Kapiller Imre publikációk

Tudományos publikációk (Ismeretterjesztő publikációk)

 1. A nagykanizsai piarista gimnázium diákjai az iskola alapításából 1848-ig.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1982-1983. szerk: Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1983. 145-156. p. (Zalai Gyűjtemény 18.)
 2. Adatok Zala megye felvilágosodás- és reformkori könyvtárainak történetéhez.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1984-1985. szerk: Degré Alajos, Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1985. 67-77. p. (Zalai Gyűjtemény 21.)
 3. Nagykanizsa, 1945 nagyhét.
  In: Nótárius 1987/2.-1988/1. sz. 19-20. p.
 4. Sümegi tűzvész 1779-ben.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1988. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1989. 63-76. p. (Zalai Gyűjtemény 28.)
 5. Zalai diákok Kőszegen a XVIII. század utolsó évtizedeiben.
  In: Művelődéstörténeti tanulmányok 1990. szerk: Turbuly Éva. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1990. 49-60. p. (Zalai Gyűjtemény 31.)
 6. "Kik voltak?" - a megtorlás áldozatai Zalában.
  In: '56 vidéken. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1992. 87-92. p.
 7. Eckhart Tibor: Levél a Kisgazdapárt vezetőihez. (1943)
  In: Világosság 1993. 34. évf. 6. sz. 57-68. p.
 8. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Budapest. Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ. 1994. 73 p. (Holocaust Magyarországon)
 9. Zalai életrajzi kislexikon. munkatársak: et. al. Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 1994. 220 p.
 10. Kelemen Imre és családja Zalában.
  In: Degré Alajos emlékkönyv. szerk: Máthé Gábor, Zlinszky János. Budapest. Unió, 1995. 131-136. p.
 11. Konfliktusok a nemesi faluban. Kapolcs a XVIII. században.
  In: Előadások az Eger-völgye településeinek történetéből. 1. szerk: Hudi József, Kapiller Imre, Ladányi István. Kapolcs. Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, 1996. 31-39. p. (Csigakönyvek 2.)
 12. Révai új lexikona. I. k. A-Baj. főszerk: Kollega Tarsoly István szócikkírók: et.al. Kapiller Imre. Szekszárt. Babits Kiadó, 1996. 867 p.
 13. Zalai honvédek az 1956-os forradalomban.
  In: '56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai 1956-1958. szerk: Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 38-47. p. (Zalai Gyűjtemény 40.)
 14. A zalai kisnemesség és a "betű" a XVIII. században.
  In: Pannon Tükör 1996. 1. évf. 1. sz. 53-54. p.
 15. Zsidó társadalom Nagykanizsán 1848-ban.
  In: Pannon tükör 1998. 3. évf. 2. sz. 66-69. p.
 16. A falu jegyzője a XVIII-XIX. század fordulóján.
  In: Honismeret 1999. 27. évf. 3. sz. 68-72. p.
 17. Zala megye közigazgatása 1750-1790.
  In: Zala megye archontológiája 1138-2000. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 47-59. p. (ugyanitt: Zala megye tisztviselőinek címtára és névtára 1750-1810.) (Zalai Gyűjtemény 50.)
 18. 1956 Zalában.
  In: Zala megye ezer éve. szerk: Vándor László. [Zalaegerszeg]. kiadó nélkül, [2001]. 297-300. p.
 19. A községtörténet 17-18. századi forrásai a Zala Megyei Levéltárban.
  In: Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2001. 14-22. p.
 20. Zalaegerszeg története a kezdetektől 1885-ig.
  In: Zalaegerszeg a XXI. század küszöbén. szerk: Bunovácz Dezső. Budapest. Ceba Kiadó, 2001. 90-104. p.
 21. Bíró Friderika - Havasi Bálint - Káli Csaba - Kapiller Imre:
  Szentgyörgyvölgy. hely nélkül. Száz magyar falu könyvesháza Kht., [2002]. 193 p. (Száz Magyar Falu Könyvesháza)
 22. Bilkei Irén - Kapiller Imre - Molnár András:
  Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 135 p.
 23. '56 Zala megyei kronológiája és személyi adattára I-II. összeáll. szerk: Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 371 p. (Zalai Gyűjtemény 57.)
 24. Nemesek Zalaegerszegen a 18-19. században.
  In: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. (Zalai Gyűjtemény 61.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 32-37. p.
 25. Degré Alajos zalai levéltáros és levéltár-igazgató.
  In: Levéltáros elődeink. Degré Alajos és Szabó Béla munkássága. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 53-63. p.
 26. Zala vármegye főlevéltárnoka és a megyei levéltár vezetője. (1939-1956)
  In: Levéltáros elődeink. Degré Alajos és Szabó Béla munkássága. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 115-128. p.
 27. '56 Keszthelyen és a Keszthelyi járásban. A forradalom és megtorlás dokumentumai, kronológiája és személyi adattára. (Zalai Gyűjtemény 63.) Zalaegerszeg, 2006. 406 p. (Csomor Erzsébettel)
 28. A legyőzött győz, az elesett él. Az 1956-os forradalom zalai fotókrónikája. Zalaegerszeg, 2006. 114 p. (Csomor Erzsébettel és Béres Katalinnal közösen)
 29. Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyűjtemény. (Szerk. Mayer László, Molnár András) Szombathely-Zalaegerszeg, 2008. 1. köt. 871-1849. [Társszerzőként 180-289. p.]
 30. A kvártélyház építése és berendezése 1865-1849.
  In: Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2009. 7-17. p.
 31. Börtönlázadás Zalaegerszegen 1796-ban.
  In: Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Gyűjtemény 67.) (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2009. 319-339. p.
 32. Degré Alajos szobrának avatása.
  In: Levéltári Szemle 2009. 4. sz. 86-88. p.
 33. Degré Miklós emlékiratai Zalaegerszegről.
  In: Degré Alajos emlékezete. Tudományos emlékülés. Zalaegerszeg, 2009. május 14. (Szerk. Molnár András) Budapest-Zalaegerszeg, 2010. 13-24. p.
 34. Zsidó bérlők és tulajdonosok Zalaegerszegen a 19. század első felében.
  In: Egerszegi történeti tanulmányok 2010. 67-84. p.
 35. "Az léleknek erei bennem meglankadtak..." Egy felkelő főhadnagy viszontagságos élete és halála.
  In: Franciák Magyarországon, 1809. (II. kötet) Budapest-Győr, 2012. 49-55. p.
 36. Fára József ősei.
  In: Fára József főlevéltárnok emlékezete. (Zalai Gyűjtemény 73.) (Szerk. Erős Krisztina) Zalaegerszeg, 2013. 7-12. p.
 37. Egy csődbe ment egerszegi postamester és családja. A Donászyak Zalaegerszegen a 19. században.
  In: Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. (Szerk. Bariska István, Mayer László) Szombathely, 2012. [2013!] 207-215. p.
 38. Kapiller Imre - Paksy Zoltán: A zalaegerszegi zsidóság története a kezdetektől napjainkig. Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2014. 347 p.
 39. Pathy János városbíró és családja Zalaegerszegen, 1788-1868.
  In: Egerszegi évszázadok. Fejezetek Zalaegerszeg történetéből. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2016. 60-68. p.
 40. A Fülöp-boglári rév az 1820-30-as években.
  In: Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. (Zalai Gyűjtemény 80.) (Szerk. Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 54-64. p.
 41. Kisfaludy Sándor, a badacsonyi közbirtokosok szószólója. Forrásközlés:
  In: Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. (Zalai Gyűjtemény 80.) (Szerk. Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 125-138. p.

Ismeretterjesztő publikációk (Tudományos publikációk)

 1. Paraszti gazdálkodás Nován a két világháború között. Vaska Miklós tanulmánya a Zalai Gyűjteménybe.
  In: Zalai Hírlap 35. évf. 235. sz. 1979. október 7. 8. p.
 2. A zalaegerszegi állandó színház terve a XIX. sz. első évtizedeiben.
  In: Zalai Hírlap 36. évf. 52. sz. 1980. március 2. 8. p.
 3. A zalai színház múltjából.
  In: Zalai Hírlap 39. évf. 238. sz. 1983. október 8. 8. p.
 4. A zalaegerszegi állandó színház terve a XIX. század első évtizedében.
  In: Zalaegerszegi Honismereti Híradó. 1983. 1. sz. 9-12. p.
 5. Adatok a mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom zalai történetéhez 1949-1953.
  In: Évkönyv. Zalaegerszeg. A Magyar Szocialista Munkáspárt Zala Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóság, 1984. 167-192. p.
 6. Könyv és olvasója a XVIII-XIX. századi Zalában.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 216. sz. 1992. szeptember 12. 8. p.
 7. Nemzeti nyelven szólalni meg. A zalai színjátszás múltjáról.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 228. sz. 1992. szeptember 26. 8. p.
 8. Frontnaplók a Don kanyarból. Levéltáros konferencia nyomán.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 240. sz. 1992. október 10. 8. p.
 9. Adósok és hitelezők a régi Zalában.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 37. sz.. 1993. február 13. 8. p.
 10. Kultúrélet a koalíciós Zalában.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 72. sz. 1993. március 27. 8. p.
 11. Holocaust Zalában.
  In: Zalai Hírlap 50. évf. 100. sz. 1994. április 30. 7. p.
 12. A lovászok 11 pontja.
  In: Zalai Hírlap. 50. évf. 247. sz. 1994. október 22. 8. p.
 13. Példa, hogy rettegjen az ország.
  In: Zalai Hírlap 51. évf. 129. sz. 1995. június 3. 7. p.
 14. Kik a megtorlás áldozatai?
  In: Zalai Hírlap 51. évf. 248. sz. 1995. október 21. 8. p.
 15. Egyházi élet a XVIII. század elején.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 259. sz. 1999. november 6. 7. p.
 16. Bíró Márton az ellenreformátor.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 265. sz. 1999. november 13. 7. p.
 17. Tűzvész Sümegen 1779-ben.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 271. sz. 1999. november 20. 7. p.
 18. A falu jegyzője II. József korában.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 277. sz. 1999. november 27. 7. p.
 19. A város és híres gimnáziuma.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 283. sz. 1999. december 4. 7. p.
 20. Börtönlázadás Zalaegerszegen.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 289. sz. 1999. december 11. 7. p.
 21. Hajószerencsétlenség 1796-ban.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 12. sz. 2000. január 15. 7. p.
 22. Viharfelhők a füredi színház felett.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 18. sz. 2000. január 22. 9. p.
 23. Bosszú és megtorlás 1956 után.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 194. évf. 2000. augusztus 19. 7. p.
 24. "Lábhoz tett fegyverrel..." Zalai események 1956. november 4-én a szovjet csapatok bevonulásakor.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 258. sz. 2000. november 4. 9. p.
 25. Zalai életrajzi kislexikon. 3. jav., bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005. (szócikkek)
 26. Hogyan lett megyeszékhely?
  In: Zalai Hírlap 2009. március 28. 14. p. Újabb megjelenése (Hogyan lett Zalaegerszeg megyeszékhely?): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 22-24. p.
 27. A nemesi vármegye statútumai.
  In: Zalai Hírlap 2009. április 18. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 25-27. p.
 28. A régi vármegyeháza.
  In: Zalai Hírlap 2009. április 25. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 28-30. p.
 29. II. József reformjai és Zala vármegye.
  In: Zalai Hírlap 2009. május 9. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 31-33. p.
 30. Megyei közgyűlések a török korban.
  In: Zala Megye II. évf. 3. sz. 2009. március. 6. p.
 31. Zala megye és az utolsó nemesi felkelés.
  In: Zala Megye II. évf. 4. sz. 2009. április. 6. p.