Káli Csaba publikációk

Tudományos publikációk (Ismeretterjesztő publikációk)

Magyar Tudományos Művek Tára (mtmt) publikáció lista

 1. Zalai életrajzi kislexikon. munkatársak: et. al. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 1994. 220 p.
 2. Teleki Béla első világháborús hadinaplója.
  In: Hadtörténelmi tanulmányok. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1995. 255-289. p. (Zalai Gyűjtemény 36/1.)
 3. Zala megye gazdasági életének fontosabb vonásai 1945-ben.
  In: Dokumentumok Zala megye történetéből 1944-1947. szerk: Káli Csaba, Mikó Zsuzsa. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1995. 17-31. p. (Zalai Gyűjtemény 37.)
 4. Az Eger-völgy települései (Kapolcs, Monostorapáti, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend) 1945-ben.
  In: Előadások az Eger-völgye településeinek történetéből. 1. szerk: Hudi József, Kapiller Imre, Ladányi István. Kapolcs. Kapolcsi Kulturális Természetvédelmi Egylet, 1996. 71-80. p. (Csigakönyvek 2.)
 5. Révai Új Lexikona. I. k.- A-Baj. főszerk: Kollega Tarsoly István. megyei településszerk: et. al. Káli Csaba. Szekszárd. Babits Kiadó, 1996. 867 p.
 6. Zala megye történelmi olvasókönyve. szerk: Molnár András. közreműködő: Bilkei Irén, Molnár András, Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 245-401. p.
 7. Az 1945. évi nemzetgyűlési választások Zalában.
  In: Zalai történeti tanulmányok. szerk: Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1997. 299-340. p. (Zalai Gyűjtemény 42.)
 8. Nagykanizsa 1945-ben. (április 1-november 4)
  In: Zalai Múzeum 7. szerk: Kunics Zsuzsa Zalaegerszeg. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósása, 1997. 183-189. p.
 9. Zalaegerszeg a századfordulón - a számok tükrében.
  In: Zalaegerszeg évszázadai. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, 1997. 313-330. p.
 10. Zalaegerszeg 1945-ben. (március 29-november 4)
  In: Zalaegerszeg évszázadai. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, 1997. 331-350. p.
 11. Zalai életrajzi kislexikon. 2. jav. bőv. kiadás. munkatársak: et. al. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés, 1997. 213 p. (17 szócikk)
 12. Zalalövő története 1914-1998.
  In: Zalalövő története. szerk: Molnár András. Zalalövő. Zalalölő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, 1998. 391-478. p.
 13. Politikai gazdasági és társadalmi átalakulás Zala megyében 1947-1956.
  In: Dokumentumok Zala megye történetéből 1947-1956. szerk: Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1999. 23-39. p. (Zalai Gyűjtemény 48.)
 14. Balatongyörök története 1900-1960.
  In: Balatongyörök múltja és jelene: szerk: Molnár András. Balatongyörök. Balatongyörök község Önkormányzata, 2000. 119-167. p.
 15. A megyei és járási tanácsok igazgatási rendszere Zalában 1950-1990 (1991).
  In: Zala megye archontológiája 1138-2000. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 195-228. p. (Zalai Gyűjtemény 50.)
 16. Zala megye önigazgatása 1910-1950 között.
  In: Zala megye archontológiája 1138-2000. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 173-193. p. (Zalai Gyűjtemény 50.)
 17. Zala megye önkormányzati igazgatása 1990 után.
  In: Zala megye archontológiája 1138-2000. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 229-235. p. (ugyanitt: Zala megye tisztviselőinek címtára és névtára 1910-2000) (Zalai Gyűjtemény 50.)
 18. Dominkovits Péter - Káli Csaba - Kvassay Judit - Molnár András:
  Kehida. hely nélkül. Száz magyar falu könyvesháza KHT, [2001]. 208 p. (Száz Magyar Falu Könyvesháza)
 19. A községtörténet 20. századi forrásai a Zala Megyei Levéltárban.
  In:. Szentgyörgyvöltől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2001. 41-49. p.
 20. Zala megye a koalíció éveiben. (1945-1947)
  In: Zala megye ezer éve. szerk: Vándor László. [Zalaegerszeg]. kiadó nélkül, [2001]. 287-291. p,
 21. Zala megye mezőgazdasága a Kádár-korszakban. (1956-1990)
  In: Zala megye ezer éve. szerk: Vándor László. [Zalaegerszeg]. kiadó nélkül, [2001]. 301-304. p.
 22. Zala megye az "ötvenes években". (1947-1956)
  In: Zala megye ezer éve. szerk: Vándor László. [Zalaegerszeg]. kiadó nélkül, [2001]. 292-296. p.
 23. Zalaegerszeg gazdasági életének jellemzői.
  In: Zalaegerszeg a XXI. század küszöbén. szerk: Bunovácz Dezső. Budapest. Ceba Kiadó, 2001. 47-68. p.
 24. Zalaegerszeg helye, szerepe térben és időben.
  In: Zalaegerszeg a XXI. század küszöbén. szerk: Bunovácz Dezső. Bupapest. Ceba Kiadó, 2001. 11-14. p.
 25. Zalaegerszeg természeti környezete.
  In: Zalaegerszeg a XXI. század küszöbén. szerk: Bunovácz Dezső. Budapest. Ceba Kiadó, 2001. 15-24. p.
 26. Zalaegerszeg története 1885-től napjainkig.
  In: Zalaegerszeg a XXI. század küszöbén. szerk: Bunovácz Dezső. Budapest. Ceba Kiadó, 2001. 105-120. p.
 27. Bilkei Irén - Káli Csaba - Petánovics Katalin:
  Zalavár. szerk: Bilkei Irén. hely nélkül. Száz magyar falu könyvesháza KHT, [2001]. 200 p. (Száz Magyar Falu Könyvesháza)
 28. Archivnet. XX. századi történeti források - online.
  In: Levéltári Szemle. 2002. 52. évf. 4. sz. 64-67. p.
 29. Az 1950-es tanácsválasztás Zalában.
  In: Pannon Tükör 2002. 7. évf. 1. sz. 66-68.p.
 30. A fondjegyzékszerkesztés dilemmái.
  In: Levéltári Szemle 2002. 52. évf. 3. sz. 89-90. p.
 31. Bíró Friderika - Havasi Bálint - Káli Csaba - Kapiller Imre:
  Szentgyörgyvölgy. hely nélkül. Száz magyar falu könyvesháza KHT, [2002]. 193 p. (Száz Magyar Falu Könyvesháza)
 32. A Zalához visszacsatolt muravidéki területek közigazgatása 1941-1945.
  In: Muratáj Lendva. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2003. 1. sz. 43-47. p.
 33. Zalalövő 20. századi történetének másodlagos levéltári forrásai.
  In: Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. szerk: Vonyó József. Pécs. Pécs Története Alapítvány, 2003. 177-182. p. (Tanulmányok Pécs történetéből 14.)
 34. Bodorkós Zsolt - Káli Csaba - Molnár László:
  Gutorfölde története. szerk: Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2004. 197 p. (Zalai Kismonográfiák 8.)
 35. Változások a községi jegyzőkönyvezésben a XX. század közepén, zalai példák alapján.
  In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2003. évi vándorgyűlése. Szolnok, 2003. augusztus 13-15. Budapest. Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2004. 41-46. p.
 36. Zalaegerszeg az "ötvenes években". 1947-1956. (Zalaegerszegi füzetek 5.) Zalaegerszeg, 2005. 188 p.
 37. Megyei levéltárak. (Területi levéltárak)
  In: Magyarországi levéltárak. (Szerk. Á. Varga László et al.) Bp., 2004. [2005.] 64-80. p.
 38. Az MLE Nyugat-Dunántúli szekciójának szakmai napja.
  In: Levéltári Szemle 2006. 3. sz. 94-95. p.
 39. Jelenetek egy párttitkár életéből.
  In: Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. (Szerk. Katona Csaba) Győr, 2006. 57-61. p.
 40. Zalaegerszeg gazdasági és társadalmi átalakulása 1945-1956 között.
  In: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. (Zalai Gyűjtemény 61.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 215-234. p.
 41. Zala vármegye levéltárnokai 1939 előtt.
  In: Levéltáros elődeink. Degré Alajos és Szabó Béla munkássága. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 95-104. p.
 42. Teleki Béla (1896-1969) főispán köz- és magániratai a Zala Megyei Levéltárban.
  In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2005. évi vándorgyűlése. Eger. (Szerk. Bilkei Irén) Bp., 2006. 115-123. p.
 43. Elvett illúziók. Drozdy Győző emlékiratai. (A mű 3. fejezetének [222-398. p.] jegyzetelése és szerkesztése.) Budapest-Zalaegerszeg, Kossuth Kiadó - Zala Megyei Levéltár, 2006.
 44. Az e-Archívum a gyakorlatban - felhasználói tapasztalatok és lehetőségek.
  In: Levéltári Szemle 2007. 2. sz. 3-13. p.
 45. A PPTE OTK-n végzett orvostanhallgatók jegyzéke 1921-1951. Promóciós könyvek III. (Szerk. Molnár László) Bp., 2006. 392 p. [Recenzió]
  In: Levéltári Szemle 2007. 1. sz. 94-96. p.
 46. Simonffy Emil 1928-2007. [Nekrológ]
  In: Levéltári Szemle 2008. 1. sz. 106-107. p.
 47. Különlegességek, érdekességek a megyei levéltárak honlapjain.
  In: Levéltári Szemle 2008. 2. sz. 73-78. p.
 48. Zala megye területváltozásai a XIX-XX. században.
  In: Honismeret 2008. 3. sz. 40-42. p.
 49. A kvártélyház használói 1945-től napjainkig.
  In: Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2009. 85-89. p.
 50. A megyei levéltár a Kvártélyházban 1891-2008.
  In: Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2009. 93-101. p.
 51. Beszámoló a XXXIII. Somogyi Levéltári Napról.
  In: Levéltári Szemle 2009. 4. sz. 72-75. p.
 52. Beszámoló a XXXIII. Somogyi Levéltári Napról.
  In: Levéltári Szemle 2009. 4. sz. 72-75. p.
 53. Zalaegerszeg története 1885-től napjainkig.
  In: Zalaegerszegi Kalendárium 38-47. p.
 54. Az első modern bérház Zalaegerszegen. (A Pontház építéstörténete.)
  In: Pannon Tükör 2010. 6. sz. 53-57. p.
 55. Egy bérház anatómiája. A zalaegerszegi Pontház építéstörténete.
  In: Egerszegi történeti tanulmányok 2010. 225-242. p.
 56. Teleki Béla egykori főispán első világháborús iratai a Zala Megyei Levéltárban.
  In: Pomurje 1914-1920. Mura mente 1914-1920. 143-161. p.
 57. Teleki Béla egykori főispán első világháborús iratai a Zala Megyei Levéltárban.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2011. 1. sz. 219-227. p.
 58. Az ingázó város. Keszthely és környékének elcsatolása és visszakerülése Zala megyéhez (1950-1979).
  In: Pannon tükör 2011. 4. sz. 129-133. p.
 59. A reprezentatív és a szolid modern. Zalaegerszeg építészete 1948-1951 között.
  In: URBS. Magyar várostörténeti évkönyv VI. (Szerk. Á. Varga László et al.) Bp., 2011. 103-122. p.
 60. Iratok a közös magyar-szovjet űrrepülésről 1979-1980. [Könyvrecenzió.]
  In: Levéltári Szemle 2011. 2. sz. 88-90. p.
 61. Fára József előélete és főlevéltárnoki tevékenysége Zala megyében (1884-1938).
  In: Fára József főlevéltárnok emlékezete.(Zalai Gyűjtemény 73.) (Szerk. Erős Krisztina) Zalaegerszeg, 2013. 13-26. p.
 62. Bekerítés és társadalmi ellenállás. A parasztság kollektivizálása Zalában.
  In: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. (Szerk. Horváth Sándor, Ö. Kovács József) Bp., 2015. 181-202. p.
 63. Elbitorlás, zsákmányszerzés. Az igazoló eljárások, B-listázások hatása Zala megye közigazgatásának átalakulására 1945-1946-ban.
  In: Rubicon 2015. 11. sz. 29-37. p.
 64. A Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltárai.
  In: Magyarország levéltárai 2014. (Szerk. Hermann István) Bp., 2015. 32-46. p.
 65. County Archives of the NAH.
  In: The Archives of Hungary 2014. (Edit. István, Hermann) Bp., 2015. 32-45. p.
 66. Egy párttitkár jelentése 1945-ből.
  In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. (Szerk. Tilcsik György, Mayer László) Budapest, 2015. 305-310. p.
 67. Három választás Zalaegerszegen (1945, 1947, 1949).
  In: Egerszegi évszázadok. Fejezetek Zalaegerszeg történetéből. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2016. 179-198. p.
 68. Békétől megtorlásig. Zala megye 1945-től az 1956 utáni bosszúhadjáratig.
  In: Hévíz 2016. 4-5. sz. 489-499. p.
 69. Az 1947. évi országgyűlési választások Zalában.
  In: Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. (Zalai Gyűjtemény 80.) (Szerk. Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 340-384. p.
 70. A zalai sajtó a koalíció éveiben 1945-1947.
  In: A forradalom vonzásában. Tanulmányok Szántó László tiszteletére. (Szerk. Polgár Tamás – Récsei Balázs) Kaposvár, Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, 2017. 243-252. p.
 71. Pártok és közigazgatás. Zala megye közigazgatási átalakulása 1945-1946-ban.
  In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. (Magyar Vidék a 20. században 1.) (Szerk. Csikós Gábor – Kiss Réka – Ö. Kovács József) Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017. 165-194. p.
 72. Gyárak, lakótelepek, új közösségek.
  In: Zalaegerszeg története. (Szerk. Gyimesi Endre és Seres Péter) Zalaegerszeg, Zalai T-Ma Kiadói Kft., 2017. 223-263. p.
 73. Zalaegerszeg polgármesterei 1945 és 1950 között.
  In: Városbírók és polgármesterek. Zalaegerszeg város vezetői a kezdetektől 1950-ig. A 2017. június 7-én Zalaegerszegen tartott tudományos konferencia előadásai. (Szerk. Gyimesi Endre) Zalaegerszeg, 2018. 115-127. p.
 74. A zalai kommunista pártelit a „hosszú” ötvenes években. Vezetők és vezető testületek.
  In: Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 1. (Szerk. Horváth Gergely Krisztián) Budapest, 2018. 59-79. p.
 75. Csaba, Káli: Hungary s Communist Party Elite in the "Long" Fifties (1948-1962).
  In Réka, Kiss and Zsolt, Horváth edit. NEB Yearbook 2016-2017, Budapest, Committe of National Remembrance, 2018, 121-148. p.
 76. A gazdák megtörése. Kollektivizálás Zalában.
  In Rubicon 2018. 9. szám 28-37. p.
 77. A zalai kommunista pártelit a "hosszú" ötvenes években. Az apparátus (1945-1963)
  In: Vakvágány. A "szocializmus alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években 2. Magyar vidék a 20. században 3. (Szerk. Horváth Gergely Krisztián) Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2019, 577-608. p.
 78. Bekerítés és társadalmi ellenállás. A parasztság kollektivizálása Zalában az 1956-os forradalom után.
  In: Magyar dúlás. Tanulmányok a kényszerkollektivizálásról. Magyar vidék a 20. században 4. (Szerk. Galambos István, Horváth Gergely Krisztián) Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2019, 135-149. p.
 79. Csaba, Káli: Hungary s Communist Party Elite in the Long fifties (1948-1962)
  In Pamieci i Sprawiedliwosc. Pismo naukowe poswiecone historii najnowszej 32. 2018/2. Warsawa, 2018. [2019] 236-258. p.
 80. Jelenetek egy nőtlen párttitkár életéből.
  In: Kommunista kiskirályok. (Szerk. Majtényi György - Szabó Csaba - Mikó Zsuzsaanna) Budapest, Libri , 2019. 187-205. p.
 81. Tündöklés és bukás. Egy szocialista kori lobbi anatómiája. Recenzió Varga Zsuzsanna: Az agrárlobbi tündöklése és bukása az államszocializmus időszakában. Budapest, Gondolat Kiadó, 2013, 296 p.
  In: Vidéktörténet 2. Területi-társadalmi törésvonalak és a boldogulás útjai. (Szerk. Horváth Gergely Krisztián) Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019, 355-360. p.
 82. Megszállók és megszálltak. A szovjet hadsereg berendezkedése Zala megyében 1945 és 1947 között.
  In: Zalai Múzeum 25. (Szerk. Kostyál László) Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 2020, 379-399. p.
 83. Zala megye szovjetizálása 1945-1950. (Magyar vidék a 20. században 6.) Bp., BKK-NEB, 2021. 460 p.
 84. A Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltárai.
  In: Magyarország levéltárai 2. kiadás (Szerk. Hermann István) Budapest, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2022. 32-47. p.
 85. Juhász, asztalos, földművelő. A gutorföldei Káli család története a 18-20. században.
  In: Pannon Tükör 2022. 5. sz. 90-110. p.
 86. Zalaegerszeg mint megyeszékhely expanziója az 1970-es években.
  In: Ellenszélben. Településpolitika és a falvak a kommunista diktatúra évtizedeiben. (Szerk. Horváth Gergely Krisztián) Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2022. 457-483. p.

Ismeretterjesztő publikációk (Tudományos publikációk)

 1. Dualizmuskori hitelintézetek.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 157. sz. 1996. július 6. 9. p.
 2. A Millennium fénye.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 163. sz. 1996. július 13. 9. p.
 3. A Tanácsköztársaság idején.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 169. sz. 1996. július 20. 9. p.
 4. A doni tizedes naplójából.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 175. sz. 1996. július 27. 9. p.
 5. Földosztás a háború után.
  In: Zalai Hílap 52. évf. 181. sz. 1996. augusztus 3. 9. p.
 6. Az első tsz-csoportok.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 187. sz. 1996. augusztus 10. 9. p.
 7. 1956 Nagykanizsán.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 193. sz. 1996. augusztus 17. 7. p.
 8. Egy demokratikus kísérlet zalai fejezete.
  In: Zalai Kalendárium 2000. Zalaegerszeg. Zalai Hírlap, 1999. 187-192. p.
 9. A bakónaki "ellenforradalom".
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 111. sz. 2000. május 13. 7. p.
 10. Városépítészet a húszas években.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 117. sz. 2000. május 20. 7. p.
 11. Csendőrsortűz Pacsán, két halottal.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 129. sz. 2000. június 3. 9. p.
 12. Lengyel menekültek Zalában.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 135. sz. 2000. június 10. 7. p.
 13. Az 1945-ös választások Zalában.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 140. sz. 2000. június 17. 7. p.
 14. Útjára indul az első ötéves terv.
  In. Zalai Hírlap 56. évf. 164. sz. 2000. július 15. 6. p.
 15. Zalai életrajzi kislexikon. 3. jav., bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005. (szócikkek)
 16. Közigazgatási változások 45-től.
  In: Zalai Hírlap 2009. november 7. 12. p. Újabb megjelenése (Közigazgatási és területi változások Zalában 1945-1950 között): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 74-76. p.
 17. Megyeszékhelyi ambíciókkal.
  In: Zalai Hírlap 2009. november 14. 12. p. Újabb megjelenése (Harc a közigazgatási szerepekért 1945 után): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 77-79. p.
 18. Keszthely visszacsatolása.
  In: Zalai Hírlap 2009. november 21. 12. p. Újabb megjelenése (Keszthely és környéke visszacsatolása 1979-ben): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 80-83. p.
 19. Rendszerváltás a megyében.
  In: Zalai Hírlap 2009. november 28. 13. p. Újabb megjelenése (Rendszerváltás a megyében: tanács helyett önkormányzat): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 84-86. p.
 20. Két választás Zalában (1945, 1947).
  In: Zala Megye II. évf. 11. sz. 2009. november. 6. p.
 21. Szocreál építészet Zalában.
  In: Zala Megye II. évf. 12. sz. 2009. december. 6. p.
 22. Választási visszásságok - 1947
  In: Zalai Hírlap, 2013.04.06. (69. évf. 80. sz.) 11. p.
 23. Miért nem épült házgyár?
  In: Zalai Hírlap, 2013.06.08. (69. évf. 115. sz.) 10. p.
 24. Rákosi Mátyás, képviselő és keresztapa
  In: Zalai Hírlap, 2013.09.21. (69. évf. 221. sz.) 16. p.
 25. Karácsonyból fenyőünnep
  In: Zalai Hírlap, 2013.12.21. (69. évf. 297. sz.) 10. p.
 26. Mitől pontház a Pontház?
  In: Zalai Hírlap, 2014.04.26. (70. évf. 97. sz.) 10. p.
 27. Ha szép szóval nem ment
  In: Zalai Hírlap, 2014.09.13. (70. évf. 214. sz.) 10. p.
 28. A torony tetején rekedtek
  In: Zalai Hírlap, 2015.03.21. (71. évf. 68. sz.) 10. p.
 29. Zalai húsvét - 1945-ben
  In: Zalai Hírlap, 2015.04.04. (71. évf. 80. sz.) 10. p.
 30. Szilveszter esti gyilkosság. A forradalom miatt statárium volt érvényben, még egy hét sem telt el, s már ki is végezték a tettest
  In: Zalai Hírlap, 2015.08.08. (71. évf. 185. sz.) 10. p.
 31. Filmes lagzi Kapornakon
  In: Zalai Hírlap, 2016.04.30. (72. évf. 101. sz.) 10. p.
 32. Új településnevek parancsszóra
  In: Zalai Hírlap, 2016.12.10. (72. évf. 290. sz.) 10. p.
 33. Tettleges rendszerkritika
  In: Zalai Hírlap, 2017.04.29. (73. évf. 99. sz.) 12. p.
 34. Presszók, jampik, zugkimérések
  In: Zalai Hírlap, 2017.07.08. (73. évf. 157. sz.) 10. p.
 35. Vastüskék a falban
  In: Zalai Hírlap, 2018.05.05. (74. évf. 103. sz.) 10. p.
 36. Kétszer a megye élén: Darabos Iván zalai regnálásai
  In: Zalai Hírlap, 2018.09.22. (74. évf. 221. sz.) 9. p.
 37. Szovjet kontroll komisszió a vármegyeházán
  In: Zalai Hírlap, 2019.03.02. (75. évf. 52. sz.) 10. p.
 38. A népbíróságok működése Zalában
  In: Zalai Hírlap, 2019.06.08. (75. évf. 132. sz.) 10. p.
 39. Háború és járványok (Járványok a második világháború után Zalaegerszegen)
  In: Zalai Hírlap, 2020.03.28. (76. évf. 75. sz.) 10. p.
 40. Egy asszony a polgármesteri székben (Siklósi Mihályné: Egy asszony a polgármesteri székben)
  In: Zalai Hírlap, 2020.07.18. (76. évf. 167. sz.) 10. p.
 41. A tanácsok megalakítása Zalában
  In: Zalai Hírlap, 2020.11.07. (76. évf. 261. sz.) 10. p.
 42. Jugoszláv partizánok határ menti akciói a háború után
  In: Zalai Hírlap, 2021.02.13. (77. évf. 37. sz.) 10. p.
 43. Jelenetek egy párttitkár életéből
  In: Zalai Hírlap, 2021.03.27. (77. évf. 72. sz.) 10. p.
 44. ZTE-szurkolók „politikai” bűntettei
  In: Zalai Hírlap, 2021.09.25. (77. évf. 223. sz.) 10. p.
 45. Csalódott hazatérés az X-200-as területről
  In: Zalai Hírlap, 2022.
 46. Osztrák sörmunkások seftelései Nagykanizsán
  In: Zalai Hírlap, 2022.
 47. Diplomaták, kémek és elhárítóik
  In: Zalai Hírlap, 2022.