Pest Megyei Tanács VB (napirendi jegyzék 1950-1990)

A jelenlegi adatbázis a Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 1950 és 1955, illetve 1956 és 1990 közötti jegyzőkönyveit dolgozza fel (PML XXIII. 2.). Az 1950 és 1955 közötti rész egyelőre még PDF formátumban érhető el, hamarosan azonban ezek az évek is belekerülnek az Excel munkafüzetbe. Az adatbázisból hiányzik továbbá az 1958-as és az 1959-es év, ezek anyaga ugyanis elveszett, sem a jegyzőkönyvek, sem azok másodpéldányai nem találhatóak meg levéltárunkban.
 
Az adatbázis elkészítésénél elsősorban azt tartottuk szem előtt, hogy minél szélesebb körű kutatásra adjon lehetőséget. Ezért a kötetek számát, az ülések dátumát, napirendi pontjait, azok terjedelmét, a napirendi pontok előadóit, pozícióit, a napirendi pontokhoz tartozó határozatok számait, valamint a mellékletek oldalszámait rögzítettük.
 
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy 1964-ig a kötetek egy-egy ülésről általában két jegyzőkönyvet is tartalmaznak. Míg az első szűkszavúbb, és pontosan megadja a határozatok szövegét, addig a második tartalmazza bővebben a napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólásokat és vitákat. Ugyanígy meg kell említeni az „előadók szervezeti egysége, pozíciója” rovattal kapcsolatban, hogy az előadók neve néha elmarad. Ennek oka, hogy ezek feltüntetésénél a jegyzőkönyvben írtakat vagy annak hiányában a meghívót vettük alapul; amennyiben az előadó neve egyik helyen sem volt megtalálható, eltekintettünk ezen információ megadásától. A pozíciók feltüntetésénél, abban az esetben, ha egyértelműen megyei vagy a megyében működő tisztségviselőről van szó, azt külön nem jelöltük meg. Tehát például az „igazgatási osztály, osztályvezető” megjelölés egyenlő a Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Igazgatási Osztályának osztályvezetőjével, a „főügyész” cím a megyei főügyészt takarja stb.
 
A másik két fontos szempont az adatbázis összeállításánál a jegyzőkönyvben írtakhoz való ragaszkodás, és az adatbázis egységesítése, érhetőbbé, használhatóbbá tétele volt. Az adatbázis nagy intervallumot ölel fel, ez idő alatt érhetően kisebb eltérések mutatkoztak a jegyzőkönyvek vezetésében. Igyekeztünk minél kevesebbet változtatni a jegyzőkönyvben található adatokon, de a mai kornak megfelelően néhol átírtuk egy-egy napirendi pont címét vagy rövidítéseket, kihagyásokat alkalmaztunk, illetve természetesen a mai helyesírási szabályokat vettük alapul. A módosításokról mindig a konkrét eset vizsgálata után döntöttük el, annak függvényében, hogy mit tartottunk használhatóbbnak az adott helyzetben.
 
Végezetül reméljük és kívánjuk, hogy minél nagyobb hatásfokkal használják az adatbázist, és kérjük, hogy esetleges problémáikat, észrevételeiket osszák meg velünk, további munkáink, adatbázisaink minél jobbá tétele érdekében!
 
Az 1956 és 1980 közötti éveket tartalmazó adatbázis elkészítése a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával, külső munkatársak bevonásával készült.
 
Az adatbázis használatához:
 
Az adatbázisban a könnyebb áttekinthetőség érdekében évenként külön lapon vettük fel az adatokat, ezért kérjük, hogy amennyiben nem csak egy éven belül, hanem a teljes anyagban szeretnének keresést lefolytatni, ne felejtsék el az "Egyebek" pontban a keresés hatókörét "Munkafüzet"-re átállítani!