A Pest Megyei Levéltár térképei

A Pest Megyei Levéltárban őrzött kéziratos és nyomtatott térképgyűjtemény nagyobbik hányada az egykori Pest–Pilis–Solt vármegye, majd 1876-tól Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegye területén található települések kül- és belterületét, kisebbik része különböző szempontokból a megye egész területét, valamint nem megyei területeket ábrázol. Napjainkra ezek — a XVIII. századtól folyamatosan fennmaradt munkák — történeti, gazdasági, környezetvédelmi, vízrajzi stb. szempontból felbecsülhetetlen források.
 
A levéltárban fellelhető térképdarabok vagy sorozatok különböző iratok, irategyüttesek mellékletei voltak, amelyeket külső megjelenésük miatt (nagyság, bádogtokban való tárolás stb.) külön kezeltek. Az évek során ennek következtében alakultak ki a különböző sorozatok, külön nyilvántartások. Ezért a Pest Megyei Levéltár fond- és állagjegyzékében több helyen találkozhatunk térképekkel. A IV. 165. fondszám alatt, a Pest–Pilis Vármegyei cs. kir. Úrbéri Törvényszék és a Pest–Solt Vármegyei cs. kir. Úrbéri Törvényszék egyesített iratainak d) állagában vették fel az úrbéri térképeket (PMU); a XV. 6. fondszámon a "Térképek levéltári gyűjteménye" elnevezéssel kialakított sorozatot (PMT); míg a XV. 9. jelzetnél a Nagykőrösi városi térképek levéltári gyűjteményét (NkT, NkK, NkNy) találjuk, amely iratanyaggal együtt a kecskeméti levéltárból került Nagykőrösre az ottani fióklevéltár létrehozását követően.
 
Az iratanyag feldolgozásának első lépéseként a PMU, PMT és NkT állagokban található válogatott kéziratos térképek kerültek digitalizálásra. A kapcsolódó adatbázis alapja Lakos Ágnes: Térképek a Pest Megyei Levéltárban (Budapest, 1999) c. kiadványa.
Az adatbázisban szereplő digitalizált térképek részletes keresési feltételek alapján kutathatók a Magyar Levéltári Portál "Összetett adatbázisok"menüpontjában, elérhetőek a http://archivportal.arcanum.hu/pest/ linken, valamint szabadon hozzáférhetőek kutatótermeinkben.
 
Az adatbázis a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumának támogatásával készült.