Bekő Tamás publikációk

Tudományos publikációk (Ismeretterjesztő publikációk)

Magyar Tudományos Művek Tára (mtmt) publikáció lista

 1. Zalatárnokiak a Donnál.
  In: Zalai Múzeum 21. Közlemények Zala megye Múzeumaiból. Zalaegerszeg, 2013. [2014.] 159-198. p.
 2. Zalatárnokiak az első világháborúban, 1914-1918.
  In: Zalai Múzeum 22. (Szerk. Szemes Péter, Marx Mária) Zalaegerszeg, 2015. 201-246. p.
 3. Deák Ferenc zalatárnoki nőrokonai.
  In: „Jól esik köztetek lenni...” Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében. (Szerk. Kiss Gábor) Zalaegerszeg, 2015. 185-221. p.
 4. A nagykanizsai városi rendőrkapitányság működése az I. világháború kitörésétől a rendőrség államosításáig, 1914-1919.
  In: Zalai évszázadok. Tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez. (Zalai Gyűjtemény 80.) (Szerk. Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2016. 246-322. p.
 5. A nagykanizsai rendőrség tevékenysége az I. világháborúban.
  In: A Nagy Háború zalai hősei és hátországa. Tanulmánykötet a Thúry György Múzeumban 2014. október 2-án elhangzott emlékülés előadásaiból. (Szerk. Tugya Beáta et al.) Nagykanizsa, Thúry György Múzeum, 2016. 61-88. p.
 6. Zalatárnok a forradalom viharában.
  In: Pannon Tükör 2016. 6. sz. 12-16. p.
 7. Az 1956-os forradalom Zalatárnokon.
  In: Zalai Múzeum 23. Közlemények Zala megye múzeumaiból. (Szerk. Simmer Lívia) Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 2017. 347-382. p.
 8. Patkó-rejtély. Egy titokzatos dunántúli rablóvezér élete és Zala megyei rablásai.
  In: Zalai Múzeum 23. Közlemények Zala megye múzeumaiból. (Szerk. Simmer Lívia) Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 2017. 271-304. p.
 9. A haza bölcse zalatárnoki gyermekévei (?) Avagy hol nevelődött a kis Deák Ferenc 1803-1808-ig.
  In: Pannon Tükör 2019. (2.sz.) 84-93. p.
 10. „Ha tetszik Urambátyámnak esküdjék meg vele..” Deák Gábor és Hertelendy Anna házaséletének pikáns részletei.
  In: Pannon Tükör 2019. (6.sz.) 76-88. p.
 11. A Balatoni Múzeum lepkegyűjteménye.
  In: Zalai Múzeum 24. (Szerk. Kaján Imre et. al.) Zalaegerszeg, 2019. 267-274. pp.
 12. A Deák család címereslevele. In: Turul 93. Budapest, 2020. 26-38. pp.
  Bűn és bűnhődés (?) Dr. vitéz Hunyadi László vármegyei alispán felelősségének kérdése a vészkorszak idején.
  In: Pannon Tükör 2. sz. 72-83. pp.
 13. Deák Ferenc kirablása a levéltári források tükrében.
  In: Zalai Múzeum 24. (Szerk. Kaján Imre et. al.) Zalaegerszeg, 2019. 99-114. pp.
 14. Deák Ferenc pusztaszentlászlói atyafisága. Nagy József családja és leszármazottai.
  In: Zalai Múzeum 25. (Szerk. Kostyál László) Zalaegerszeg, 2019. 131-168. pp.
 15. Hadigyámoltak gondozása Zalaegerszegen az I. világháború idején és a két világháború között.
  In: Zalaegerszeg és az első világháború. Zalaegerszegi füzetek 17. (Szerk. Kiss Gábor) Zalaegerszeg, 2020. 40-71. p.
 16. Kapelláró Gottlieb lepkészeti munkássága, különös tekintettel az 1905-1920 közötti gyűjtőévek faunajegyzékére (Lepidoptera: Macrolepidoptera)
  In: Folia Musei historico-naturalis Bakonyiensis (A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei) 37. Zirc, 2020. 85-136. pp.
 17. Nemzetőrségből terroralakulat. A nagykanizsai Fabik-féle tengerészkülönítmény működése 1918-1919-ben.
  In: Tanácsköztársaság Zala megyében. Zalai Gyűjtemény 83. (Szerk. Paksy Zoltán) Zalaegerszeg, 2020. 157-235. pp.
 18. Nemzetőr kapitányból honvéd százados. Deák Lajos (1817-1879) életútja és emlékezete.
  In: Pannon Tükör, 2021. január-február (26. évf. 1. sz.) 43-61. o.
 19. Nemzetőr kapitányból honvéd százados: Deák Lajos (1817–1879) életútja és emlékezete.
  In: Őrnagyok, századosok, hadnagyok. A 47. honvédzászlóalj tisztjei, 1848–1849. Zalai Gyűjtemény 84. 2021. 122-157. p.

Ismeretterjesztő publikációk (Tudományos publikációk)

 1. „A legbecsesebb földi kincs.” 155 éve született Deák Mária, a zalatárnoki Deák-família krónikása.
  In: Zalai Hírlap, 2014. jan. 13. (70. évf.) 10. sz. 15. p.
 2. Egy cvikkeres főkapitány. Adalékok a 150 éve született nagykanizsai rendőrparancsnok, Deák Péter élettörténetéhez.
  In: Zalai Hírlap, 2014. ápr. 14.  (70. évf.) 86. sz. 10. p.
 3. Bosznia fekete kövei. Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolásának Zala megyei sajtóvisszhangja és következményei.
  In: Zalai Hírlap, 2014. jún. 28. (70. évf. 149. sz.) 12. p.
 4. Gorodoki huszársors. Száz éve esett át a tűzkeresztségen a zalaegerszegi és a pápai honvéd lovasság a galíciai fronton.
  In: Zalai Hírlap, 2014. aug. 16. (70. évf.) 191. sz. 13. p.
 5. Határtalan szerelem. Egy hadifogoly magyar altiszt és egy orosz diáklány szenvedélyes románca.
  In: Zalai Hírlap, 2014. nov. 29. (70. évf.) 278. sz. 12. p.
 6. Juhászkampó és kígyósbot. Néprajztörténeti adalékok az utolsó magyar polihisztor, Herman Ottó göcseji gyűjtőútjához.
  In: Zalai Hírlap, 2014. dec. 27. (70. évf.) 300. sz. 11. p.
 7. Mézemberek nyomában.
  In: Zalai Hírlap, 2015. febr. 28. (71. évf.) 50. sz. 10. p.
 8. Madárvédelem életre-halálra. A hazai állatfajok védelmének történetében a legrégebbi múltra a madarak oltalma tekinthet.
  In: Zalai Hírlap, 2015. máj. 16. (71. évf.) 114. sz. 10. p.
 9. Doberdó poklában. Száz esztendeje nyílt meg az első világháború olaszországi hadszíntere.
  In: Zalai Hírlap, 2015. jún. 13. (71. évf.) 137. sz. 10. p.
 10. „Vargányaország” titkai. Gombászattörténeti adalékok a 18-19. századi zalai lomberdők derűs és árnyas oldaláról.
  In: Zalai Hírlap, 2015. júl. 25. (71. évf.) 173. sz. 11. p.
 11. Lángra lobbant október. Adalékok az 1956-os forradalom zalatárnoki történetéhez.
  In: Zalai Hírlap, 2015. okt. 22. (71. évf.) 248. sz. 7. p.
 12. Életben tartott halandóság. Két első világháborús zalai frontkatona hősi végzete a harctéri legendák és mítoszok tükrében.
  In: Zalai Hírlap, 2015. nov. 21. (71. évf.)  273. sz. 10. p.
 13. A vörös terror bűvöletében. Az ifjú Márai Sándor találkozása a nagykanizsai Fabik-csoport névadó parancsnokával.
  In: Zalai Hírlap, 2016. január 2. (72. évf.) 5 1. sz. 10. p.
 14. Hátországi összeütközések. Pillanatfelvételek a nagykanizsai rendőrkapitányság első világháborús bűnügyi krónikájából.
  In: Zalai Hírlap, 2016. február 6. (72. évf.) 31. sz. 10. p.
 15. Sex képei ízléstelenek. A Zalai Hírlap korabeli arculata és olvasótábora egy 1969-es, reprezentatívnak mondható közvélemény-kutatás görbe tükrében.
  In: Zalai Hírlap, 2016. február 17. (72. évf.) 40. sz. 5. p.
 16. „Nagy idők kis focija” Zalában. Sporttörténeti anomáliák a Lenti járási labdarúgó-bajnokság 45 éve lejátszott mérkőzéseiből.
  In: Zalai Hírlap, 2016. március 10. (72. évf.) 59. sz. 12. p.
 17. Visszatért szép Délvidékünk. Hetvenöt éve vettek részt Zala megye honvédei az 1941-es országgyarapító hadműveletekben.
  In: Zalai Hírlap, 2016. április 16. (72. évf.) 89. sz. 10. p.
 18. Meseautóból halálautó. Kilencven éve szenvedett tragikus autóbalesetet Deák Iván gazdatiszt és családja.
  In: Zalai Hírlap, 2016. május 14. (72. évf.) 113. sz. 10. p.
 19. Hullámsírba veszett álmok. Egy nagykanizsai rokonlátogatóba érkező szemtanú visszaemlékezése a Titanic-katasztrófa túlélőire.
  In: Prémium. Zala megyei magazin, 2016. (3. évf.) 1. sz. 28-32. p.
 20. „Ember térdekalácsa csontja firnátzal.” Deák György, a haza bölcsének bankóhamisító rokona.
  In: Prémium. Zala megyei magazin, 2016. (3. évf.) 2. sz. 30-35. p.
 21. 21. Mestersége a halál. (Kesseldorfer Mihály zalaegerszegi hóhérmester élete és munkássága)
  In: Prémium. Zala megyei magazin, 2016. (3. évf.) 3. sz. 20-23. p.
 22. Zalai légionisták sombreróban. Százötven éve halt hősi halált Deák Sándor vadászhadnagy, a haza bölcse unokatestvére Mexikóban.
  In: Zalai Hírlap 2016. október 8. (72. évf.) 272. sz. 10. p.
 23. Meghalt a király, éljen a király! Száz esztendeje hunyt el Ferenc József, az Osztrák-Magyar Monarchia első uralkodója.
  In: Zalai Hírlap 2016. november 19. (72. évf.) 237. sz. 12. p.
 24. Vérző farkascsapán. Avagy hogyan pusztult ki a „toportyánféreg” Zala megye középső vidékéről a 19. században.
  In: Prémium. Zala megyei magazin, 2016. (3. évf.) 4. sz. 35-38. p.
 25. Árvasors a Nagy Háborúban. Hadigyámoltak gondozása a Zalatárnoki Körjegyzőség falvaiban az első világháború idején.
  In: Zalai Hírlap, 2016. december 22. (72. évf.) 300. sz. 13. p.
 26. Kossuth Lajos kapitánya. Deák Lajos honvédszázados szerepe az 1848-49-es forradalom és szabadságharc zalai eseményeiben.
  In: Zalai Hírlap, 2017. március 14. (73. évf.) 62. sz. 6. p.
 27. Patkó nyomában. Százötvenöt esztendeje rabolt és gyilkolt Zala vármegyében Somogyország híres betyárfejedelme.
  In: Prémium. Zala megyei magazin, 2017. tavasz (4. évf.) 1. sz. 27-30.
 28. Aki megeskette Jókai Mórt. Fejezetek egy zalatárnoki származású anyakönyvvezető, Kozáry László életéből.
  In: Zalai Hírlap, 2017. április 15. (73. évf.) 88. sz. 10. p.
 29. A budai várból a Don partjára. Részletek Sipos Imre tűzmester, Horthy Miklós egykori lovas testőrének harctéri naplójából.
  In: Prémium. Zala megyei magazin, 2017. nyár (4. évf.) 2. sz. 22-24. p.
 30. Deák Mihály, a zalai hídember.
  In: Zalai Hírlap, 2017.08.19. (73. évf.) 193. sz. 10. p.
 31. Deák Ferenc ismeretlen levele.
  In: Zalai Hírlap, 2017.10.14. (73. évf.) 241.sz. 10. p.
 32. Csoda az Isonzó folyó mentén.
  In: Zalai Hírlap, 2017.10.24. (73. évf.) 248.sz. 1., 7.p.
 33. Kelempájsz madarak földjén. Kosztolányi Dezső különös kapcsolata egy kustánszegi parasztemberrel.
  In: Zalai Hírlap, 2017.11.04. (73. évf.) 257.sz. 11. p.
 34. Nyúlánk figerész és tölgyi szürkülény. A lepkészet és bogarászat emlékei, tudósai a régi Zala vármegyében.
  In: Zalai Hírlap, 2018.01.15. (12. sz.) 11. p.
 35. Kapelláró Gottlieb, a keszthelyi lepkész.
  In: Zalai Hírlap, 2018.02.24. (47. sz.) 10. p.
 36. A Balatoni Múzeum lepkegyűjteménye.
  In: balatonimuzeum120.blog.hu 2018.04.21.
 37. „Hallotta-e hírét Hajnal Jánosnak?” Deák Ferenc kirablásának története a levéltári források tükrében.
  In: Zalai Hírlap, 2018.06.09. (132. sz.) 10. p.
 38. Gróf Széchenyi Béla, a pölöskei földesúr.
  In: Zalai Hírlap, 2018.12.01. (279. sz.) 10. p.
 39. Karinthy zalai tanítója. Irodalomtörténeti adalékok a világhírű író életrajzához.
  In: Zalai Hírlap, 2018.12.12. (288. sz.) 12. p.
 40. Egy jeles zalai fiskális. (Deák József, a haza bölcse zalatárnoki unokatestvérének élete.)
  In: Zalai Hírlap, 2019.01.12. (10. sz.) 10. p.
 41. Rókalepkék nyomában. A tarkalepkék egyes képviselőinek zalai előfordulásairól.
  In: Zalai Hírlap, 2019.03.19. (65. sz.) 9. p.
 42. Kapelláró Gottlieb síremléke.
  In: Zalai Hírlap, 2019. 03.20. (66. sz.) 16. p.
 43. Adósságból öngyilkosságba. (Deák Gábor, a haza bölcse zalatárnoki unokatestvérének élete.)
  In: Zalai Hírlap, 2019.05.25. (120. sz.) 10. p.
 44. Vörösként, a fehér kepi árnyékában. Deák Ferenc kommunista unokaöccsei a Francia idegenlégióban.
  In: Zalai Hírlap, 2019.07.20. (167. sz.) 11. p.
 45. Testvérem az ellenségem (?) (Deák Mihály, a haza bölcse zalatárnoki unokatestvérének élete.)
  In: Zalai Hírlap, 2019.08.10. (185. sz.) 10. p.
 46. Eltűnőben a repülő (szín)ékszerek. A színjátszólepkék Zala megyei vonatkozásairól.
  In: Zalai Hírlap, 2019.09.25. (223. sz.) 10. p.
 47. Vörösként a fehér kepi árnyékában. Mit kerestek Deák Ferenc kommunista unokaöccsei a Francia Idegenlégióban?
  In: Múlt-kor, 2019 ősz, 102-107. pp.
 48. Deák József hányatott gyermekkora.
  In: Zalai Hírlap, 2019.10.26. (449.sz.) 10. p.
 49. Deák pusztaszentlászlói „udvarhölgyei”
  In: Zalai Hírlap, 2020.02.15. (76. évf. 39. sz.) 10. p.
 50. Hullámsírba veszett álmok. Egy szemtanú visszaemlékezése a túlélőkre (A Titanic tragédia zalai szála: egy szemtanú visszaemlékezése a túlélőkre)
  In: Zalai Hírlap, 2020.04.24. (76. évf. 96. sz.) 7. p.
 51. A kék országút zalai apostola (Deák Jenő, a kék országút zalai apostola)
  In: Zalai Hírlap, 2020.05.30. (76. évf. 126. sz.) 10. p.
 52. Borteleki Valéria Blanka, a rejtélyes zalai vamp-színésznő
  In: Zalai Hírlap, 2020.07.02. (76. évf. 153. sz.) 11. p.
 53. Az elhamvadt kutyabőr históriája (A Deák család elhamvadt címeres levelének története)
  In: Zalai Hírlap, 2020.10.24. (76. évf. 249. sz.) 10. p.
 54. Deák Ferenc is nézett farkasszemet. Hogyan pusztították ki a „toportyánférget” Zala megyéből a 19. században?
  In: Zalai Hírlap, 2020.11.26. (76. évf. 277. sz.) 13. p.
 55. „Ki megszabadította nemzetét az enyészettől” (145 éve hunyt el Deák Ferenc – Összefoglaltuk halálának és temetésének zalai vonatkozásait)
  In: Zalai Hírlap, 2021.01.30. (77. évf. 25. sz.) 10. p.
 56. Schmidt Egon zalai gyökerei. A magyar ornitológia és természetvédelem jeles alakja kilencven esztendős
  In: Zalai Hírlap, 2021.05.14. (77. évf. 110. sz.) 9. p.
 57. Feszl László, az elfeledett műépítész
  In: Zalai Hírlap, 2021.07.17. (77. évf. 164. sz.) 10. p.
 58. Aki megeskette Jókai Mórt (Fejezetek egy zalatárnoki származású anyakönyvvezető, Kozáry László életéből)
  In: Zalai Hírlap, 2017.04.15. (88. sz.) 4. p.
 59. Deák Ferenc és a hetési atyafiak
  In: Zalai Hírlap, 2021.10.30. (77. évf. 252. sz.) 10. p.
 60. Szegény gazdagok Zalában
  In: Zalai Hírlap, 2022.
 61. Deák Péter, az első zalai levéltáros
  In: Zalai Hírlap, 2022.