Bilkei Irén publikációk

Tudományos publikációk (Ismeretterjesztő publikációk)

 1. A pannoniai ABC feliratok értelmezéséhez.
  In: Archaeológiai Értesítő 104. 1977. 93-98. p.
 2. Római kövek Zalavárról.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1978. szerk: Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1978. 23-30. p. (Zalai Gyűjtemény 8.)
 3. Die griechischen Inschriften des römischen Ungarns.
  In: Alba Regia Annales Musei Stephani Regis Székesfehérvár. 1979. 17. sz. 23-48. p.
 4. Bilkei Irén - Horváth László: Késő római sír Hegyesdről.
  In: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 14. szerk: Kralovánszky Alán. Veszprém. Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága. 1979. 157-161. p.
 5. Römische Schreibgeräte aus Pannonien.
  In: Alba Regia Annales Musei Stephani Regis Székesfehérvár. 1980. 18. sz. 61-90. p.
 6. A Canius kereskedőcsalád Pannoniában.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1980-1981. szerk: Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1981. 3-12. p. (Zalai Gyűjtemény 16.)
 7. Noricumi római sírkövek Zalában.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1980-1981. szerk: Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1981. 13-20. p. (Zalai Gyűjtemény 16.)
 8. Schulunterricht und Bildungswesen in der römischen Provinz Pannonien.
  In: Alba Regia Annales Musei Stephani Regis Székesfehérvár. 1983. 20. sz. 67-74. p.
 9. Brigitte Galsterer: Die Graffiti auf der römischen Gefäßkeramik aus Haltern.
  In: Acta Archaeológica Hungariae 1985. 37. sz. 278-279. p. (Bodenalterümer Westfalens 20. Münster, 1983. kiad.) (Műismertetés)
 10. Római edényfeliratok a nagykanizsai Thury György Múzeumban.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1984-1985. szerk: Degré Alajos, Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1985. 5-21.p. (Zalai yűjtemény 21.)
 11. Egyetemi levéltár szervezése a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen.
  In: Az egyetemi levéltárak. szerk: Dóka Klára. Budapest. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció, Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar Nemzeti Bizottsága, Új Magyar Központi Levéltár, 1986. 101-103. p.
 12. Újabb római kőemlékek Zalában.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1986. szerk: Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1986. 13-19. p. (Zalai Gyűjtemény 25.)
 13. Adatok Csák Árpád munkásságához.
  In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1987. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1987. 37-46. p. (Zalai Gyűjtemény 26.)
 14. Hiteles helyek Zalában XIII-XVI. század.
  In: A Dunántúl településtörténete VII. Falvak, várak és puszták a Dunántúlon XI-XIX. század. szerk: Somfai Balázs. Veszprém. MTA Veszprémi és Pécsi Bizottsága, 1987. 343-3850. p. (PAB-VEAB)
 15. Zala megye történetének levéltári forrásai.
  In: Nótárius 1987. 1. sz. 27-28. p.
 16. Zalai kutatók előadásai az 1987. évi településtörténeti konferencián.
  In: Nótárius 1988. 1. sz. 47-48. p.
 17. Bilkei Irén - Turbuly Éva:
  Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. 1555-1711. I. k. 1555-1609. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1989. 167 p. (Zalai Gyűjtemény 29.)
 18. Adatok a középkori és kora-újkori egyetemjárás és litteratus-műveltség történetéhez Zalában.
  In: Művelődéstörténeti tanulmányok. szerk: Turbuly Éva Zalagegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1990. 29-48. p. (Zalai Gyűjtemény 31. )
 19. A Keszthelyi Balatoni Múzeum római kőtára.
  In: Zalai Múzeum 2. szerk: Vándor László. Zalaegerszeg. kiadó nélkül, 1990. 117-145. p.
 20. Kultúra.
  In: Mócsy András - Fitz Jenő: Pannónia régészeti kézikönyve. Budapest. Akadémiai kiadó, 1990. 275-276. 374. p.
 21. Bilkei Irén - Kiss József Mihály - Szögi László - Ujvári Gábor:
  A Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely Központi Levéltára. Repertórium. Keszthely. kiadó nélkül, 1990. 181 p.
 22. Helytörténeti kiadványok három megyében. 1985-1990. Zala megye.
  In: Vasi Szemle 1991. 45. évf. 4. sz. 622-624. p.
 23. Die Instrumenta - Inschriften als Indiz für die Sprachkenntniss und den Sprachunterricht.
  In: Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften Pécs. kiadó nélkül, 1991. 50-51. p. (Ausstellungskatalog)
 24. Stand der paläographischen Forschungen im Bereich der Gelegenheitsinschriften.
  In: Specimina Nova. Pécs. kiadó nélkül, 1991. 55-68. p. (A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékének Évkönyve)
 25. Csány Ákos - egy köznemes pályája a XVI. században.
  In: Gazdaságtörténeti tanulmányok. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1993. 7-16. p. (Zalai Gyűjtemény 34.)
 26. A hiteles helyek szerepe a feudáliskori magyar közigazgatásban.
  In: Comitatus 1993. 3. évf. 3. sz. 52-54. p.
 27. Az alsólendvai Bánffy család története a XVI. században.
  In: Lendava - Lendva 1192-1992. Tanulmányok Lendva történelméből. Lendava - Lendva. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1994. 30-34. p. (Lendvai Füzetek)
 28. Okleveles adatok az ákosházi Sárkány család XVI. századi történetéhez.
  In: Zalai történeti tanulmányok 1994. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1994. 3-16. p. (Zalai Gyűjtemény 35.)
 29. Zalai életrajzi kislexikon. munkatársak: et. al. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 1994. 220 p.
 30. Adatok Csesztreg történetéhez a 13-16. században.
  In: Fejezetek Csesztreg történetéből. szerk: Vándor László. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 56-58. p. (Zalai Kismonográfiák 2.)
 31. Zala megye történelmi olvasókönyve. szerk: Molnár András. közreműködő: Bilkei Irén, Molnár András, Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 7-96. p.
 32. Egerszeg mezőváros lakói 1524-ben.
  In: Zalaegerszeg évszázadai. Várostörténeti tanulmányok. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, 1997. 133-146. p.
 33. Zala megye nemessége a Mohács utáni két évtizedben.
  In: Zalai történeti tanulmányok. szerk: Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1997. 21-61. p. (Zalai Gyűjtemény 42.)
 34. Zalai életrajzi kislexikon. 2. jav. bőv. kiadás. szerkesztő biz.:Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés, 1997. 213 p.
 35. Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa közgyűléséről.
  In: Levéltári Szemle 1998. 48. évf. 2. sz. 58-61. p.
 36. A keszthelyi Balatoni Múzeum római kőtára.
  In: Villa Filip. Honismereti folyóirat. szerk: P. Miklós Tamás, Müller Márton. Révfülöp. Révfülöpi Honismereti Egyesület, 1998.
 37. Kondorné Látkóczki Erzsébet: Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Diplomata aetatis Arpadianae in Archivo Comitatus Hevensiensis Conservata.
  In: Levéltári Szemle 1998. 48. évf. 1. sz. 62-63. p. (Műismertetés)
 38. Zalalövő története 1490-1566.
  In: Zalalövő története az ókortól napjainkig. szerk: Molnár András. Zalalövő. Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, 1998. 83-104. p.
 39. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái. 1526-1547. (Kutatási beszámoló)
  In: Levéltári Szemle 1998. 48. évf. 4. sz. 25-30. p.
 40. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái. 1527-1541. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1999. 135 p. (Zalai Gyűjtemény 47.)
 41. Zala megye közigazgatása a kezdetektől 1541-ig.
  In: Zala megye archontológiája 1138-2000. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 9-21. p. (ugyanitt: Zala megye tisztviselőinek címtára és névtára 1138-1596) (Zala Gyűjtemény 50.)
 42. A községtörténet középkori és koraújkori forrásai a Zala Megyei Levéltárban.
  In: Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2001. 7-13. p.
 43. Nemesi társadalom és vármegyei közigazgatás a 16. században.
  In: Zala megye ezer éve. szerk: Vándor László. [Zalaegerszeg]. kiadó nélkül, [2001]. 85-88. p.
 44. Bilkei Irén - Káli Csaba - Petánovics Katalin:
  Zalavár. szerk: Bilkei Irén. hely nélkül. Száz magyar falu könvvesháza Kht., [2001]. 200 p. (Száz magyar falu könyvesháza)
 45. Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete forrásközlő szekciójáról.
  In: Levéltári Szemle 2002. 52. évf. 4. sz. 74-75. p.
 46. Nemesasszonyok a XVI. századi Zalában.
  In: Női sorsok a történelemben. szerk: Mózer Ibolya. Szombathely. Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszék, 2002. 119-132. p. (Partes populorum minores alienigenae. 7)
 47. A zalai köznemesség tárgyi kultúrája, életmódja a 16. századi hiteleshelyi oklevelek alapján.
  In: Levéltári Szemle 2002. 52. évf. 1. sz. 10-22. p.
 48. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái. 1542-1544. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2002. 107 p. (Zalai Gyűjtemény 54.)
 49. Adatok Zala megye 16. századi archontológiájához.
  In: Levéltári Szemle 2004. 54. évf. 1. sz. 39-57. p.
 50. Bilkei Irén - Kapiller Imre - Molnár András:
  Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 135 p.
 51. Gyermek és gyermekjáték a középkorban.
  In: Gyermekek a történelemben. szerk: Mózer Ibolya. Szombathely. Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszék, 2004. 93-104. p. (Partes populorum minores alienigenae 8.)
 52. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi tevékenységének néhány sajátossága a Mohács utáni évtizedekben.
  In: Studia professoris - professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. (Szerk. Almási Tibor et al.) Bp., 2005. 47-58. p.
 53. Egy köznemes hölgy végrendelete a 16. századból.
  In: Partes populorum minores et alienigenae 9. (Szerk. Mózer Ibolya) Szombathely, 2004-2005. 111-118. p.
 54. Egerszeg a XIV-XVI. században.
  In: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. (Zalai Gyűjtemény 61.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 9-18. p.
 55. A XVI. századi megyei archontológia forrásai.
  In: A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2004. évi vándorgyűlése. Piliscsaba. (Szerk. Takács Edit) Budapest, 2006. 187-191. p.
 56. Holub József zalai munkássága.
  In: Történészek és jogtörténészek Holub Józsefről. (Szerk. Szekeres Róbert) Pécs, PTE, 2006. 13-18. p.
 57. Egy sajátos magyar jogintézmény, a hiteleshely Mohács utáni évtizedei.
  In: Jogtörténeti Szemle 2007. 4. sz. 19-30. p.
 58. Zala három évtizede Hunyadi Mátyás királysága idején.
  In: Honismeret 2008. 3. sz. 6-11. p.
 59. A mindennapi élet Mátyás király korában.
  In: Honismeret 2008. 6. sz. 21-22. p.
 60. Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyűjtemény. (Szerk. Mayer László, Molnár András) Szombathely-Zalaegerszeg, 2008. 1. köt. 871-1849. [Társszerzőként a 33-174. p.]
 61. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1545-1548. (Zalai Gyűjtemény 64.) Zalaegerszeg, 2008. 157 p.
 62. A zalavári és a kapornaki bencés konventek hiteleshelyi tevékenysége a Mohács utáni évtizedekben.
  In: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon. (Egyháztörténeti Tanulmányok IV.) (Szerk. Fedeles Tamás; Bilkei Irén) Pécs, 2009. 87-130. p.
 63. Adatok Zala megye Mátyás-kori történetéhez.
  In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. Tomus XIV. – Fasciculus 2. Reneszánsz tanulmányok. (Szerk. Horváth Zita) Miskolc, 2009. 23-40. p.
 64. Mátyás király oklevelei a Zala Megyei Levéltárban 1460-1490.
  In: Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Gyűjtemény 67.) (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2009. 55-68. p.
 65. Hiteleshelyek a veszprémi egyházmegyében a középkorban és a kora újkorban.
  In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (Szerk. Hermann István és Karlinszky Balázs) Veszprém, 2010. 57-68. p.
 66. Egerszeg-környéki falvak a 15-16. században.
  In: Egerszegi történeti tanulmányok 2010. (Zalaegerszegi Füzetek 11.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2010. 43-58. p.
 67. Megyei köznemesi társadalom a Mohács utáni évtizedekben. Zala megye negyedszázada a Habsburg-uralom kezdetén (1526-1550).
  In: Századok 2011. 5. sz. 1148-1182. p.
 68. "A közönséges Hévíznek nevezett helyhez...". Fejezetek Hévíz középkori történetéből.
  In: Hévíz 2011. 2. sz. 11-21. p.
 69. 16-18. századi polgári perek a Zala Megyei Levéltárban.
  In: Levéltári Szemle 2012. 3. sz. 51-57. p.
 70. Mohács előtt... Zala megye Jagelló-kori történetének vázlata.
  In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. (Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal) Budapest-Győr, 2012. 61-75. p.
 71. Ünnepi ebéd a sárvári várban 1547. húsvétján.
  In: Honismereti Híradó Sárvár. 2013. 1-2. sz. 5-9. p.
 72. Zala megye levéltára középkori okleveleinek regesztái (1019) 1240-1526. (Zalai Gyűjtemény 75.) Zalaegerszeg, MNL Zala Megyei Levéltára, 2014. 220 p.
 73. Egy hivatalvállaló köznemes família a későközépkori Zalában, a Háshágyiak.
  In: Zalai Múzeum 21. Közlemények Zala megye Múzeumaiból. Zalaegerszeg, 2013. [2014.] 137-146. p.
 74. Szentgrót és birtokosai a középkorban.
  In: Zalai Múzeum 22. (Szerk. Szemes Péter, Marx Mária) Zalaegerszeg, 2015. 129-146. p.
 75. A késő középkori zalai bencés hiteleshelyek szerepe az írás elterjedésében.
  In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. (Szerk. Karlinszky Balázs) Veszprém, 2015. 249-260. p.
 76. Egerszeg mezőváros és földesurai a középkorban.
  In: Egerszegi évszázadok. Fejezetek Zalaegerszeg történetéből. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, 2016. 9-21. p.
 77. Közöletlen Jagelló-kori oklevelek a Csányi család levéltárából.
  In: Lymbus 2015. (Szerk. Lengyel Réka) Bp., 2016. 9-16. p.
 78. Egy Jagelló-kori alispán, Csányi Balázs és rokoni kapcsolatai a késő középkorban.
  In: Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. (Zalai Gyűjtemény 80.) (Szerk. Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 7-20. p.
 79. Egyetemjáró zalai nemesek és a reformáció kezdetei Zalában.
  In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 8. köt. Debrecen, 2017. ?-?. p.
 80. A reformáció megjelenése és elterjedése Zalában.
  In: Protestánsok Egerszegen. Tanulmányok az evangélikus és református egyház történetéből. (Szerk. Gyimesi Endre) Zalaegerszeg, Zalai T-Ma Kiadói Kft., 2017. 9-12. p.
 81. A wittenbergi protestáns egyetem 16. századi zalai hallgatóinak társadalmi háttere.
  In: Universitas Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. (Szerk. Draskóczy István-Varga Júlia-Zsidi Vilmos.) MLE. Budapest, 2018. 31 – 37. p.
 82. A veszprémi egyházmegye zalai hiteleshelyei a mohácsi vész után.
  In: Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században. (Szerk. Karlinszky Balázs–Varga Tibor László.) A veszprémi egyházmegye múltjából 26. Veszprém, 2018. 81-93. p.
 83. Forrásaink a reformációról. 21. köt. Dokumentumok az MNL Zala Megyei Levéltárából. (Szerk. Kulcsár Bálint). Dokumentumok I. fej. 1526-1711. Budapest, 2018. 30-39. p.
 84. Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban.
  In: Castrum 22. A Castrum Bene Egyesület Folyóirata (Szerk. Feld István.) Budapest, 2019. 107-122. p.
 85. Gyógyulás és szórakozás. Fürdőkultúra a középkori és kora-újkori Magyarországon.
  In: II. Zalaegerszegi Egészségturizmus Konferencia Tanulmánykötet. (Szerk. Varga Zoltán.) Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, 2019. 4-10. p.
 86. Zalai peregrinusok, prédikátorok és szervitorok a reformáció századában.
  In: A protestantizmus zalai évszázadai. (Szerk. Kulcsár Bálint.) Zalai Gyűjtemény 82. Zalaegerszeg, 2019. 11-31. p.
 87. Nádasdy Tamás zalai kapcsolatrendszere.
  In: Zalai Múzeum 24. Közlemények Zala megye Múzeumaiból. (Szerk. Eke István-Szabó Timea-Varju András.) Zalaegerszeg, 2019. 63-72. p.
 88. (Vándor Lászlóval közösen) Egurscug birtoktól Egerszeg végváráig. Fejezetek Egerszeg történetéből a kezdetektől a 16. század végéig. Zalaegerszegi Füzetek 16. Zalaegerszeg, 2020.
 89. Régi idők asztalánál. Táplálkozás a középkorban és a korai újkorban.
  In: III. Zalaegerszegi Egészségturizmus Konferencia Tanulmánykötet. (Szerk. Varga Zoltán et alii.) Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, 2020. 121-129. p.
 90. Utak és utazások a középkorban.
  In: IV. Zalaegerszegi Egészségturizmus Konferencia Tanulmánykötet. (Szerk. Varga Zoltán et alii.) Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, 2021.
 91. Írás és könyv a 16. századi Nyugat-Dunántúlon.
  In: Zalai Múzeum 25. Közlemények Zala megye múzeumaiból (Szerk. Kostyál László) Zalaegerszeg, 2020. 81 – 90. p.
 92. Hatalmaskodási esetek a zalai konventek Mohács utáni hiteleshelyi okleveleiben.
  In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári évkönyv XXII. (Szerk. Kujbusné Mecsei Éva.)  Nyíregyháza 2021. 153-164. p.
 93. Egyházi birtokok elleni hatalmaskodások a 15-16. századi veszprémi egyházmegyében.
  In: „CAPELLA REGINALIS” A veszprémi püspökség a középkorban. (Szerk. Karlinszky Balázs) A veszprémi egyházmegye múltjából 38. Veszprém, 2021. 227-240. p.

Ismeretterjesztő publikációk (Tudományos publikációk)

 1. Feliratok és faragott római kövek.
  In: Zalai Hírlap 36. évf. 145. sz. 1980. június 22. 8. p.
 2. Római kori írószerszámok.
  In: Zalai Hírlap 36. évf. 228. sz. 1980. szeptember 28. 8. p.
 3. A római fibulák.
  In: Zalai Hírlap 36. évf. 252. sz. 1980. október 26. 8. p.
 4. Az ókor díszedényei, a terra sigilláták.
  In: Zalai Hírlap 37. évf. 92. sz. 1981. április 19. 8. p.
 5. Temetkezési szokások a római korban.
  In: Zalai Hírlap 37. évf. 233. sz. 1981. október 4. 8. p.
 6. Rómaiak nyomában a Borostyánkőúton.
  In: Zalai Hírlap 38. évf. 37. sz. 1982. február 13. 8. p.
 7. Bacchus a római Balaton körül.
  In: Zalai Hírlap 38. évf. 118. sz. 1982. május 22. 9. p.
 8. A római nők szépségápolási szokásairól.
  In: Zalai Hírlap 38. évf. 183. sz. 1982. augusztus 6. 8. p.
 9. A római mécsesek.
  In. Zalai Hírlap 39. évf. 291. sz. 1983. december 10. 8. p.
 10. Lucullusi lakomák.
  In: Zalai Hírlap 39. évf. 307. sz. 1983. december 31. 11. p.
 11. Érdekességek a római nevek világából.
  In. Zalai Hírlap 40. évf. 53. sz. 1984. március 3. 8. p.
 12. Római ünnepek.
  In: Zalai Hírlap 40. évf. 101. sz. 1984. április 30. 8. p.
 13. Volt-e a római pénznek szaga?
  In: Zalai Hírlap 40. évf. 205. sz. 1984. szeptember 1. 8. p.
 14. Óévbúcsúztatás és újévkezdés az ókori Rómában.
  In: Zalai Hírlap 40. év. 306. sz. 1984. december 31. 8. p.
 15. Régmúltunk írásos emlékei és a deákok.
  In: Zalai Hírlap 41. évf. 92. sz. 1985. április 20. 8. p.
 16. Orvosok és orvosságok az ókorban.
  In: Zalai Hírlap 42. évf. 216. sz. 1986. szeptember 13. 8. p.
 17. Sasok és katonák - a római légiók nyomában.
  In: Zalai Hírlap 45. évf. 231. sz. 1989. szeptember 30. 7. p.
 18. A Balaton a római korban.
  In: Pelso. Honismereti Híradó 1. évf. 1989. 2. sz 5-8. p.
 19. "Meghalt Mátyás".
  In: Zalai Hírlap 46. évf. 82. sz. 1990. április 7. 9. p.
 20. Kétezer éve az iskolapadban.
  In: Zalai Hírlap 46. évf. 205. sz. 1990. szeptember 1. 8. p.
 21. Kincsek között a megyei levéltárban.
  In: Zalai Hírlap 46. évf. 301. sz. 1990. december 23. 6. p.
 22. Latinverseny Arpinóban.
  In: Magyar Nemzet 53. évf. 148. sz. 1990. június 26. 6. p.
 23. Nemzetközi latin nyelvi verseny Olaszországban.
  In: A zalaegerszegi Zrinyi Miklós Gimnázium Évkönyve 1989/90. szerk: Vajda István. Zalaegerszeg. Iskola Igazgatósága, 1990. 14. p.
 24. Mithrasztól Jézusig.
  In: Zalai Hírlap 47. évf. 301. sz. 1991. december 24. 9. p.
 25. Az írás bizonysága.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 69. sz. 1992. március 21. 8. p.
 26. Egy nevezetes zalai a XVI. századból.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 81. sz. 1992. április 4. 8. p.
 27. Zala térképe 1792-ből.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 163. sz. 1992. július 11. 8. p.
 28. Szent István zalavári temploma.
  In: Zalai Hírlap 48. évf. 196. sz. 1992. augusztus 19. 5. p.
 29. Megyegyűléseink - 400 éve.
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 84. sz. 1993. április 10. 8. p.
 30. Nyelvünket Zalában is írni kezdték....
  In: Zalai Hírlap 49. évf. 89. sz. 1993. április 17. 8. p.
 31. "...és bejárták Egerszegnek határait".
  In: Zalai Hírlap 50. évf. 82. sz. 1994. április 9. 9. p.
 32. Az írás bizonyságával...
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 76. sz. 1996. március 30. 9. p.
 33. Középkori krónikáinkból.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 82. sz. 1996. április 6. 11. p.
 34. Kiskirályi családok.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 87. sz. 1996. április 13. 9. p.
 35. Megye és a Hunyadiak.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 93. sz. 1996. április 20. 9. p.
 36. Krimi a középkorban.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 99. sz. 1996. április 27. 9. p.
 37. "Viseló szoknya" s főúri viselője.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 104. sz. 1996. május 4. 9. p.
 38. "Hős vértől pirosult gyásztér...". Négyszázhetven esztendővel ezelőtt zajlott le a mohácsi csata.
  In: Zalai Hírlap 52. évf. 201. sz. 1996. augusztus 29. 7. p.
 39. Piacok, vásárok a középkorban.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 206. sz. 1999. szeptember 4. 7. p.
 40. Nemesasszonyok a középkori Zalában.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 212. sz. 1999. szeptember 11. 7. p.
 41. Gyümölcsösök a középkorban.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 218. sz. 1999. szeptember 18. 7. p.
 42. Malmok a középkorban.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 224. sz. 1999. szeptember 25. 7. p.
 43. Rablók, hatalmaskodók....
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 230. sz. 1999. október 2. 7. p.
 44. Nagyságos és vitézlő urak.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 234. sz. 1999. október 7. 12. p.
 45. Főúri családok a XVI. században.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 243. sz. 1999. október 18. 5. p.
 46. A tekéntetes vármegye.
  In: Zalai Hírlap 55. évf. 245. sz. 1999. október 20. 7. p.
 47. Kolon várispánsággal kezdődött.
  In: Zalai Hírlap 56. évf. 194. sz. 2000. augusztus 19. 7. p.
 48. Fia koporsójában alussza örök álmát. Zrínyi Ilonára emlékezünk halálának 300. évfordulóján.
  In: Zalai Hírlap 59. évf. 83. sz. 2003. április 9. 7. p.
 49. Szent István öröksége Európában.
  In: Zalai Hírlap 59. évf. 193. sz. 2003. augusztus 19. 8. p.
 50. A utolsó középkori magyar királyné.
  In: Zalai Hírlap 2005. szeptember 21. 15. p.
 51. Zalai életrajzi kislexikon. 3. jav., bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005. (szócikkek)
 52. Hogyan éltek a középkori Egerszeg lakói?
  In: Zalaegerszegi Kalendárium 2007. (Szerk. Zsupanek Péter, Sümegi László) Zalaegerszeg, 2006. 70-73. p.
 53. "Lelkünk üdvéért négy várat."
  In: Zalai Hírlap 2009. január 17. 15. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 7-9. p.
 54. A kehidai oklevél legendája.
  In: Zalai Hírlap 2009. január 31. 13. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 10-12. p.
 55. A nemesi megye tisztségviselői.
  In: Zalai Hírlap 2009. február 14. 13. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 13-15. p.
 56. Megyegyűlések a 16. században.
  In: Zalai Hírlap 2009. február 28. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 16-18. p.
 57. Hivatalviselő nemesi famíliák.
  In: Zalai Hírlap 2009. március 21. 12. p. Újabb megjelenése: Ezer év. Zala megye históriája. (Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt) Zalaegerszeg, 2009. 19-21. p.
 58. Nem káptalan a feje.
  In: Zala Megye II. évf. 1. sz. 2009. január. 4. p.
 59. Mindennapi élet a középkori Zalában.
  In: Zala Megye II. évf. 2. sz. 2009. február. 6. p.
 60. Borisszák és bornemisszák.
  In: Zala Hírlap 2012. november 10. (263. sz.) 10. p.