Nemesi pecsétlenyomatok gyűjteménye

A Pest Megyei Levéltárban a kutatói igényekhez igazodva a 19. század végén - a 20. sz. első felében alakították ki Pest-Pilis-Solt vármegye nemességi iratainak levéltári gyűjteményét (PML IV. 75.), amelynek „c” állaga a nemesi pecsétlenyomatok egy bizonyos válogatását jelenti.
 
A válogatásnál a legfőbb szempont a pecsétlenyomatok minél szélesebb körű gyűjtése volt, így az állag iratai a legkülönbözőbb levéltári irategyüttesekből kerültek kiemelésre. Bár az iratok között leggyakrabban permellékletek, szerződések, végrendeletek és nyugták találhatók, bizonyos darabok a nemesi közgyűlés működéséhez kötődnek, így pl. hadbiztossági elszámolások is e sorozatba kerülhettek.
Az iratok a pecséttulajdonos neve szerint az ABC betűivel, azon belül pedig arab számokkal jelölt sorrendben követik egymást. Mivel, amint említettük, a válogatás alapja a pecsétlenyomat volt, így azonos jelzeten több, egymástól független, de akár egyazon ügyhöz tartozó ügyiratdarab is szerepelhet, az eredeti őrzési hely és a kapcsolódó iratok jelölése nélkül.
Levéltárunk ezen gyűjtemény feldolgozását végezte el, amely során célunk a jó minőségben megmaradt pecsétlenyomatok digitális felvételeinek elkészítése és adatbázisba rendezése volt. A válogatás során az iratokon szereplő összes pecsétlenyomatot vizsgáltuk (nem csak a betűjelzet szerintieket), azonban sajnos számos lenyomat olyan rossz minőségű volt, hogy nem tudtunk róla megfelelő minőségű felvételt készíttetni. Végül közel 400 db pecsétlenyomat felvételére került sor.
A munka során számos probléma merült fel, így a felvett adatok körének folyamatos változ(tat)ása és a különböző adatbázis-formákkal történő próbálkozások után úgy gondoltuk, hogy a most elkészült jegyzék mind formájában, mind tartalmában eleget tesz mind a megvalósíthatósági feltételeknek, mind pedig az alapvető kutatói igényeknek.
 
A jegyzékbe felvett adatok leírása:
 
Név: A pecséttulajdonos neve, az iraton szereplő aláírása szerint. Nemesi előnevek, valamint címek a név után, vesszővel elválasztva szerepelnek. (A név után zárójelben tüntettük fel a pecsét egyedi azonosító számát)
 
Egyéb névalak: Leánykori vagy férjezett név, valamint egyes esetekben a keresés megkönnyítésére lehetséges egykorú vagy modern névalak.
 
Foglalkozás: A pecséthasználó polgári foglalkozása, modern alakban megadva.
 
Hivatal/tisztség: Amennyiben a pecséthasználó a pecséthasználat idejében valamilyen polgári vagy egyházi hivatalt töltött be, a hivatal vagy tisztség elnevezése, szintén modern alakban.
 
Szerv/intézmény: Azon világi vagy egyházi szerv vagy intézmény, amelynél a pecséthasználó hivatalát a pecséthasználat idejében ellátta.
 
Hely/Közigazgatási egység: A személyhez vagy hivatalához kötődő hely vagy közigazgatási egység, a helységnevek átírási szabályai szerint megadva.
 
Jelzet: A pecsétlenyomatot hordozói irat teljes levéltári jelzete. (A fóliószám nem a teljes iratra, csak a pecsétlenyomat helyére utal.)
 
Pecséthasználat ideje: Minden esetben (pl. átiratnál is) a megpecsételés dátuma.
 
Pecséthasználat helye: A megpecsételés dátuma mellett szereplő helységnév. A településnevek megadásánál első helyen az adott település elnevezése szerepel, amennyiben nem Pest megyei településről van szó, a korabeli megye megadásával, utána zárójelben, amennyiben az eredetitől eltér, a település mai elnevezése és annak a megyének/országnak megjelölése, amelyhez jelenleg tartozik.
 
Megjegyzés: Figyelembe véve azt is, hogy a megpecsételés célja az esetek túlnyomó többségében csak azok hivatalbeli megerősítése volt, eredeti terveinktől eltérően a pecséthordozó irat jellegére, tartalmára csak akkor utalunk a jegyzékben, ha az egyértelműen a megpecsételő személyére és/vagy családjára vonatkozó fontos információkat tartalmazhat. Ezen kívül a megjegyzés rovatban kapott helyett a kapcsolódó pecsétlenyomatokra történő utalás is.
 
Pecsét képe: A pecsétlenyomatról készített digitális felvétel, JPG formátumban.
 
Aláírás képe: A pecsétlenyomat mellett szereplő aláírás képe, tájékoztatásul, eltérő felbontásban, JPG formátumban.
CsatolmányMéret
PDF icon Pecsétlenyomatok PML48.47 MB