Feudális kori összeírások

Pest-Pilis-Solt vármegye feudális kori összeírásainak korabeli gyűjteményei egyrészt a vármegye adószedőjének iratai között (PML IV. 23-a. Adószedői összeírások - Conscriptiones perceptorales), másrészt pedig a közgyűlési összeírások önálló gyűjteményes fondjában kaptak helyett (PML IV. 74. – Közgyűlési összeírások levéltári gyűjteménye - Conscriptiones congregationales).

Az összeírások részletes jegyzékét Kosáry Domokos állította össze 1962-ben. (Kosáry Domokos: Pest megye feudális kori összeírásainak jegyzéke I-II. Pest és Nógrád Megyei Állami Levéltár, Budapest, 1962.) Levéltárunk ezen alapmunka felhasználásával kezdte meg az összeírások további feldolgozását.

Első lépésként a kutatás szempontjából legnagyobb érdeklődésre számot tartó csoport, a Közterhekkel kapcsolatos összeírások (PML IV. 23-a. CP. II.) feldolgozását kezdtük meg, tekintve, hogy az országos összeírásokon kívül (amelyek feldolgozását a Magyar Országos Levéltár végzi) ebben fordulnak elő legnagyobb számban a megye egész területére vonatkozó név szerinti (első sorban ún. dikális) összeírások.

A kutatás megkönnyítése érdekében az eredeti jegyzéket bizonyos egyéb változtatásokon kívül (pl. a rovatok elnevezésének fordítása) az első 50 összeírás esetében (ld. lent pdf fájl) kiegészítettük az adott összeírásban szereplő helység- és személynevek megadásával, amely nagyban megkönnyíti a családtörténeti kutatások folytatását. A teljes CP. II. összeírást (CP. II. 1-302.) az összeírásokban szereplő helységnevek megadásával tettük közzé (ld. lent Excel fájl), valamint a tárgy rovatban feltüntettük azt is, hogy tartalmaz-e személyneveket.

Az első 50 összeírást kereshető pdf-dokumentum, a teljes összeírást pedig kereshető Excel dokumentum formájában tettük közzé tagintézményünk honlapján. A települések beazonosításában segítséget nyújthat a „Pest megye települései és pusztái” Excel dokumentum (ld. lent).

Az összeírások lapszámozásával kapcsolatban kell megjegyeznünk, hogy azok részben oldalszámozottak, másik részben lapszámozottak. Előbbi esetben az oldalszámok jelölésére „p.”, utóbbiban pedig „f.” betűt használtunk. Az „f.” betűt követi a lapszám, valamint az utalás arra, hogy az elő- (r. = recto), vagy hátlapon (v. = verso) található-e a keresett adat (Pl. f 3. r.). Az egykori számozás során előfordult, hogy egy-egy lap vagy oldalszámozásnál hiba csúszott a munkába, és egy-egy oldalt utólag kellett megjelölni, ezeket „a” betűvel jelezték. (Pl. f 10/a r.). Amennyiben egy összeírás során valamely járásról nem készült adatfelvétel, vagy azok nem maradtak meg, akkor a járáshoz tartozó cellába n. a. (nincs adat) rövidítés került. A településnevek egykori nevükön mai írásmóddal szerepelnek (Pl. Vecse Dunavecse helyett)

 

A jegyzéket készítette: Sebestyén Éva, Türke Gábor, Kiss Anita, Dr. Schramek László és Sebiány Noémi.

Szerkesztette: Kiss Anita és Sebiány Noémi.