Molnár András publikációk

Tudományos publikációk (Ismeretterjesztő publikációk)

Magyar Tudományos Művek Tára (mtmt) publikáció lista

 1. Honvédtoborzások Kőszegen 1848-ban. Adalékok a honvédsereg összetételéhez.
  In: Vasi Honismereti Közlemények 1984. 2. sz. 54-62. p.
 2. Deák Ferenc és a zalai liberális ellenzék megbuktatása az 1843-as követválasztáson.
  In: Levéltári Szemle 1987. 37. évf. 2. sz. 47-59. p.
 3. A 7. honvédzászlóalj zalai önkéntesei. Adalékok az első honvédzászlóaljak társadalmi összetételéhez.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1987. 34. évf. 4. sz. 753-760. p.
 4. A kőszegi nemzetőrség 1848 márciusától decemberéig.
  In: Vasi Szemle 1987. 41. évf. 2. sz. 184-209. p.
 5. A pápai nemzetőrség 1848 tavaszán.
  In: A Veszprém megyei múzeumok közleményei 18. 1986. Veszprém. Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1987. 477-490. p.
 6. A "Védegylet" Zalában. Adalékok Csány László életrajzához.
  In: Nótárius 1987. 1. sz. 4-14. p.
 7. A zalai 47. honvédzászlóalj felállítása 1848 őszén.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1987. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1987. 113-128. p. (Zalai Gyűjtemény 26.)
 8. Deák Ferenc a hadbíróság előtt. Ismeretlen Deák levelek a Zala Megyei Levéltárból.
  In: Nótárius 1987/2-1988/1. sz. 17-18. p.
 9. A kőszegi polgárság fegyveres testületei 1794-1848.
  In: Vasi Szemle 1988. 42. évf. 1. sz. 75-88. p.
 10. "A magyar honvédelemről..." Horváth Mihály kiadatlan írása 1846-ból.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1988. 35. évf. 2. sz. 390-397. p.
 11. "Nemzeti őrsereg" felállításának terve 1843-ból.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1988. 35. évf. 4. sz. 732-741. p.
 12. "A Tekintetes megye közönségének alázatos szolgája ..." Dokumentumok Deák Ferenc életéből (Kiss Gáborral közösen) Zalaegerszeg. [Zala Megyei Könyvtár], 1988. 55 p.
 13. Árvay Sándor emlékirata. Részletek egy negyvennyolcas honvédtiszt önéletrajzából.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1989. 36. évf. 1. sz. 94-114. p.
 14. Diákélet a reformkori Kőszegen. Részletek Galsai Kovách Ernő emlékiratából.
  In: Vasi Szemle 1989. 43. évf. 4. sz. 571-578. p.
 15. Egy zalai kisdiák emlékei a reformkorból.
  In: Veszprémi történelmi tár 1989. 2. sz. (Veszprém, 1989.) 146-149. p.
 16. Kísérlet Csányi László perbefogására 1837-ben.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1988. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1989. 137-155. p. (Zalai Gyűjtemény 28.)
 17. Kőszeg és a "Védegylet".
  In: Vasi Szemle 1989. 43. évf. 1. sz. 95-100. p.
 18. Zala megye reformkori tisztújításai.
  In: Levéltári Szemle 1989. 39. évf. 3. sz. 18-30. p.
 19. Csány László a zalai reformellenzék élén.
  In: Kossuth kormánybiztosa Csány László 1790-1849. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1990. 5-62. p. (Zalai Gyűjtemény 30.)
 20. Csány utolsó levelei.
  In: Kossuth kormánybiztosa Csány László 1790-1848. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1990. 279-288. p. (Zalai Gyűjtemény 30.)
 21. Gyorsírók a reformkori megyegyűléseken. Lukács János vasi és zalai tevékenysége. (1845-1846)
  In: Vasi Szemle 1990. 44. évf. 2. sz. 247-255. p.
 22. Pártküzdelmek költészete. Paszkvillusok, kortesversek a reformkori Zalából.
  In: Művelődéstörténeti tanulmányok 1990. szerk: Turbuly Éva. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1990. 193-228. p. (Zalai Gyűjtemény 31.)
 23. "Csak úgy önként álltam a zászlóm alá!" Laky Antal keszthelyi csizmadialegény visszaemlékezése a 7. honvédzászlóalj harcaira.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1991. 104. évf. 3. sz. 149-157. p.
 24. Egy "táblabíró" a forradalomban. Csány László levelei 1848. márciusából.
  In: Levéltári Szemle 1991. 41. évf. 1. sz. 72-78. p.
 25. "Előre lelkesek" Széchenyi István és Zala megye kapcsolatának dokumentumai. szerk: Gyimesi Endre. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 1991. (A dokumentumok válogatása) 16-32. p.
 26. Honvédtoborzás Szombathelyen 1848 nyarán.
  In: Vasi Szemle 1991. 45. évf. 4. sz. 535-548. p.
 27. Széchenyi és Zala. A Zala Megyei Levéltár Széchenyi-levelei.
  In: Levéltári Szemle 1991. 41. évf. 3. sz. 53-64. p.
 28. A vasi nemzetőrség kanizsai "kalandja" 1848 októberében. Chernel Kálmán visszaemlékezése.
  In: Vasi Szemle 1991. 45. évf. 2. sz. 227-232. p.
 29. Deák Ferenc mint "mezei gazda".
  In: Levéltári Szemle 1992. 42. évf. 1. sz. 32-43. p.
 30. Az 1848-1849-es szabadságharc zalai honvédeinek névtára. [társszerzőként]
  In: A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1992. 261-420. p. (Zalai Gyűjtemény 33.)
 31. Frontnaplók a Don-kanyarból 1942-1943. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1992. 129 p.
 32. A 7. honvédzászlóalj története.
  In: A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1992. 53-113. p. (Zalai Gyűjtemény 33.)
 33. Metternich sógora Vas megyében. Zichy-Ferraris Bódog adminisztrátorsága 1845-1847. In: Vasi Szemle 1992. 46. évf. 3. sz. 355-366. p.
 34. Polgárőrségek Magyarországon a napóleoni háborúk idején.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1992. 105. évf. 3. sz. 94-119. p.
 35. "Vágtatók" és "fontolva haladók". Politikai érdekcsoportok hatalmi konfliktusai a reformkori Zalában.
  In: Rendi társadalom - polgári társadalom 3. Társadalmi konfliktusok. szerk: Á. Varga László. Salgótarján. Nógrád Megyei Levéltár, 1991. [1992.] 189-195. p.
 36. "Az akasztófa tükröződik a szeméből!" Titkosrendőri jelentés Batthyány Lajos grófról. (1840)
  In: Vasi Szemle 1993. 47. évf. 4. sz. 499-509. p.
 37. Batthyány Lajos gróf és az ellenzék az utolsó rendi országgyűlésen 1847. november 7. - 1848. március 14.
  In: Vasi Szemle 1993. 47. évf. 1. sz. 54-80. p.
 38. Deák Ferenc "cenzúrázott" követjelentése.
  In: Levéltári Szemle 1993. 43. évf. 3. sz. 49-57. p.
 39. "Deák Ferenc nékünk nem királyunk!" Az 1843-as zalai követválasztás anatómiája.
  In: Skandalum. Magyar közéleti botrányok 1843-1991. összeáll: Gerő András. Budapest. T-Twins, 1993. 9-26. p.
 40. "Egy honvéd feljegyzései" Batthyány Lajos grófról.
  In: Levéltári Szemle 1993. 43. évf. 1. sz. 49-62. p.
 41. Egy kortesdal politikai háttere. (Sopron vármegye és az adminisztrátori rendszer) (1845-1848)
  In: Soproni Szemle 1993. 47. évf. 1. sz. 61-67. p.
 42. Batthyány Lajos pályakezdete. (1831-1839)
  In: Vasi Szemle 1994. 48. évf. 1. sz. 63-75. p.
 43. Deák Ferenc birtokai. Egy zalai középbirtokos család gazdálkodása a 19. század első felében.
  In: Gazdaságtörténeti tanulmányok. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1993. [1994!] 41-75. p. (Zalai Gyűjtemény 34.)
 44. Deák Ferenc és a budafai cifraszűrös útonálló.
  In: Vasi Szemle 1994. 48. évf. 4. sz. 533-543. p.
 45. Deák Ferenc levelei zalai barátaihoz. (1830-1847)
  In: Levéltári Szemle 1994. 44. évf. 2. sz. 33-48. p.
 46. Deák Ferenc és Zala megye feliratai a szólásszabadság ügyében. (1836-1839)
  In: Levéltári Közlemények 1994. 65. évf. 1-2 sz. 129-152. p.
 47. Deák ismeretlen feliratai a szólásszabadság ügyében 1836-1839.
  In: Deák Ferenc, a liberális politikus. A zalaegerszegi Liberális Klub konferenciája 1993. szeptember. Budapest. T-Twins, 1994. 87-95. p.
 48. Katonai karhatalom a reformkori megyegyűléseken.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1994. 107. évf. 3. sz. 75-87. p.
 49. Képviselőválasztás Alsólendván 1848-ban.
  In: Lendava-Lendva 1192-1992. Tanulmányok Lendva történelméből. Lendava-Lendva. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1994. 39-48. p. (Lendvai Füzetek)
 50. Zala megye politikai viszonyai az 1840-es évek második felében. Festetics Leó főispáni helyettes jelentései és emlékirata.
  In: Zalai történeti tanulmányok. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1994. 93-182. p. (Zalai Gyűjtemény 35.)
 51. Batthyány Lajos gróf hamisított adóslevele.
  In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1995. 4. sz. 58-66. p.
 52. Batthyány Lajos az ellenzéki párt élén. (1845-1847)
  In: Vasi Szemle 1995. 49. évf. 4. sz. 599-609. p.
 53. Batthyány Lajos és a Széchenyi-Kossuth vita. (1841-1843)
  In: Soproni Szemle 1995. 49. évf. 4. sz. 316-325. p.
 54. Deák Ferenc mint "becsületbeli tiszti alügyész".
  In: Degré Alajos emlékkönyv. szerk: Máthé Gábor, Zlinszky János. Budapest. Unio Lap- és Könyvkiadó KFT, 1995. 173-179. p.
 55. Deák Ferenc és a rendszeres munkálatokra tett zalai észrevételek.
  In: Századok 1995. 129. évf. 2. sz. 381-406. p.
 56. Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831. Zalaegerszeg. Zala Megyei Bíróság, Zala Megyei Levéltár, 1995. 210 p.
 57. "A kormányt hatalmának visszaélésével vádolom!" Batthyány Lajos gróf az 1839/40-es országgyűlésen.
  In: Levéltári Szemle 1995. 45. évf. 1. sz. 3-22. p.
 58. Zalaegerszeg nemzetőrei 1848-ban.
  In: Hadtörténelmi tanulmányok. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 143-163. p. (Zalai Gyűjtemény 36/I.)
 59. Batthyány Lajos a reformkorban. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 222 p.
 60. Az egyesületek szerepe Batthyány Lajos politikai pályafutásában. (1840-1847)
  In: Századok 1996. 130. évf. 1. sz. 3-26. p.
 61. Grof Ludwig Batthyány an der Spitze der Landtagsopposition. (Vom 7. November 1847 bis 14. März 1848)
  In: Die Revolution von 1848/49 im österreichisch-ungarischen Grenzraum. Eisenstadt 1996. 21-30. p.
 62. A 7. honvédzászlóalj történetéről, 1848-1849. Tüske Ferenc honvédorvos visszaemlékezése.
  In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1996. 3. sz. 66-76. p.
 63. A Kapolcs-környéki falvak társadalma az 1848-as választói névjegyzékek tükrében.
  In: Előadások az Eger-völgye településeinek történetéből 1. szerk: Hudi József, Kapiller Imre, Ladányi István. Kapolcs. Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, 1996. 47-54. p. (Csigakönyvek 2.)
 64. "Még a tekintetével is vezényel!" Batthyány Lajos gróf az 1843/44-es országgyűlésen.
  In: Levéltári Szemle 1996. 46. évf 1. sz. 3-20. p.
 65. Zala megye történelmi olvasókönyve szerk: Molnár András. közreműködő: Bilkei Irén, Molnár András Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 455. 96-245. p.
 66. "A zalai ágyúzás". Zala megye önkéntes adózói. (1845-1848)
  In: Századok 1996. 130. évf. 5. sz. 1211-1240. p.
 67. Batthyány Lajos reformkori leveleiből.
  In: Levéltári Közlemények 1997. 68. évf. 1-2. sz. 63-76. p.
 68. Honvédtoborzás és újoncozás Zalaegerszegen 1848/49-ben.
  In: Zalaegerszeg évszázadai. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg. Megyei Jogú Város Közgyűlése, 1997. 251-272. p.
 69. Nagy Iván 1848-as honvédélményeiből. Újabb adalékok a 7. honvédzászlóalj történetéhez.
  In: Zalai történeti tanulmányok. szerk: Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1997. 159-178. p. (Zalai Gyűjtemény 42.)
 70. A "rettenthetetlen" zászlótartó. Püspöky Grácián 1817-1861.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 1997. 110. évf. 2. sz. 286-295. p.
 71. Védegylet Nagykanizsán. Adalékok az Országos Védegyesület kanizsai osztályának történetéhez.
  In: Zalai Múzeum 7. szerk: Kunics Zsuzsa. Zalaegerszeg. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1997. 123-128. p.
 72. Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1998. 278 p.
 73. Batthyány Lajos reformkori pályafutása.
  In: Batthyány Lajos gróf első magyar miniszterelnök emlékezete. szerk: Körmöczi Katalin. Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum, 1998. 8-88. p.
 74. Deák Ferenc. Budapest. Új Mandátum, 1998. 262 p.
 75. Deák Ferenc és az Ellenzéki Nyilatkozat.
  In: Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak. Tudományos emlékülés. Zalaegerszeg, 1997. június 7. Zalaegerszeg. Zalaegerszegi Szabadelvű Kör, 1998. 15-24. p.
 76. Deák Ferenc és az Ellenzéki Nyilatkozat.
  In: Rubicon 9. évf. 77. sz. 1998. 3. sz. 21-24. p.
 77. Deák Ferenc a forradalom előtt.
  In: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1998. 5-20. p. (Zalai Gyűjtemény 43.)
 78. Deák Ferenc igazságügyi miniszteri irataiból.
  In: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1998. 223-315. p. (Zalai Gyűjtemény 43.)
 79. Glavina Lajos, Csáktornya országgyűlési képviselője.
  In: Pannon Tükör 1998. 3. évf. 2. sz. 72-75. p.
 80. Lipótvár feladása.
  In: Életünk. Különszám. 1998. 36. évf. 540-550. p.
 81. A Muraköz 1848-ban.
  In: Századok 1998. 132. évf. 2. sz. 293-324. p. Utánközlése: Muratáj 1998. 1. sz. 45-89. p.
 82. Zalaegerszeg 1848-1849-ben. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Kulturális Örökségéért Közalapítvány, 1998. 140 p. (Zalaegerszegi Füzetek 5.)
 83. Zalalövő története 1790-1849.
  In: Zalalövő története. szerk: Molnár András. Zalalövő. A Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány. 1998. 239-303. p.
 84. Csány László.
  In: Rubicon 110. évf. 88. sz. 1999. 4. sz. 45-46. p.
 85. Deák Ferenc levelei Dőry Franciskához. (1856-1869)
  In: Folia Historica. A Magyar Nemzeti Múzeum történeti évkönyve XX. köt. 1996-1997. szerk: Németh Gábor. Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum, 1999. 131-143. p.
 86. Ferenc Deák.
  In: Die ungarischen Liberalen. Redaktion András Gerő Budapest. Új Mandátum, 1999. (Ugyanez angol nyelven: In: Hungarian Liberals. Edited by András Gerő. Budapest. Új Mandátum, 1999. 55-77. p.)
 87. Hadügyi reformkísérletek 1848 előtt. (Az önálló nemzeti haderő megteremtésének előzményei)
  In: Századok 1999. 133. évf. 6. sz. 1193-1214. p.
 88. Zala megye 1848-as országgyűlési képviselői.
  In: Honismeret 1999. 27. évf. 3. sz. 13-19. p.
 89. "Zalának elszállt lelke" Csertán Sándor kormánybiztos jelentései és levelei 1849. május 26. - július 29.
  In: Századok 1999. 133. évf. 2. sz. 329-372. p.
 90. Barcza Boldizsár honvéd őrnagy. (1812-1895)
  In: Előadások Vas megye történetéről III. szerk: Tilcsik György. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 2000. 365-375. p. (Vas Megyei Levéltári Füzetek 9.)
 91. Batthyány Lajos politikai szerepe 1848 előtt.
  In: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 2000. 11-16. p.
 92. Deák Ferenc cenzúrázott megyegyűlési beszéde. (Zalaegerszeg, 1845. november 10.)
  In: Levéltári Szemle 2000. 50. évf. 2. sz. 24-33. p.
 93. "Javítva változtatni". Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 305 p. (Zalai Gyűjtemény 49.)
 94. Kőszeg polgárőrsége 1848 tavaszán.
  In: Kőszeg 2000. Egy szabad királyi város jubileumára. szerk: Bariska István, Söptei Imre. Kőszeg. Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, 2000. 181-192. p.
 95. Nagykanizsa és környéke 1848-1849-ben. Okmánytár I-II. sajtó alá rend. jegyz: Molnár András, Hermann Róbert. Nagykanizsa. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2000. 1. kötet 329 p., 2. kötet 296 p.
 96. A nemzeti haderő megteremtésének előzményei.
  In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. szerk: Rácz Árpád. Budapest. Rubicon-Aquila-Könyvek, 2000. 266-271. p.
 97. Zala megye közigazgatása 1790-1848.
  In: Zala megye archontológiája 1138-2000. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár 2000. 61-79. p. (ugyanitt: Zala megye tisztviselőinek címtára és névtára 1810-1849.) (Zalai Gyűjtemény 50. )
 98. "Aki nem ment honvédnek, gyáva volt a neve." Ráth János honvédszázados verses visszaemlékezése az 1848-1849-es szabadságharcra.
  In: Muratáj 2001. 1. sz. 49-67. p.
 99. Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek. 1-2 kötet. (Az 1. köt. válogatása, sajtó alá rendezése és jegyzetek írása - 1825-1849., közös életrajzi utószó, bibliográfia) Budapest. Osiris, 2001. 1. köt., 586 p. 2. köt. 714 p.
 100. Deák Ferenc kehidai kúriája.
  In: Pannon Tükör 2001. 6. évf. 2. sz. 29-36. p.
 101. Deák Ferenc és a zalai liberális ellenzék.
  In: Zala megye ezer éve. szerk: Vándor László. [Zalaegerszeg]. kiadó nélkül, [2001]. 145-150. p.
 102. Dominkovics Péter - Káli Csaba - Kvassay Judit - Molnár András:
  Kehida. szerk: Molnár András. hely nélkül. Száz magyar falu könyvesháza KHT, [2001]. 208 p. (Száz Magyar Falu Könyvesháza)
 103. Műemlékek, látnivalók, nevezetességek.
  In: Zalaegerszeg a XXI. század küszöbén. szerk: Bunovácz Dezső. Budapest. Ceba Kiadó, 2001. 133-138. p.
 104. A községtörténet reformkori forrásai a Zala Megyei Levéltárban.
  In: Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2001. 23-31. p.
 105. "Das Schaffot sehe aus seinen Augen". Graf Ludwig Batthyány und die Geheimpolizei. 1839-1848. Bakler Klárával közösen. In: Közlemények Zala Megye Múzeumaiból. szerk: Frankovics Tibor. Zalaegerszeg. [Göcsej Múzeum], 2001. 191-203. p.
 106. Zala megye politikai viszonyai a reformkor hajnalán - Séllyey Elek főszolgabíró feljegyzései.
  In: Levéltári Szemle 2001. 51. évf. 4. sz. 29-40. p.
 107. Zalaegerszegi életrajzok.
  In: Zalaegerszeg a XXI. század küszöbén. szerk: Bunovácz Dezső. Budapest. Ceba Kiadó, 2001. 128-132. p.
 108. "Aki nem ment honvédnek, gyáva volt a neve." Ráth János honvéd százados verses visszaemlékezése az 1848-49-es szabadságharcra.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2002. 115. évf. 3. sz. 902-912. p.
 109. Bója Gergely, Csertán Sándor, Glavina Lajos, Horváth József, Horváth Péter, Báró Puteáni József, Simon Pál, Tolnay Károly [életrajzai].
  In: Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. szerk: Pálmány Béla. Budapest. Magyar Országgyűlés, 2002. 144-145., 175-177., 303-305., 368-370., 374-375., 705-707., 770-772., 906-907. p.
 110. Deák Ferenc alügyészi tevékenysége Zala megyében. (1824-1831)
  In: Magyarhontól az újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. szerk: Erdődy Gábor, Hermann Róbert. hely nélkül. Argumentum, 2002. 145-161. p.
 111. Deák Ferenc Kehidája.
  In: Honismeret 2002. 30. évf. 1. sz. 64-69. p.
 112. Deák Ferenc követté választása 1833-ban.
  In: Levéltári Közlemények 73. évf. 2002. 1-2. sz. 13-32. p.
 113. Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. szerző:...Molnár András... Budapest. Magyar Országgyűlés, 2002. 1368 p.
 114. Kossuth cenzúrázott országgyűlési beszéde. (1848. február 8.)
  In: Századok 2002. 136. évf. 926. p.
 115. Kossuth és Deák.
  In: Muratáj Lendva. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2002. 1-2. sz. 92-98. p.
 116. Kossuth Lajos és Zala megye kapcsolata, 1836-1848.
  In: Pannon Tükör 2002. 7. évf. 2. sz. 19-39. p.
 117. A magyarok Mózese és a haza bölcse. Kossuth és Deák.
  In: Kossuth Lajos 1802-1892. Kossuth Lajos és kortársai. Budapest. Kossuth Kiadó, 2002. 23-37.
 118. Patvarista Zalában, jurátus Pesten. Deák Ferenc joggyakorlata 1821-1823.
  In: Századok 2002. 136. évf. 6. sz. 1331-1345. p.
 119. Zala megye követei az 1825-1827. évi országgyűlésen.
  In: Levéltári Szemle 2002. 52. évf. 4. sz. 51-63. p.
 120. Zalaegerszeg mezőváros önkormányzati reformja. (1844-1847)
  In: A mezőváros, mint uradalmi központ. szerk: Fatuska János et al. Tata, 2001. [2003!] 179-205. p. (Annales Tataienses 2.)
 121. Becsület és kötelesség - Deák Ferenc emlékezete. A Göcseji Múzeum emlékkiállításáról.
  In: Magyar Múzeumok 2003. 4. sz. 50-51. p.
 122. Deák Ágnes - Molnár András:
  Deák Ferenc. Budapest. Vince Kiadó, 2003. 182 p. (7-86. p.) (Tudomány-Egyetem. Történeti életrajzok.)
 123. Deák Ferenc alügyészi tevékenysége 1824-1831.
  In: Ügyészek Lapja 2003. 3. sz. 5-34. p.
 124. Deák Ferenc életrajza.
  In: Deák Ferenc élete és kora. Budapest. Pannonica Kiadó, 2003. 9-24. p.
 125. Deák Ferenc a győri királyi akadémián. (1817-1821) Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 2003. 45 p. (Győri Tanulmányok Füzetek. Tudományos Közlemények 2003/11.)
 126. Deák Ferenc időszaki követjelentéseiből.
  In: Századok 2003. 137. évf. 5. sz. 1025-1066. p.
 127. Deák Ferenc ifjúkora 1803-1833.
  In: Deák Ferenc 1803-1876. Emlékalbum. Budapest. Kossuth Kiadó, 2003. 7-43. p.
 128. Deák Ferenc ifjúkori olvasmányai.
  In: Magyar Könyvszemle. 2003. 119. évf 2. sz. 222-233. p.
 129. Deák Ferenc indíttatása és zalai pályakezdete. (1803-1833)
  In: Deák Ferenc emlékezete. szerk: Szabó András. Budapest. Akadémiai Kiadó, 2003. 121-127. p.
 130. Deák Ferenc zalai ősei. (1665-1803)
  In: Levéltári Szemle 2003. 53. évf. 3. sz. 47-59. p.
 131. Ferenc Deák (1803-1876) Kurzbiographie.
  In: Der Architekt des Ausgleichs. Ferenc Deák (1803-1876) Wien, Ungarisches Kulturinstitut Collegium Hungaricum, 2003. 5-7. p.
 132. A fiatal Deák Ferenc. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 352 p.
 133. Az ifjú Deák Ferenc.
  In: Rubicon 2003. 14. évf. 9-10. sz. 5-8. p.
 134. Kossuth és Deák.
  In: Hévíz 2003. 11. évf. 2. sz. 20-27. p.
 135. "Tekintetes Karok és Rendek!" Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései 1825-1848. Válogatott dokumentumok. sajtó alá rend., szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2003. 251 p. (Zalai Gyűjtemény 56.)
 136. Zala vármegye rendi ellenállása az 1820-as években.
  In: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. szerk: Mayer László, Tilcsik György. Szombathely, Vas Megyei Levéltár, 2003. 385-400. p.
 137. "Zalának büszkesége". Helyszínek, arcok, események Deák Ferenc életéből. képeket vál. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2003. 199 p.
 138. Deák Ferenc és az 1843/44. évi országgyűlés.
  In: Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 74-90. p. (Zalai Gyűjtemény 59.)
 139. Bilkei Irén - Kapiller Imre - Molnár András:
  Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1848. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 135 p.
 140. A "becsület és kötelesség" eljegyzettje. Deák Ferencről, zalaegerszegi bicentenáriumi ünnepségén.
  In: Pannon Tükör 2004. 9. évf. 5. sz. 65-67. p.
 141. Egy keszthelyi csizmadialegény honvéd élményei.
  In: Hévíz 2005. 3. sz. 18-22. p.
 142. Zalaegerszeg önkormányzati reformja az 1840-es években.
  In: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. (Zalai Gyűjtemény 61.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 97-116. p.
 143. Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok. Lendva-vidék a szabadságharcban 1848-1849-ben.
  (Lendvai füzetek 19.) Lendva, 2006. 133 p.
 144. Deák és Európa.
  In: Deák-út. Magyar-szlovén rendezvénysorozat 2006. (Válogatta és összeállította Szalay Csaba) [Hely nélkül, 2006.] 1-13. p.
 145. Deák Ferenc újabb ügyészi iratai 1826-1831.
  In: Fons 2006. 2. sz. 297-311. p.
 146. Deák Ferenc és a magyar büntetőjog reformja 1832-1848.
  In: Büntetőjogi tanulmányok VIII. (Szerk. Jungi Eszter) Veszprém, 2007. 43-47. p.
 147. Deák és Európa.
  In: Büntetőjogi tanulmányok VIII. (Szerk. Jungi Eszter) Veszprém, 2007. 49-59. p.
 148. [Hermann Róberttel közösen:] Batthyány Lajos gróf kiadatlan levelei és egyesületi felhívásai, nyilatkozatai, 1824-1847.
  In: Levéltári Közlemények 2007. 1. sz. 143-172. p.
 149. Batthyány Lajos gróf és Deák Ferenc kapcsolata a reformkorban.
  In: Századok 2007. 3. sz. 532-556. p.
 150. Batthyány Lajos gróf, első felelős miniszterelnök (1807-1849).
  In: Hévíz 2007. 1. sz. 7-16. p.
 151. Batthyány Lajos gróf (1807-1849). (Testis temporis - Az idő tanúja 17.) Körmend, 2007. 28 p.
 152. Batthyány Lajos gróf és az ősei.
  In: Vasi Szemle 2007. 4. sz. 387-393. p.
 153. Viam meam persequor. Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig. Politikai életrajz (1807-1848). Beszédek, levelek, írások (1824-1848). Bp., Osiris Kiadó, 2007. 774 p.
 154. Saját utamat jártam. Batthyány Lajos miniszterelnök 1807-1849. (Szerk., valamint írás és a képek válogatása Hermann Róberttel és Basics Beatrixszel közösen) Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2007. 175 p.
 155. Honvéd önkéntesek toborzása és újoncozása a Lendva-vidéken 1848-1849-ben.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2007. 3. sz. 877-895. p.
 156. Batthyány Lajos gróf életútjának magyarországi és külföldi helyszínei.
  In: Honismeret 2007. 6. sz. 13-17. p.
 157. Batthyány Lajos és Deák Ferenc.
  In: Batthyány Lajos 1807-1849. Emlékalbum. (Szerk. Nagy Mézes Rita) Bp., Budapesti Történeti Múzeum - Kossuth Kiadó, 2007. 27-44. p.
 158. Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig (1807-1848).
  In: Pannon Tükör 2007. 6. sz. 54-56. p.
 159. Batthyány zalai kormánybiztosa - Zalabéri Horváth Vilmos (1802-1866).
  In: Pannon Tükör 2007. 6. sz. 62-68. p.
 160. Deák Ferenc reformkori leveleiből (1832-1848).
  In: A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. (Szerk. Hermann Róbert, Zakar Péter) Szeged, 2007. [2008!] 301-328. p.
 161. Batthyány Lajos gróf viszonya az őseihez.
  In: Családok, családfők, generációk. A Győri Mediawawe Fesztivál keretében 2007. május 2-3-án megrendezett tudományos konferencia előadásai. (Szerk. Bana József, Katona Csaba) Budapest-Győr, 2007. [2008!] 197-205. p.
 162. Batthyány Lajos gróf Vas vármegye reformkori közéletében (1831-1847).
  In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2007. 4. sz. 5-16. p.
 163. "... a honért elvérzett barátom." (Batthyány Lajos és Deák Ferenc).
  In: Pártvezér, miniszterelnök, vértanú. Tudományos emlékülés a 200 éve született Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére. Zalaegerszeg, 2007. szeptember 12. (Szerk. Molnár András) Budapest - Zalaegerszeg, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - Zala
 164. A Lendva-vidék nemzetőrsége 1848-ban.
  In: Honismeret 2008. 3. sz. 63-65. p.
 165. Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyűjtemény. (Szerk. Mayer László, Molnár András) Szombathely-Zalaegerszeg, 2008. 1. kötet 871-1849. [Önállóan 19-30. p., társszerzőként 303-362. p.]
 166. Zala megye 1845. évi nemesi katasztere.
  In: Levéltári Szemle 2008. 4. sz. 34-47. p.
 167. A "fontolva haladó" Császár Ferenc. Egy konzervatív publicista a politika sodrában (1840-1847.)
  In: Századok 2009. 3. sz. 637-656. p.
 168. Csány László reformkori iratai 1817-1848. (Sajtó alá rend., szerk.) (Zalai Gyűjtemény 66.) Zalaegerszeg, 2009. 364 p.
 169. Csány László reformkori leveleiből (1834-1845).
  In: Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves. (Szerk. Háda Béla et al.) Bp., 2009. 297-313. p.
 170. A kvártélyház használata 1849-ig.
  In: Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2009. 53-55. p.
 171. A zalai nemesség politikai erőviszonyai 1847-ben. Kováts László kimutatása Széchenyi István gróf számára.
  In: Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Gyűjtemény 67.) (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2009. 131-158. p.
 172. Kerületi törvényszékek felállítása Zala megyében 1848-ban.
  In: Levéltári Szemle 2009. 4. sz. 40-52. p.
 173. Követválasztás Zala megyében, 1843 augusztusában. (Galsai Kovách Ernő visszaemlékezése.)
  In: Pannon Tükör 2010. 2. sz. 39-42. p.
 174. Parasztmozgalmak a Lendva-vidéken 1848-1849-ben.
  In: Muratáj 2009. 1-2. sz. 61-76. p.
 175. Csány László (1790-1849).
  In: A zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szakközépiskola emlékkönyve az intézet fennállásának 125. évfordulójára. Zalaegerszeg, 2010. 7-10. p.
 176. Az igazságszolgáltatás szervezeti reformja Zala megyében 1848-ban.
  In: Degré Alajos emlékezete 127-148. p.
 177. Főadószedőből alkotmányos alispán: Koppány Ferenc (1792-1866).
  In: Egerszegi történeti tanulmányok 2010. (Zalaegerszegi Füzetek 11.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2010. 85-131. p.
 178. A Csány László ellen indított vizsgálatra vonatkozó iratok (1837-1838).
  In: Levéltári Közlemények 81. évf. Bp., 2010. [2011.] 239-280. p.
 179. Deák Ferenc követté választásának ára. Kortesköltségek Zala megyében 1843-ban.
  In: Századok 2011. 3. sz. 689-710. p.
 180. Zala vármegye pecsétjei 1550-1848 között.
  In: TURUL 2011. 84. köt. 2. füzet 43-51. p.
 181. "Ezek voltak a szép haditettek..." Szabó József őrvezető harctéri naplója Oroszországból, 1942-1943.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2011. 2. sz. 582-593. p.
 182. Zala megye pecsétje és címere 1550-2010. (Zalai Gyűjtemény 69.) Zalaegerszeg, 2011. 108 p., XXXVI t.
 183. A zalalövői postamesterek három nemzedéke. (Mozaikok a Martinek és a Dobruczky család 19-20. századi történetéből.)
  In: Pannon Tükör 2011. 4. sz. 117-125. p.
 184. Egy választási kampány kulisszatitkaiból. A zalai konzervatívok kérvénye az uralkodóhoz, 1843.
  In: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. (Szerk. Deák Ágnes és Völgyesi Orsolya) Szeged, 2011. 209-220. p.
 185. Ferenc Deák (1803-1876). Kurzbiographie.
  In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Osterreich. (Herausgegeben von István Fazekas, Stefan Halfér, Péter Tusor) Wien, 2011. 183-190. p.
 186. Batthyány Lajos gróf országgyűlési felszólalásainak fogalmazványai, 1839-1840.
  In: Századok 2012. 3. sz. 653-664. p.
 187. "Géza, azt hiszem, beleléptünk a történelembe". Kemendy Géza sármelléki tanító levele és visszaemlékezése az 1940. évi erdélyi bevonulásról.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2012. 3. sz. 863-884. p.
 188. Deák zalai tisztelői. A Deák Ferenc nevelési alapítvány első évtizede (1840-1850).
  In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. (Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal) Budapest-Győr, 2012. 375-390. p.
 189. A 17/III. zászlóalj a Donnál, 1942-1943.
  In: Zalaegerszegi honvédek a Donnál. (Zalai Gyűjtemény 74.) Zalaegerszeg, 2013. 7-92. p.
 190. Németh József tizedes harctéri naplója Oroszországból, 1942-1943. [Közreadása.]
  In: Zalaegerszegi honvédek a Donnál. (Zalai Gyűjtemény 74.) Zalaegerszeg, 2013. 95-114. p.
 191. Batthyány Lajos gróf politikai programnyilatkozatának fogalmazványa, 1839.
  In: Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. (Szerk. Bariska István, Mayer László) Szombathely, 2012. [2013!] 307-314. p.
 192. Molnár András – Szabó Péter: Zalai honvédek a Donnál. A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály története fényképeken, 1942-1943. Zalaegerszeg, MNL Zala Megyei Levéltára, 2013. 236 p.
 193. Molnár András - Szabó Péter: Utóvédként a Donnál. Hadiokmányok, harctéri naplók és visszaemlékezések a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942–1943. I-II. kötet. (Zalai Gyűjtemény 76.) Zalaegerszeg, MNL Zala Megyei Levéltára, 2014. I. kötet 420 p., II. kötet 464 p.
 194. Molnár András: Deák Ferenc, a pápai diák.
  In: Szélesvíz. Pápa város folyóirata 2015. 1. sz. 50-51. p.
 195. Molnár András - Szabó Péter: Zalai honvédek Erdélyben. Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról, 1940. Zalaegerszeg, 2015. 192 p.
 196. Egy zalai néptanító történelmi emlékei. Bősze József tartalékos hadnagy fényképei az észak-erdélyi bevonulásról.
  In: Szorosadtól Rijekáig. 287-296. p.
 197. Sebesültszállító írnokként a Donnál. Tumbász Gyula karpaszományos tizedes harctéri naplója, 1942. május 4. – 1943. március 13.
  In: Archivnet. XX. századi történeti források. 16. évf. (2016) 1. sz. (http://www.archivnet.hu/naplo/sebesultszallito_irnokkent_a_donnal.html)
 198. A nemzeti haderő megteremtésének reformkori előzményei (1825-1848).
  In: Magyarország hadtörténete III. Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718-1919. (Szerk. Hermann Róbert) Bp., 2015. [2016.] 123-130. p.
 199. Zalaegerszegi honvédek Erdélyben.
  In: Egerszegi évszázadok. Fejezetek Zalaegerszeg történetéből. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2016. 146-161. p.
 200. Molnár András: Csány László. Pártvezér, kormánybiztos, miniszter.
  In: Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. (Szerk. Kedves Gyula, Pelyach István) Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2016. 85-104. p.
 201. Balatoni nyarak a reformkorban. Időjárási anomáliák Balatonfüreden, 1831-1847.
  In: Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. (Zalai Gyűjtemény 80.) (Szerk. Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 112-121. p.
 202. Csány László és Deák Ferenc politikai együttműködése Zala megyében, 1831–1846.
  In. Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. (Szerk. Anka László et al.) Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2016. 114–124. p.
 203. Molnár András – Szabó Péter: Utóvédként a Donnál. III. köt. Újabb dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942–1943. (Zalai Gyűjtemény 81.) Zalaegerszeg, MNL ZML, 2017. 474 p. XVI. t.
 204. Batthyány Lajos gróf indíttatása, felkészülése és politikai pályakezdete.
  In: Batthyány Lajos gróf. Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2017. 13-43. p.
 205. Csány László és Deák Ferenc a zalai reformellenzék élén, 1832-1847.
  In: Csány László és kortársai. Tudományos emlékülés Csány László születésének 225. évfordulója tiszteletére. (Szerk. Kiss Gábor és Molnár András) Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 2017. 7-18. p.
 206. A forradalom és szabadságharc időszaka (1848-1849).
  In: Zalaegerszeg története. (Szerk. Gyimesi Endre és Seres Péter) Zalaegerszeg, Zalai T-Ma Kiadói Kft., 2017. 83-91. p.
 207. Deák Ferenc és az evangélikus tanintézetek diáktársaságainak betiltása elleni tiltakozás, 1845-1847.
  In: Levéltári Szemle 2018. 2. sz. 52-69. p.
 208. Emlékezés Kapiller Imre zalai levéltárosra.
  In: Levéltári Szemle 2018. 4. sz. 73-75. p.
 209. Széchenyi István gróf és a zalai ellenzék, 1823-1847.
  In: Széchenyi és Zala. Tudományos emlékülés Széchenyi István gróf születésének 225. évfordulója tiszteletére. (Szerk. Kiss Gábor) Zalaegerszeg, 2018. 81-92. p.
 210. [Szabó Péterrel közösen]: Dr. Horváth Imre tartalékos orvos zászlós harctéri naplója, 1942-1943.
  In: Archívnet. XX. századi történeti források 2018. 1. sz. http://www.archivnet.hu/dr-horvath-imre-tartalekos-orvos-zaszlos-harcteri-naploja-1942-1943
 211. A 47. honvédzászlóalj első parancsnoka, Gyika Jenő honvédőrnagy.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2019. 1. sz. 133–149. p.
 212. Adalékok egy megszálló alakulat történetéhez. Hegedűs Ferenc főhadnagy tanúvallomásai a 47/III. zászlóalj ukrajnai tevékenységéről, 1941–1942.
  In: Élet az arcvonal mögött. Tanulmányok Szabó Péter hadtörténész tiszteletére. (Szerk. Kincses Katalin Mária, Illésfalvi Péter) Budapest, 2019. 331–348. p.
 213. Deák Antal halála, temetése és emlékezete.
  In: Pannon Tükör 2019. 5. sz. 51–60. p.
 214. Egy országgyűlési követ időjárási feljegyzései a reformkorból. Éghajlat-történeti adatok Deák Antal leveleiben, 1825–1841.
  In: Acta Papensia 2018. 3-4. sz. 247–261. p.
 215. Egy országgyűlési követ koronázási élményei Pozsonyban. Deák Antal levelei 1825-ből és 1830-ból.
  In: TURUL 2018. 3. füzet 99–106. p.
 216. Szabadidő, szórakozás, társasági élet a pozsonyi diétán. Deák Antal országgyűlési élményei, 1825–1833.
  In: Századok 2019. 3. sz. 463–476. p.
 217. Viták a reformkori Zala megyében a vegyes házasságból született gyermekek vallási neveltetéséről, 1833–1847.
  In: A protestantizmus zalai évszázadai. Tudományos emlékülés a reformáció kezdetének 500. évfordulója tiszteletére. (Zalai Gyűjtemény 82.) (Szerk. Erős Krisztina, Kulcsár Bálint) Zalaegerszeg, 2019. 151–172. p.
 218. „…a szeretetre méltó szép lelkekkel nagyon szeretek mulatni”. Nők, szerelem, házasság Deák Antal regéiben és leveleiben.
  In: Pannon Tükör 2019. 1. sz. 58–71. p.
 219. A 47. honvédzászlóalj második parancsnoka: Inkey Kázmér honvéd őrnagy (1818-1882).
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2020. 4. sz. 898-923. p.
 220. Deák Antal gazdálkodása (1811-1842).
  In: Acta Papensia 2020. 1-2. sz. 3-38. p.
 221. Deák Antal jellemzései az országgyűlések résztvevőiről, 1825-1833.
  In: Levéltári Közlemények 89. évf. Bp., 2020.367-389. p.
 222. Deák Antal, a poéta.
  In: Hévíz. Művészeti folyóirat 2020. 2. sz. 195-200. p.
 223. Etnikumok és nemzetiségi mozgalmak a reformkori Magyarországon.
  In: Az együttélés történelme: nemzetiségi kérdés Magyarországon. Tanulmányok. (Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek.)(Szerk. L. Balogh Béni et al.) Bp., 2020. 77–97. p.
 224. Šafařík földabrosza, a zalai ellenzék és a belovári kadét. Egy pánszláv propagandatérkép másolatának története, 1842.
  In: Kapiller Imre emlékkönyv. (Szerk. Horváth Zita et al.) [Zalaegerszeg, 2019.] 159-165. p.
 225. [Hermann Róberttel és Bona Gáborral közösen:] A 47. honvédzászlóalj története, 1848-1849. Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2020. 334 p. 16 t.
 226. [Illésfalvi Péterrel közösen:] Dr. Havas Rezső: A Kárpátoktól az Alpokig. Egy légvédelmi tüzér főhadnagy naplója 1944-1945. (Sajtó alá rend., bevezetés és jegyzetek írása) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2020. 180 p.
 227. „Csány Laci jár a notoriussággal vagy infámiával jegyben”. Előkészületek a zalai ellenzék vezetőjének hűtlenségi perbe fogására, 1837–1838.
  In: Csány László. Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai. (Szerk. Kedves Gyula, Pelyach István) Bp., Országház Könyvkiadó, 2021. 15–43. p.
 228. Zala vármegye nemesi felkelő lovasezrede 1809-ben I. Szervezés, személyi és anyagi ügyek.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2021. 4. sz. 843–872. p.
 229. A 47. honvédzászlóalj első parancsnoka, Gyika Jenő honvédőrnagy.
  In: Őrnagyok, századosok, hadnagyok. A 47. honvédzászlóalj tisztjei, 1848–1849. (Zalai Gyűjtemény 85.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2021. 9–34. p.
 230. A 47. honvédzászlóalj második parancsnoka: Inkey Kázmér honvéd őrnagy (1818–1882).
  In: Őrnagyok, századosok, hadnagyok. A 47. honvédzászlóalj tisztjei, 1848–1849. (Zalai Gyűjtemény 85.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2021. 35–70. p.
 231. A „rettenthetetlen zászlótartó”: Püspöky Grácián (1817–1861).
  In: Őrnagyok, századosok, hadnagyok. A 47. honvédzászlóalj tisztjei, 1848–1849. (Zalai Gyűjtemény 85.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2021. 191–215. p.
 232. A visszavonult példakép. Deák Antal Zala vármegye közéletében, 1833–1842.
  In: Zalai Múzeum 25. Közlemények Zala Megye Múzeumaiból. (Szerk. Kostyál László) Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 2020. 113–128. p.
 233. Jenő Gyika, domobranski major iz Beltincev v obdobju madžarske revolucije 1848–1849.
  In: Zbornik Soboškega Muzeja 26. (Uredil Metka Fujs) Murska Sobota, Pomurski muzej, 2020. 63–87. p.
 234. [Szabó Péterrel közösen] Zalaegerszegi honvédek a keleti arcvonal mögött. Dokumentumok a megszálló feladatokat ellátó magyar királyi 47/III. honvéd zászlóalj történetéhez, 1941–1944. (Zalaegerszegi Füzetek. Különszám.) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2020. 396 p.
 235. Deák Antal hagyatéka. Egy ellenzéki politikus Zala megyében, 1789–1842. Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2021. 222 p.
 236. Deák, Zala, reformkor. Válogatott tanulmányok. (’48-as KönyvTár.) Bp., Line Design Kiadó, 2021. 302 p.
 237. Deák Antal a pozsonyi diétán. Egy országgyűlési követ politikai tevékenysége és mindennapjai, 1825–1833. (Országgyűlési értekezések.) Budapest, Országház Könyvkiadó, 2021. 444 p.
 238. Negyvennyolcas zalaiak. Zala megyei honvédtisztek és politikai vezetők portréi. (’48-as KönyvTár.) Bp., Line Design Kiadó, 2022. 288 p.
 239. Az igazságszolgáltatás szervezeti reformja Zala megyében 1848-ban.
  In: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc. (Nemzet és Emlékezet.) (Szerk. Hermann Róbert) Bp., Osiris Kiadó, 2022. 683–690. p.
 240. A zalabesenyői honvéd százados, Skublics István (1826–1899).
  In: Pannon Tükör 2022. 1. sz. 36–55. p.
 241. A „rettenthetetlen, hős lelkű Barcza Boldizsár”. Egy Vas megyei 1848-as honvéd őrnagy portréja.
  In: Vasi Szemle 2022. 1. sz. 70–82. p.
 242. Deák Antal és az 1825–1827. évi országgyűlés adóügyi vitái.
  In: Adózás és adóelkerülés Magyarországon a 15–20. században. (Szerk. Germuska Pál és Ö. Kovács József) Bp., 2021. 99–116. p.
 243. Zala vármegye nemesi felkelő lovasezrede 1809-ben II. Tábori szolgálat és harctéri alkalmazás.
  In: Hadtörténelmi Közlemények 2022. 1. sz. 3–40. p.

Ismeretterjesztő publikációk (Tudományos publikációk)

 1. "Fejére szól, ki szót emel!" Szólásszabadság és felségsértés a reformkori Zalában.
  In: Zalai Hírlap 43. évf. 227. sz. 1987. szeptember 26. 9. p.
 2. Zalai szemtanú a Pákozdi csatáról. Részlet Árvay Sándor önéletrajzából.
  In: Zalai Hírlap 44. évf. 235. sz. 1988. október 1. 8. p.
 3. "Ez volt Magyarország egyik legszebb vidéke". Életképek a reformkori Kőszegről.
  In: Kőszeg és vidéke 2. évf. 1989. 2. sz. 4. p.
 4. Budavár bevétele. Emlékezés az ostrom zalai hőseire.
  In: Zalai Hírlap 45. évf. 117. sz. 1989. május 20. 8. p.
 5. Honvédeink Pákozd alatt. Részlet Ráth János visszaemlékezéséből.
  In: Zalai Hírlap 45. évf. 231. sz. 1989. szeptember 30. 7. p.
 6. "Hazámért ezt is szívesen!" Emlékezés Csány László vértanúhalálára.
  In: Zalai Hírlap 45. évf. 237. sz. 1989. október 7. 8. p.
 7. Életképek a reformkori Keszthelyről.
  In: Pelso. Honismereti Híradó 1. évf. 1989. 1. sz. 57-62. p.
 8. Szemtanúk Csány László vértanúhaláláról.
  In: Zalai Hírlap 46. évf. 235. sz. 1990. október 6. 7. p.
 9. "Csuda műveltetik itt..." A pesti forradalom - Csány László szemével.
  In: Zalai Hírlap 47. évf. 63. sz. 1991. március 15. 7. p.
 10. A pölöskei földesúr. Széchenyi és Zala kapcsolata a reformkorban.
  In: Zalai Hírlap 47. évf. 222. sz. 1991. szeptember 21. 8. p.
 11. Politikai gúnyversek a reformkori Zalából.
  In: Zalai kalendárium az 1992-es esztendőre. Zalaegerszeg. Journal Kiadói KFT., 1991. 64-66. p.
 12. Az első zalai honvéd.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 63. sz. 1992. március 14. 9. p.
 13. Előrenyomulás a Donig. Németh József frontnaplójából.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 152. sz. 1992. június 29. 7. p.
 14. Kossuth Lajos és az ellenzéki Zala küzdelme a sajtószabadságért.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 222. sz. 1992. szeptember 19. 8. p.
 15. Zalai honvédek a Donnál.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 251. sz. 1992. október 24. 8. p.
 16. Deák Ferenc, a gazdálkodó. (1.)
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 275. sz. 1992. november 21. 8. p.
 17. Deák Ferenc, a gazdálkodó. (2.)
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 287. sz. 1992. december 5. 8. p.
 18. Deák Ferenc, a gazdálkodó. (3.)
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 299. sz. 1992. december 19. 8. p.
 19. Deák Ferenc "hadügyminisztersége".
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 61. sz. 1993. március 13. 8. p.
 20. Pákozdtól Lipótvárig. Egy keszthelyi csizmadialegény honvédélményei.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 61. sz. 1993. március 13. 9. p.
 21. Kanizsa '48-as képviselője: Boja Gergely.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 66. sz. 1993. március 20. 8. p.
 22. Ki buktatta meg Deák Ferencet? Egy 150 éves politikai botrány kulisszatitkaiból.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 78. sz. 1993. április 3. 8. p.
 23. Átírjuk-e történelmünket? (A magyar honvédelem napjára)
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 117. sz. 1993. május 21. 7. p.
 24. Batthyány Lajos Zalában.
  In: Zalai Hírlap 51. évf. 235. sz. 1995. október 6. 7. p.
 25. Kivételes életrajz hiányzó láncszemmel. Deák Ferenc pályakezdete.
  In: Zalai Hírlap 51. évf. 244. sz. 1995. október 17. 7. p.
 26. Püspöky Grácián emlékezete.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 63. sz. 1996. március 14. 6. p.
 27. A fejedelem hadai ellen.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 116. sz. 1996. május 18. 9. p.
 28. "Szaladj" vármegyéből valók.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 123. sz. 1996. május 25. 9. p.
 29. Betelepítések a XVIII. században.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 128. sz. 1996. június 1. 9. p.
 30. Napóleon hadai ellen.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 134. sz. 1996. június 8. 9. p.
 31. "Oly dühös nem volt..." (Az 1831-es kolerajárvány)
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 140. sz. 1996. június 15. 9. p.
 32. Jellasics betörése.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 145. sz. 1996. június 22. 9. p.
 33. Asbóth árulása.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 151. sz. 1996. június 29. 9. p.
 34. Deák Ferenc első "kiegyezése".
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 244. sz. 1996. október 18. 5. p.
 35. Batthyány Lajos emlékezete.
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 39. sz. 1997. február 15. 7. p.
 36. Ahol a szabadság fája virágzott. (Csuzy Pál életrajza)
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 62. sz. 1997. március 14. 6. p.
 37. Az első liberális pártprogram.
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 131. sz. 1997. június 7. 7. p.
 38. Kegyelemből várfogság.
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 233. sz. 1997. október 6. 5. p.
 39. Deák meglepetései.
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 243. sz. 1997. október 17. 6. p.
 40. Az 1847-es zalai követválasztás.
  In: Zalai Hírlap 53. évf. 261. sz. 1997. november 7. 7. p.
 41. Csány László Kanizsán.
  In: Zalai Hírlap 54. évf. 61. sz. 1998. március 14. 8. p.
 42. Deák Ferenc igazságügyi minisztersége.
  In: Zalai Hírlap 54. évf. 244. sz. 1998. október 17. 5. p.
 43. A muraközi horvátok 1848-1849 viharában.
  In: Zalai kalendárium az 1999-es esztendőre. Zalaegerszeg. Zalai Hírlap Kiadói KFT., 1998. 106-111. p.
 44. Kustánszeg honvéd őrnagya.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 61. sz. 1999. március 13. 6. p.
 45. Más megvilágításban. (Könyvismertetés)
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 233. sz. 1999. október 6. 5. p.
 46. Csány László "bűnlajstroma".
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 236. sz. 1999. október 9. 7. p.
 47. Deák Ferenc és a cenzúra.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 242. sz. 1999. október 16. 7. p.
 48. Zrínyi, a Muraköz védelmezője.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 253. sz. 1999. október 30. 7. p. Vö. Zalai Millennium. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 32-36. p. (Zrínyi és a török)
 49. 1848/49 emlékei Zalában.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 288. sz. 1999. december 10. 7. p.
 50. A szabadságharc zalai "hadiipara".
  In: Zalai kalendárium a 2000-es esztendőre. Zalaegerszeg. Zalai Hírlap Kiadói KFT., 1999. 107-113. p.
 51. A "bűnös cifraszűr a reformkorban.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 24. sz. 2000. január 29. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 71-73. p. (A "bűnös cifraszűr)
 52. Széchenyi és a könyvtárépítők.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 30. sz. 2000. február 5. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 74-76. p. (Széchenyi és a zalai könyvtárépítők)
 53. Magyarosítás a Muraközben?
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 36. sz. 2000. február 12. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 77-79. p. (Magyarosítás a reformkori Muraközben?)
 54. Egerszeg botrányos bíróválasztása.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 42. sz. 2000. február 19. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 80-82. p. (Zalaegerszeg botrányos bíróválasztása)
 55. Nagykanizsa első képviselője.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 48. sz. 2000. február 26. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 83-85. p.
 56. A szabadságharc keszthelyi ágyúi.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 54. sz. 2000. március 4. 7. p. Vö. Zalai Millennium. 86-88. p.
 57. Olaszok a magyarok oldalán.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 62. sz. 2000. március 14. 8. p.
 58. Becses Deák-kéziratok Kehidáról.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 77. sz. 2000. április. 1. 7. p.
 59. Deák Ferenc ismeretlen javaslata az európai leszerelésről.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 248. sz. 2000. október 21. 8. p.
 60. Vörösmarty Mihály kehidai látogatásai.
  In: Zalai hírlap 56. évf. 282. sz. 2000. december 2. 7. p.
 61. Az olmützi várbörtön egerszegi foglya. (Hegyi Énokról)
  In: Zalai Hírlap 57. évf. 233. sz. 2001. október 5. 6. p.
 62. Útban volt a feleség. (Deák Ferenc ügyészi munkájáról)
  In: Zalai Hírlap 57. évf. 243. sz. 2001. október 17. 7. p.
 63. A szabadságharc elfelejtett dénesfai honvédjei.
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 81. sz. 2002. április 8. 7. p.
 64. Helyi hírek a reformerek lapjában. (Kossuth és Zala 1.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 210. sz. 2002. szeptember 9. 7. p.
 65. A sajtószabadság védelmében. (Kossuth és Zala 2.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 211. sz. 2002. szeptember 10. 7. p.
 66. Liberálisok, konzervatívok. (Kossuth és Zala 3.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 212. sz. 2002. szeptember 11. 7. p.
 67. Fürdőélmények Balatonfüredről. (Kossuth és Zala 4.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 213. sz. 2002. szeptember 12. 7. p.
 68. Kisnemesek az adófizetés ellen. (Kossuth és Zala 5.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 214. sz. 2002. szeptember 13. 7. p.
 69. Jól értesült besúgó Kanizsáról. (Kossuth és Zala 6.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 215. sz. 2002. szeptember 14. 11. p.
 70. Kőnyomatos körlevelek a minisztertől. (Kossuth és Zala 7.)
  In: Zalai Hírlap 58. évf. 216. sz. 2002. szeptember 16. 7. p.
 71. "Becsület és kötelesség" - Deák Ferenc emlékezete. A Göcseji Múzeum emlékkiállításáról.
  In: Pannon Tükör 2003. 8. évf. 2. sz. 62-64. p.
 72. Javítva változtatni. Deák Ferenc pályakezdete.
  In: Élet és Tudomány 2003. 41. sz. 1290-1242. p.
 73. Zalabéri Horváth Vilmos, 1848-as zalai kormánybiztos.
  In: Zalai Hírlap 2005. március 14. 7. p.
 74. Zalai életrajzi kislexikon. 3. jav., bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005. (szócikkek)
 75. Jó szándékunk a közboldogság. Deák Ferenc ismeretlen levele Kölcseyhez.
  In: Zalai Hírlap 2006. október 17. 17. p.
 76. Deák Ferenc - kiegyezés.
  In: Jegyző és közigazgatás 2006. 6. sz. (november-december) 46-47. p.
 77. Széchenyi és Zala megye.
  In: Zala Megye II. évf. 5. sz. 2009. május. 6. p.
 78. Magyarul a közigazgatásban.
  In: Zalai Hírlap 2009. május 23. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 34-36. p.
 79. Reformkori tisztújítások Zalában.
  In: Zalai Hírlap 2009. június 6. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 37-39. p.
 80. Kapcsolat az országgyűléssel.
  In: Zalai Hírlap 2009. június 20. 13. p. Újabb megjelenése (Deák Ferenc, Zala megye követe): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 40-42. p.
 81. Zalai honvédek a szabadságharcban (1848-1849).
  In: Zala Megye II. évf. 6. sz. 2009. június. 18. p.
 82. Muraköz nélkül.
  In: Zalai Hírlap 2009. július 4. 12. p. Újabb megjelenése (A Muraköz elcsatolása 1848/1849-ben): Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 43-45. p.
 83. Zala megye történelmi címere.
  In: Zala Megye 2010. szeptember (7. sz.) 10. p. (Másodközlése: Pannon Tükör 2010. 6. sz. 40-41. p.
 84. Zala vármegye [címere].
  In: Zala megye településeinek címerei és zászlai. Kemendollár, [2011.] 34-35. p.
 85. A biztos halál várt volna rá
  In: Zalai Hírlap, 2013.03.02. (69. évf. 52. sz.) 10. p.
 86. Megszállóként Ukrajnában
  In: Zalai Hírlap, 2013.07.13. (69. évf. 162. sz.) 10. p.
 87. Kárpátaljáért áldozták életüket
  In: Zalai Hírlap, 2014.03.29. (70. évf. 74. sz.) 12. p.
 88. A reformkor tűzforró nyara
  In: Zalai Hírlap, 2014.07.12. (70. évf. 161. sz.) 11. p.
 89. „Megszűnvén az úri hatóság”. Bírósági reformok Zala megyében az 1848-as törvénykezésben
  In: Zalai Hírlap, 2015.03.16. (71. évf. 63. sz.) 17. p.
 90. Bevonulás Észak-Erdélybe. A zalai honvédeket is felejthetetlen ünneplésben részesítették a visszacsatolt területek magyarjai
  In: Zalai Hírlap, 2015.09.05. (71. évf. 208. sz.) 10. p.
 91. Csány László és a nők
  In: Zalai Hírlap, 2015.10.10. (71. évf. 238. sz.) 10. p.
 92. Széchenyi és a zalai ellenzék
  In: Zalai Hírlap, 2016.09.17. (72. évf. 219. sz.) 12. p.
 93. Csány és Deák barátsága
  In: Zalai Hírlap, 2016.10.15. (72. évf. 243. sz.) 10. p.
 94. Orvosként a Donnál
  In: Zalai Hírlap, 2017.05.27. (73. évf. 122. sz.) 10. p.
 95. Deák egerszegi portréja. A „haza bölcse” születésnapján idézzük fel a festmény történetét
  In: Zalai Hírlap, 2017.10.17. (73. évf. 243. sz.) 7. p.
 96. Gyika Jenő, a görög származású honvédőrnagy
  In: Zalai Hírlap, 2018.03.14. (74. évf. 62. sz.) 6. p.
 97. Deák Antal és a pozsonyi nők
  In: Zalai Hírlap, 2018.08.11. (74. évf. 186. sz.) 10. p.
 98. Zala megye nemesi felkelői a győri csatában
  In: Zalai Hírlap, 2019.06.15. (75. évf. 137. sz.) 10. p.
 99. Csány László vértanúhalála
  In: Zalai Hírlap, 2019.10.05. (75. évf. 232. sz.) 10. p.
 100. Visszavonulás a Dontól 1943 januárjában
  In: Zalai Hírlap, 2020.01.18. (76. évf. 15. sz.) 10. p.
 101. Egy legendás zalai honvéd őrnagy
  In: Zalai Hírlap, 2020.03.14. (76. évf. 63. sz.) 9. p.
 102. Deák Antal irányította a szőlőművelést a család kehidai, felsőkustányi, koppányi és söjtöri birtokain
  In: Zalai Hírlap, 2020.09.26. (76. évf. 226. sz.) 10. p.
 103. A zászlótartó és a tábornok (Fény derült Görgei Artúr és Püspöky Grácián ifjúkori ismeretségére és 1849. májusi találkozására)
  In: Zalai Hírlap, 2021.03.13. (77. évf. 61. sz.) 10. p.
 104. Szilveszter és újév a fronton
  In: Zalai Hírlap, 2021.12.31. (77. évf. 303. sz.) 10. p.
 105. Zalabesenyő honvéd századosa: Skublics István
  In: Zalai Hírlap, 2022.
 106. Indulás a frontra 1942 tavaszán
  In: Zalai Hírlap, 2022.
 107. Zalai honvédek a tyimi áttörésnél
  In: Zalai Hírlap, 2022.
 108. Hídfőharcok a Donnál
  In: Zalai Hírlap, 2022.
 109. 1942 ősze a Donnál
  In: Zalai Hírlap, 2022.