Paksy Zoltán publikációk

Tudományos publikációk (Ismeretterjesztő publikációk)

Magyar Tudományos Művek Tára (mtmt) publikáció lista

 1. Nemzetgyűlési és országgyűlési választások Pécsett. (1922, 1926, 1931)
  In: Tanulmányok Pécs történetéből 5-6. szerk: Font Márta, Vonyó József. Pécs. Pécs Története Alapítvány, 1999. 219-240. p.
 2. A parlamenti választások társadalmi háttere Pécsett.
  In: Első magyar politikai földrajzi konferencia. szerk: Pap Norbert, Tóth József. Pécs. JPTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézete, 1999. 103-108. p.
 3. A pécsi zsidóság társadalomtörténete.
  In: Pécsi Szemle 2001. 4. évf. 2. sz. 64-71. p.
 4. Az 1935. és az 1939. évi parlamenti választás Pécsett.
  In: Tanulmányok Pécs történetéből 10-11-12. szerk: Varga Lajos, Vonyó József. Pécs. Pécs Története Alapítvány, 2002. [2003]. 201-206. p.
 5. A Párt(ok) és archívumaik. Az MKP, MDP, MSZMP és a "kapcsolt részek" iratai a hazai levéltárakban. Levéltári nap Zalaegerszegen, 2002. október 2.
  In: Levéltári Szemle 2003. 53. évf. 1. sz. 84-87. p.
 6. Egy zalai képviselőválasztás tanulságai. Alsólendvai választókerület, 1932.
  In: Levéltári Szemle. 2004. 2. sz. 45-50. p.
 7. Németh László - Paksy Zoltán:
  Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában. 1919-1945. szerk: Németh László, Paksy Zoltán. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 602 p. (Zalai Gyűjtemény 58.)
 8. Nagypolitika kicsiben: parlamenti választás és társadalmi háttere Zalaegerszegen 1935-ben.
  In: Korall 2004. 17. sz. 88-106. p.
 9. Az új hatalmi és pártstruktúra kiépülése Zala megyében a Tanácsköztársaság bukása után. (1920-1922)
  In: Kutatási Füzetek. Pécsi Tudományegyetem interdiszciplináris doktori iskolája kiadványsorozata 10. kötet szerk: Vitári Zsolt. Pécs. kiadó nélkül, 2004. 47-71. p.
 10. Németh László - Paksy Zoltán: Zsidók Zala megye társadalmában.
  In: História 2004. 26. évf. 2-3. sz. 55-60. p.
 11. A nyilaskeresztes mozgalom tevékenysége és társadalmi bázisa a Dunántúlon 1932 és 1935 között.
  In: Az antiszemitizmus alakváltozatai. Tanulmányok. (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2005. 106-167. p.
 12. Kisvárosi elit. Zalaegerszeg város virilisei 1873-1939.
  In: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. (Zalai Gyűjtemény 61.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 169-194. p.
 13. Választási viharok Zala megyében a két világháború között.
  In: Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. (Szerk. Katona Csaba) Győr, 2006. 111-116. p.
 14. Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között I. 1918-1931. (Zalai Gyűjtemény 62.) Zalaegerszeg, 2006. 479 p.
 15. Elvett illúziók. Drozdy Győző emlékiratai. (Szerk. és a bevezető tanulmány írása) Bp. - Zalaegerszeg, Kossuth Kiadó - Zala Megyei Levéltár, 2007. 469 p.
 16. Dejavnost vodilnih teles za Medzimurje in Pomurje v letih 1918-1919. [A háborús vereség következményei és a politikai változások Zala megyében, 1918-1919.]
  In: Zbornik soboskega muzeja 11-12. Muraszombat, 2008. 7-22. p.
 17. Emlékülés a Zala Megyei Levéltárban.
  In: Levéltári Szemle 2008. 2. sz. 103-105. p.
 18. A vármegyei elit politikai orientációja és a konzervativizmus gyökerei Zalában a 19. században.
  In: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. (Szerk. Oborni Teréz és Á. Varga László) Eger, 2008. 371-384. p.
 19. Nevezetes események a vármegyeházán 1919-1945. [Csomor Erzsébettel közösen.]
  In: Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2009. 71-79. p.
 20. A nemzetiszocialista mozgalmak megszerveződése, párt- és regionális struktúrája Magyarországon az 1930-as években.
  In: Múltunk 2009. 3. sz. 202-237. p.
 21. A Muraköz és a Muravidék megszállása 1919-ben.
  In: Pannon Tükör 2009. 1. sz. 67-72. p.
 22. A nemzetiszocialista pártok ideológiája Magyarországon az 1930-as években.
  In: Történelmi Szemle 2008. 4. sz. 479-503. p.
 23. Zalaegerszeg város ipari és demográfiai fejlődése a 2. világháború után.
  In: A közép- és nagyvárosok településföldrajza. (Szerk. Kocsis Zsolt) Szombathely, 2009. 154-164. p.
 24. A nemzetiszocialista pártok története Zala megyében, az 1930-as években.
  In: Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Gyűjtemény 67.) (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2009. 231-268. p.
 25. Választások Bethlen-módra - 1922.
  In: Parlamenti választások Magyarországon 1920-2006. (Szerk. Földes György, Hubai László) Bp., 2010. 83-109. p.
 26. Gondolatok a szlovén-magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről. Egy táborvezető elképzelései.
  In: 20 éves a szlovén-magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor. Nemzetközi konferencia. Szentgotthárd, 2010. szeptember 24. Szombathely, 2010. 121-124. p.
 27. A numerus clausus meghaladása: Méhely Lajos és a "tudományos" fajvédelem Magyarországon az 1920-as években.
  In: Jogfosztás - 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról. (Szerk. Molnár Judit) Bp., 2011. 121-134. p.
 28. A magyar földrajztudomány a hatalmi ábrándok szolgálatában az 1. világháború időszakában.
  In: A Bakonytól Madagaszkárig. Tanulmányok Veress Márton 65. születésnapjára. (Szerk. Kocsis Zsolt) Szombathely, 2011.
 29. Egy "csinált város". Zalaegerszeg társadalmi fejlődése a 2. világháború után.
  In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera születésnapjára. (Szerk. H. Németh István et al. ) Bp., 2011. 210-224. p.
 30. Magyarországi politikai pártok lexikona. (Szerk. Vida István) Bp., 2011. [Szócikkek]
 31. Paksy Zoltán: Zalaegerszeg társadalma és politikai élete 1919-1939. (Zalaegerszegi Füzetek 13.) Zalaegerszeg, Millecentenáriumi Közalapítvány, 2011. [2012!] 236 p.
 32. Mindszenty és a nyilasok küzdelme az 1930-as években.
  In: Pannon Tükör 2012. 5. sz. 31-34. p.
 33. Paksy Zoltán: Nyilas mozgalom Magyarországon 1932-1939. Budapest, Gondolat Kiadó, 2013. 254 p.
 34. A konzervativizmus társadalomtörténete Zala megyében.
  In: Századok 2013. 3. sz. 655-687. p.
 35. A zsidóság bűnbakká nyilvánítása és az antiszemita hisztéria kezdete Magyarországon az első világháború végén.
  In: Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. (szerk. Gyarmati György et al.) Pécs-Budapest, 2013. 285-297. p.
 36. Adaptáció vagy saját kútfő? A magyar szélsőjobboldal keletkezésének forrásai.
  In: Nyitott/zárt Magyarország. Politikai és kulturális orientáció 1914-1949. (Szerk. Feitl István) Budapest, 2013. 93-104. p.
 37. A Zala megyei zsidóság földrajzi elhelyezkedése, foglalkozási struktúrája és műveltségi viszonyai a dualizmus korában.
  In: Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. Szerk. Lukács Anikó. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2013. (Rendi társadalom – polgári társadalom 25.). 286-299. p.
 38. Kapiller Imre - Paksy Zoltán: A zalaegerszegi zsidóság története a kezdetektől napjainkig. Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2014. 347 p.
 39. A nagykanizsai zsidóság és a holokauszt. Írta és szerkesztette: Paksy Zoltán. Nagykanizsa Megyei Jogú Város, Nagykanizsa, 2014. 188 p.
 40. Mindszenty József nézetei és politikai tevékenysége a két világháború között.
  In: Múltunk, 2014. 4. sz. 182-216. p.
 41. Nagykanizsa politikai élete (1850-1945).
  In: Nagykanizsa. Városi monográfia III. (1850-1945). Szerk. Kaposi Zoltán, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2014. 37-97. p.
 42. Szélsőjobboldali gazdasági elképzelések a két világháború között.
  In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Szerk. Halmos Károly, Kiss Zsuzsanna, Klement Judit. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2014. (Rendi társadalom - polgári társadalom 26.) 87-101. p.
 43. Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között II. 1932-1945. Szerk. Paksy Zoltán, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, Zalaegerszeg, 2015. (Zalai Gyűjtemény 78.) 313 p.
 44. Zalaegerszeg város képviselőtestületének összetétele a két világháború között.
  In: Egerszegi évszázadok. Fejezetek Zalaegerszeg történetéből. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2016. 129-145. p.
 45. Az Istóczy-féle antiszemita mozgalom tevékenysége a Délnyugat-Dunántúlon (1872-1884).
  In: Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. (Zalai Gyűjtemény 80.) (Szerk. Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 221-245. p.
 46. A balatoni idegenforgalom fejlődése a 20. század első felében.
  In: Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. (Zalai Gyűjtemény 80.) (Szerk. Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 323-339. p.
 47. A Muraköz megszállása és elszakítása az I. világháború végén.
  In: A Nagy Háború zalai hősei és hátországa. 89-104. p.
 48. Szálasi Ferenc: Politikai életrajz [Ferenc Szálasi: A political biography]. By László Karsai. Reviewed by Zoltán Paksy.
  In: The Hungarian Historical Review. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae – New Serie. 2016. 4. sz.
 49. Paksy Zoltán: Karsai László: Szálasi Ferenc. Politikai életrajz. Balassi kiadó, Budapest, 2016. Könyvrecenzió.
  In: Századok 2017. 4. sz. 441-444. p.
 50. [Erős Krisztinával közösen]: Protestáns személyek Zala megyében.
  In: Protestánsok Egerszegen. Tanulmányok az evangélikus és református egyház történetéből. (Szerk. Gyimesi Endre) Zalaegerszeg, Zalai T-Ma Kiadói Kft., 2017. 83-104. p.
 51. Polgármester a II. világháború időszakában – Vitéz dr. Tamásy István (1936-1944).
  In: Városbírók és polgármesterek. Zalaegerszeg város vezetői a kezdetektől 1950-ig. A 2017. június 7-én Zalaegerszegen tartott tudományos konferencia előadásai. (Szerk. Gyimesi Endre) Zalaegerszeg, 2018. 109-113. p.
 52. Hadifogolytáborokból internálótáborok. A traumák nyomán átalakuló Magyarország új intézményei.
  In: 1916 a fordulat éve? Tanulmányok a Nagy Háborúról. (Szerk. Egry Gábor, Kaba Eszter) Budapest, 2017. [2018.] 157-193. p.
 53. Paksy Zoltán: Istóczy Győző és a magyar antiszemita mozgalom (1875-1892). Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2018. 282 p.
 54. A numerus clausus és a pécsi egyetem.
  In: Tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. Főszerk. Gecsényi Lajos, szerk. Fazekas Csaba, Bp., 2019. 121-139. p.
 55. A Tanácsköztársaság Zalaegerszegen.
  In: Tanácsköztársaság Zala megyében. Szerk. Paksy Zoltán, Zalaegerszeg, 2020. pp. 28-51.
 56. A világháború politikai következményei Zalaegerszegen: az őszirózsás forradalom és a népköztársaság kora.
  In: Zalaegerszeg és az első világháború. Szerk. Kiss Gábor, Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Füzetek. pp. 177-200.
 57. Mindszenty József és Zalaegerszeg.
  In: Az ember helye a hely embere. Emberközpontú történetírás helytörténeti kutatás. Szerk. Lengvári István, Pilkhoffer Mónika, Vonyó József, Magyar Történelmi Társulat, Kronosz, MTA Pécsi Területi Bizottsága, Budapest-Pécs, 2019. pp. 249-264.
 58. Nemzetiségek a trianoni Magyarországon.
  In: L., Balogh Béni; Majtényi, György; Mikó, Zsuzsanna; Szabó, Csaba (szerk.) Az együttélés történelme : Nemzetiségi kérdés Magyarországon. Budapest, Magyarország: Magyar Nemzeti Levéltár (2020) pp. 211-236.
 59. A vármegyei törvényhatóságok kezdeményezése a jobboldali diktatúra és az egypártrendszer kiépítésére Magyarországon a német megszállás után.
  In: Molnár, Judit; Tibori-Szabó, Zoltán (szerk.) Tanulmányok a holokausztról XI. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2021. 227-248.
 60. Szentgyörgyvár története 1900-tól a rendszerváltásig. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata, Szentgyörgyvár, 2021. (kismonográfia)
 61. Zala megye parlamenti képviselői a két világháború között.
  In Zalai Múzeum 25. Közlemények Zala megye múzeumaiból. Szerk. Kostyál László. Zalaegerszeg, 2020. 331-342. p.
 62. Szentgyörgyvár története 1900-tól a rendszerváltásig. Szentgyörgyvár, Szentgyörgyvár Község Önkormányzata, 2021.
 63. Zalaboldogfa évszázadai. Zalaboldogfa, Zalaboldogfa Község Önkormányzata, 2022. 57-134. p.
 64. A politika és a közigazgatás ütközőpontján: a vármegyei reform kérdése az 1920-as években.
  In: Múltunk 2022. 2. sz. 26-46. p.
 65. Mindszenty József és a „zsidókérdés”.
  In: „Ellenállni a gonosznak”. Tanulmányok a 70 éves Karsai László tiszteletére. Szeged, 2022. 131-147. p.
 66. Szálasi. Egy politikai pálya anatómiája.
  In: Rubicon 2021. 9. sz. 23-33. p.

Ismeretterjesztő publikációk (Tudományos publikációk)

 1. Zalai életrajzi kislexikon. 3. jav., bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005. (szócikkek)
 2. A trianoni békeszerződés és Zala.
  In: Zalai Hírlap 2009. szeptember 26. 13. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 61-63. p.
 3. A konzervatív Zala vármegye.
  In: Zalai Hírlap 2009. október 10. 13. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 64-66. p.
 4. Zala a két világháború között.
  In: Zalai Hírlap 2009. október 22. 15. p. Újabb megjelenése (A Zala megyei közgyűlés összetétele a két világháború között): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 67-69. p.
 5. Helyreállt Zala történeti integritása.
  In: Zalai Hírlap 2009. október 31. 14. p. Újabb megjelenése (A Muraköz és a Lendva-vidék visszacsatolása 1941-ben): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 70-73. p.
 6. Revíziós propaganda Zalában 1920 után.
  In: Zala Megye II. évf. 9. sz. 2009. szeptember. 6. p.
 7. Egy "bajkeverő" zalai képviselő: Drozdy Győző.
  In: Zala Megye II. évf. 10. sz. 2009. október. 6. p.
 8. Zala - 1818/19.
  In: Népújság 2010. június 3. (22. sz.) Melléklet: Trianon 90 év után. 7. p.
 9. A miniszterelnöki vizit és a számla.
  In: Zalai Hírlap 2012. december 1. (281. sz.) 10. p.
 10. Hogyan bukott meg Jókai?
  In: Zalai Hírlap, 2013.10.12. (69. évf. 239. sz.) 13. p.
 11. Egy igazi arisztokrata volt
  In: Zalai Hírlap, 2013.11.09. (69. évf. 261. sz.) 10. p.
 12. Mussolini utca Egerszegen
  In: Zalai Hírlap, 2014.06.14. (70. évf. 137. sz.) 10. p.
 13. Gömbös nem érhette meg. Egy díszpolgári kitüntetés váratlan buktatói
  In: Zalai Hírlap, 2014.08.23. (70. évf. 196. sz.) 10. p.
 14. Foglya lett a nagy cégnek. A villanyáram ára, avagy közvilágítási botrány Zalaegerszegen - a két világháború között
  In: Zalai Hírlap, 2016.02.27. (72. évf. 49. sz.) 10. p.
 15. Kutas Kálmán lelkész életpályája
  In: Zalai Hírlap, 2017.06.17. (73. évf. 139. sz.) 10. p.
 16. Tanár és tábornok egy családban
  In: Zalai Hírlap, 2017.10.07. (73. évf. 235. sz.) 10. p.
 17. Utcanévadási botrány. A megyeszékhelyen, a 20. század 30-as éveinek végén
  In: Zalai Hírlap, 2018.04.25. (74. évf. 95. sz.) 11. p.
 18. A Tanácsköztársaság Zala megyében
  In: Zalai Hírlap, 2019.03.23. (75. évf. 69. sz.) 10. p.
 19. Zala megye és a trianoni béke
  In: Zalai Hírlap, 2020.06.06. (76. évf. 131. sz.) 10. p.
 20. A trianoni Zala és a revízió
  In: Zalai Hírlap, 2020.07.04. (76. évf. 155. sz.) 10. p.
 21. Híd a Balaton felett? Turizmus a tónál (Híd a magyar tenger felett? - A balatoni turizmus rövid története)
  In: Zalai Hírlap, 2020.08.01. (76. évf. 179. sz.) 10. p.
 22. Zala Balatonja (online cím: Zala vármegye Balatonja)
  In: Zalai Hírlap, 2021.07.31. (77. évf. 176 sz.) 10. p.
 23. Wlassics Gyula: neves jogtudós és igazi „nagy” miniszter
  In: Zalai Hírlap, 2022.
 24. Régi idők szilveszterei. Így búcsúztatták az óévet elődeink
  In: Zalai Hírlap, 2022.