Helytörténeti bibliográfia

Helytörténészek figyelmébe ajánljuk a Pest megye történetére vonatkozó bibliográfiáinkat.
 
Pest megye történetének ajánló bibliográfiáját Boros Pál összeállításában 1974-ben adta ki a Pest Megyei Könyvtár. A kiadvány anyaggyűjtése 1974. június 30-án zárult. Jelen bibliográfia az ezt követő évek anyagát dolgozza fel, két részletben.
 
Az önálló kiadványok mellett folyóiratcikkek és tanulmánykötetek résztanulmányai is szerepelnek a bibliográfiában. A folyóiratok közül az Agrártörténeti Szemle, az Archaeologiai Értesítő, a Dunakanyar, a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, a Hadtörténelmi Közlemények, a Honismeret, a Levéltári Közlemények, a Levéltári Szemle, a Statisztikai Szemle, a Századok, a Történelmi Szemle 1975-2000 közötti évfolyamainak feldolgozására került sor, emellett néhány egyéb folyóiratból származó cikk is bekerült a jegyzékbe.
 
Az 1974-ben megjelent bibliográfiával ellentétben jelen kiadvány nem dolgozza fel a kéziratos krónikákat. (Ezek a Pest Megyei Levéltár XXXII. Gyűjtemények. 5. Krónikák levéltári gyűjteménye, 1965-1995 fondban kerültek elhelyezésre, a levéltárban jegyzék készült a beérkezett pályamunkákról.)
 
A megye területén kiadott fontosabb sorozatokat a függelék ismerteti.
A bibliográfia elrendezése az adott szakcsoporton belül betűrendes.
 
A bibliográfiát összeállította: Aradi Ilona levéltári könyvtáros
Technikai szerkesztő: Ujj György