna Plébánia Évkönyve. Zalaegerszeg. Mária Magdolna Plébánia, 2001. 8-12. p.
 9. Fertál font csokoládé, 2 itze ides tej a lábosba.
  In: Zala Hírlap 2012. december 22. (299. sz.) 10. p.