Foki Ibolya publikációk

Tudományos publikációk (Ismeretterjesztő publikációk)

Magyar Tudományos Művek Tára (mtmt) publikáció lista

 1. Nemzeti tudatunkról és történelemtanításunkról tanácskoztak Szigetváron.
  In: Honismeret 1985. 13. évf. 2. sz. 43-44. p.
 2. Olasz - szlovén menekültek Zala megyében 1915-ben.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1984-1985. szerk: Degré Alajos, Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1985. 135-154. p. (Zalai Gyűjtemény 21.)
 3. Az 1883-as zsidóellenes zavargások Zala megyében.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. szerk: Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1986. 217-241. p. (Zalai Gyűjtemény 25. )
 4. Varasd megye körlevele Horvátország alkotmányos kereteinek visszaállítása érdekében. (1861)
  In: Nótárius 1987. 1. sz. 25-27. p.
 5. Teleki László levele Zala megye közösségéhez.
  In: Nótárius 1988. 2-3. sz. 23-25. p.
 6. Vármegyei ellenállás Zalában 1861-ben.
  In: Történeti tanulmányok Dél-Pannóniából 1. szerk: Szita László, Vonyó József. Pécs. Pécsi Akadémiai Bizottság, 1988. 155-169. p.
 7. Adatok a zalai nyomdászat történetéhez 1860-1900.
  In: Művelődéstörténeti tanulmányok 1990. szerk: Turbuly Éva. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1990. 281-302. p. (Zalai Gyűjtemény 31.)
 8. Zala megye levéltárának feltörése 1861-ben.
  In: Levéltári Szemle 1990. 40. évf. 1. sz. 62-69. p.
 9. Zalai életrajzi kislexikon. munkatársak: et. al. Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 1994. 220 p.
 10. Nagykanizsa honvédzászlóaljat kér.
  In: Hadtörténelmi tanulmányok. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1995. 351 p. (Zalai Gyűjtemény 36/1.)
 11. Kapolcs és környéke községi igazgatása az 1850-es években.
  In: Előadások az Eger-völgye településeinek történetéből. 1. szerk: Hudi József, Kapiller Imre, Ladányi István. Kapolcs. Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, 1996. 55-70. p.
 12. Magyar katolikusok Moldva-Oláhországban a 19. század közepén.
  In: Századok 1996. 130. évf. 5. sz. 1287-1295. p.
 13. Tisztújítási küzdelmek Nagykanizsán 1867-1868.
  In: Zalai Múzeum 7. szerk: Kunics Zsuzsa. Zalaegerszeg. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1997. 141-148. p.
 14. Zalaegerszeg és Ola egyesítése.
  In: Zalaegerszeg évszázadai. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése. 1997. 275-312. p.
 15. Zalai életrajzi kislexikon. 2. jav. bőv. kiadás. munkatársak: et. al. Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés, 1997. 213 p.
 16. Zalalövő története 1850-1914.
  In: Zalalövő története. szerk: Molnár András. Zalalövő. Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, 1998. 305-389. p.
 17. Dokumentumok a bukovinai székelyek történetéből az 1870-es évektől az aldunai telepítésig.
  In: Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához. Szekszárd. Babits Kiadó, 2000. 177-262. p.
 18. Zala megye közigazgatása 1861-1910.
  In: Zala megye archontológiája 1138-2000. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 111-172. p. (ugyanitt: Zala megye tisztviselőinek címtára és névtára 1861-1909.) (Zalai Gyűjtemény 50.)
 19. Zalaegerszeg 1850-1860. A város igazgatási szervezete és tisztviselői az abszolutizmus idején. szerk: Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Kulturális Örökségéért Közalapítvány, 2000. 180 p. (Zalaegerszegi Füzetek 6.)
 20. Községtörténeti források a Zala Megyei Levéltárban 1850-1914.
  In: Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2001. 32-40. p.
 21. A városi igazgatás rendezésének problémái Zala megyében 1849-1850-ben.
  In: A szabadságharc leverésétől a kiegyezésig. Deák Ferenc emlékezete. A Göcsej Múzeum koferenciái a Deák évben. szerk: Béres Katalin. Zalaegerszeg. kiadó nélkül, 2004. 69-75. p.
 22. Alsólendva és vidéke szolgálatában. Adatok Dervarics Kálmán életpályájához.
  In: Muratáj 2004. 2. sz. 35-47. p.
 23. Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válása 1885-ben.
  In: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. (Zalai Gyűjtemény 61.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 146-168. p.
 24. Archives in Hungary.
  In: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Maribor, 2008. 115-125. p.
 25. Nagykanizsa közigazgatása az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után.
  In: A polgárosodó Nagykanizsa a 19. század második felében. (Szerk. Kaposi Zoltán) Nagykanizsa, 2008. 35-48. p.
 26. Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyűjtemény. (Szerk. Mayer László, Molnár András) Szombathely-Zalaegerszeg, 2008. 2. köt. 1850-1921. [Társszerzőként 17-332. p.]
 27. Szállásházból vármegyeháza 1849-1919.
  In: Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2009. 57-65. p.
 28. Nagykanizsa társadalmi-politikai életének fő vonásai a XVIII. századtól a XIX. század közepéig.
  In: Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Gyűjtemény 67.) (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2009. 159-190. p.
 29. Medjimurje and its Settlements in the Mirror of the Written Sources 1861-1872.
  In: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in eleklronskega arhiviranja. Maribor, 2010. 387-393. p.
 30. Nagyközség vagy város? 125 éve lett rendezett tanácsú város Zalaegerszeg.
  In: Zalaegerszegi Kalendárium. (Szerk. Szemes Péter, Mészáros T. László) Zalaegerszeg, 2010. 50-59. p.
 31. Simonffy Borbála kegyes és küzdelmes élete (1776-1840).
  In: Egerszegi történeti tanulmányok 2010. 59-66. p.
 32. Zala megye tiltakozása Muraköz és Mura menti települések elszakítása ellen, 1919-1921.
  In: Pomurje 1914-1920. Mura mente 1914-1920. Zbornik radova. Szöveggyűjtemény. (Szerk. Branimír Bunjac) Cakovec/Csáktornya, 2011. 295-302. p.
 33. Riválisok polgárosodása. Források Zalaegerszeg és Nagykanizsa történetéhez, 1867-1918. (Zalai Gyűjtemény 70.) (Sajtó alá rend.) Zalaegerszeg, 2011. 412. p.
 34. Collaboration between the Hungarian and Slovenian Archivists.
  In: Revista Arhivelor. Archives Review 2009. 2. sz. 270-274. p.
 35. Egy letűnt világ vonzásában. Gönczi Ferenc alapművének új kiadása.
  In: Hévíz. Művészeti folyóirat 2015. 3. sz. 239-242. p.
 36. Deák és keresztlánya, Dőry Franciska.
  In: „Jól esik köztetek lenni...” Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében. (Szerk. Kiss Gábor) Zalaegerszeg, 2015. 169-184. p.
 37. Városi függetlenségi törekvések Zalaegerszegen, 1849-1885.
  In: Egerszegi évszázadok. Fejezetek Zalaegerszeg történetéből. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2016. 69-86. p.
 38. Foki Ibolya: A városi önkormányzat működése Nagykanizsán, 1849-1900.
  In: Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. (Zalai Gyűjtemény 80.) (Szerk. Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 155-221. p.
 39. A rendezett tanácsú város első polgármestere, Kovács Károly (1885-1895).
  In: Városbírók és polgármesterek. Zalaegerszeg város vezetői a kezdetektől 1950-ig. A 2017. június 7-én Zalaegerszegen tartott tudományos konferencia előadásai. (Szerk. Gyimesi Endre) Zalaegerszeg, 2018. 35-43. p.
 40. „Egzaltált és lelkesedik a radikalizmusért…” Tóth Ágoston, a magyar térképészet apostola Zalában, 1859-1867.
  In: Pannon Tükör 2018. 2. sz. 83-88. p.
 41. A Tanácsköztársaság előzményei és létrejötte Nagykanizsán.
  In: Tanácsköztársaság Zala megyében. (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2020. 52-71. p.
 42. Olasz-szlovén menekültek 1915-ben Zalaegerszeg környékén.
  In: Zalaegerszeg és az első világháború. (Szerk. Kiss Gábor.) Zalaegerszeg, Deák Ferenc megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2020. 108-123. p.
 43. Honvéd századosból főispán - Hertelendy Kálmán (1820-1875)
  In: Pannon Tükör 2021/3. 66-76. p.
 44. Honvéd századosból főispán: Hertelendy Kálmán (1820-1875).
  In: Őrnagyok, századosok, hadnagyok. A 47. honvédzászlóalj tisztjei, 1848-1849. Szerk: Molnár András. Zalaegerszeg, 2021. (Zalai Gyűjtemény 85.) 158-174. p.

Ismeretterjesztő publikációk (Tudományos publikációk)

 1. Nemzeti tudat és történelemtanítás.
  In: Zalai Hírlap 40. évf. 247. sz. 1984. október 20. 7. p.
 2. Az önkényuralomtól az alkotmányosság felé.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 1. sz. 1993. január 2. 8. p.
 3. A polgári közigazgatás Zalában.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 7. sz. 1993. január 9. 8. p.
 4. Híres zalai nyomdászok.
  In: Zalai Hírlap 49. év. 19. sz. 1993. január 23. 8. p.
 5. Az első zalai újságok.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 25. sz. 1993. január 30. 8.
 6. Trianon és Zala megye.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 49. sz. 1993. február 27. 8. p.
 7. Mit őrzünk Kanizsa múltjából?
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 100. sz. 1993. április 30. 9. p.
 8. Tisztújítási küzdelmek Kanizsán.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 106. sz. 1993. május 8. 8. p.
 9. A felülről kinevezett "képviselet".
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 60. sz. 2000. március 11. 7. p.
 10. Önkormányzatok a polgári korban.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 65. sz. 2000. március 18. 7. p.
 11. Polgári közigazgatás a megyében.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 71. sz. 2000. mácius 25. 7. p.
 12. Nagykanizsa és Kiskanizsa vitái.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 77. sz. 2000. április 1. 7. p.
 13. Zalaegerszeg és Ola egyesítése.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 95. sz. 2000. április 22. 7. p.
 14. Helységnévadás a századfordulón.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 105. sz. 2000. május 6. 7. p.
 15. Zalai életrajzi kislexikon. 3. jav., bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005. (szócikkek)
 16. Az átalakuló császári Zala megye.
  In: Zalai Hírlap 2009. július 18. 13. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 46-48. p.
 17. Ellenállt 1861-ben.
  In: Zalai Hírlap 2009. augusztus 1. 12. p. Újabb megjelenése (Zala megye alkotmányos ellenállása 1861-ben): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 49-51. p.
 18. A polgári vármegye 1872 után.
  In: Zalai Hírlap 2009. augusztus 19. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 52-54. p.
 19. A vármegyeháza költözése.
  In: Zalai Hírlap 2009. augusztus 29. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 55-57. p.
 20. Az alkotmányvédő Zala megye.
  In: Zalai Hírlap 2009. szeptember 12. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 58-60. p.
 21. Feudális vármegyéből polgári vármegye.
  In: Zala Megye II. évf. 7. sz. 2009. július. 6. p.
 22. A vármegye megcsonkítása 1919-1920-ban.
  In: Zala Megye II. évf. 8. sz. 2009. augusztus. 6. p.
 23. Simonfy Borbála és túlélési fortélyai.
  In: Zala Hírlap 2012. december 15. (293. sz.) 10. p.
 24. Száműzött honvédezredes
  In: Zalai Hírlap, 2013.02.16. (69. évf. 40. sz.) 10. p.
 25. Tűzvész Nagykanizsán – 120 éve
  In: Zalai Hírlap, 2013.04.20. (69. évf. 92. sz.) 10. p.
 26. Munkásünnep 1898-ban
  In: Zalai Hírlap, 2013.04.30. (69. évf. 100. sz.) 6. p.
 27. A „vasminiszter” Egerszegen
  In: Zalai Hírlap, 2014.02.15. (70. évf. 39. sz.) 12. p.
 28. Pékmester a forradalomban
  In: Zalai Hírlap, 2014.03.14. (70. évf. 62. sz.) 12. p.
 29. Turkálás a szavazóurnában. Visszaélések az önkormányzati választásokon a 19. századi Nagykanizsán - nem lett következményük
  In: Zalai Hírlap, 2014.10.04. (70. évf. 232. sz.) 12. p.
 30. Deák, a keresztapa. Házassági tanácsadónak sem volt éppen utolsó a „haza bölcse”
  In: Zalai Hírlap, 2014.10.18. (70. évf. 244. sz.) 10. p.
 31. A községből város lehetett. Zalaegerszeg százharminc évvel ezelőtt nyerhette el a rendezett tanácsú város címet és rangot
  In: Zalai Hírlap, 2015.05.09. (71. évf. 108. sz.) 10. p.
 32. Fotózott, rajzolt, jegyzetelt. Gönczi Ferenc tanító, néprajztudós, a zalai tájak lelkes kutatója 154 évvel ezelőtt született
  In: Zalai Hírlap, 2015.08.01. (71. évf. 179. sz.) 11. p.
 33. A kiegyezés és Zala
  In: Zalai Hírlap, 2017.07.29. (73. évf. 175. sz.) 10. p.
 34. A szellem és a lélek patikusa
  In: Zalai Hírlap, 2018.04.07. (74. évf. 80. sz.) 12. p.
 35. Évszázadok a Szévíz völgyében
  In: Zalai Hírlap, 2018.11.17. (74. évf. 267. sz.) 10. p.
 36. Régi városháza új köntösben
  In: Zalai Hírlap, 2019.11.09. (75. évf. 260. sz.) 10. p.
 37. 125 éves a zalaegerszegi Arany Bárány Szálló
  In: Zalai Hírlap, 2019.
 38. Zala megye tiltakozása az elszakítás ellen
  In: Zalai Hírlap, 2020.06.20. (76. évf. 143. sz.) 10. p.
 39. „Vadon tenyésző, vándorcigány élet”
  In: Zalai Hírlap, 2020.08.29. (76. évf. 202. sz.) 10. p.
 40. A hős honvéd százados (Hertelendy Kálmán, a hős honvéd százados)
  In: Zalai Hírlap, 2021.05.22. (77. évf. 117. sz.) 10. p.
 41. Oltási dilemmák a 19. század eleji Zalában
  In: Zalai Hírlap, 2021.07.03. (77. évf. 152. sz.) 10. p.
 42. Nagykanizsa 150 éve lett rendezett tanácsú város
  In: Zalai Hírlap, 2022.
 43. Választási dilemmák az 1860-as években
  In: Zalai Hírlap, 2022.