PPS Vm. Közgyűlési iratainak regesztái

Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési iratainak (PML IV. 1.) feldolgozása 1983-ban kezdődött meg a Pest Megyei Levéltárban.
 
Az azóta eltelt több mint negyedszázados időszakban négy sorozatban láttak napvilágot a különböző irattípusok regesztái:
 
(1.) Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711. I - V. kötet
(2.) Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740. Új sorozat I - VII. kötet
(3.) Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok. 1589 - 1740. I - III. kötet
(4.) Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok 1618 - 1740. I - IV. kötet
 
Végül 2006-ban egy pótkötet zárta le az 1740-ig terjedő iratanyag feldolgozását:
 
 Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Kiegészítő kötet (1625-1715; 1728)
 
A közgyűlési jegyzőkönyvek (és a "pótkötet" vonatkozó részeinek) regesztái 2009-ben új formában is megjelentek: a "16 - 18. századi vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek regesztái"  c. kiadványban a regesztaszövegek mellett az eredeti iratok digitalizált képe is megtekinthető, kutatható. (ismertető)
A DVD teljes anyaga megtalálható és kereshető a Magyar Levéltári Portálon, a közös kereső menüpontban.
Az "Igazságszolgáltatási" és "Közigazgatási" iratok regesztái külön adatbázisban nem, de kereshető, digitalizált formában elérhetők ugyancsak a Magyar Levéltári Portálon, a Levéltári Kiadványok menüpontban.