Hírek

2011.03.08.
A nemzetgyűlés 1920. március 1-jén – az államfői hatalom kérdésének végleges rendezéséig – Magyarország kormányzójává választotta nagybányai Horthy Miklóst, a nemzeti hadsereg fővezérét.
2011.02.07.
A szerzetesrendek II. József által elrendelt feloszlatása nem kis felfordulást okozott az érintettek életében. A Sopron vármegyei lorettomi szervita kolostor 1787. évi feloszlatását követően feljelentették az egykori priort különféle kegytárgyak jogtalan eladásának és eltulajdonításának vádjával.
2011.02.02.
Az Országos Levéltár legrégibbi irata a Könyves Kálmán által 1109-ben kiadott veszprémvölgyi alapítólevél. Ennek pecsétje a nálunk őrzött legkorábbi, épenmaradt királyi pecsét.
2011.01.31.
Május 4-e a Tűzoltók Napja. 304-ben ezen a napon halt mártírhalált a tűzoltók védőszentje, Flórián. Neve a 15. századtól kezdődően fonódott össze a tüzek ellen való védekezéssel.
2011.01.31.
A soproni helytartósági osztály 1856-ban pályázatot írt ki a területén található helységnév- és útjelző táblák felújítására, cseréjére. Ez alkalommal nyertes pályázat költségvetését adjuk közre.
2011.01.31.
Krúdy Gyula szabadságharcos katona, komáromi várvédő, két rendbeli ügyvéd, megyei tiszti főügyész, a későbbi neves író nagyapja, a kiegyezés előestéjén eljut az alispán megveréséig. Hogyan történt mindez?
2011.01.31.
A Fővárosi Állat- és Növénykert egyike Földünk legrégebbi állatkertjeinek. Hazánkban elsőként, a világban pedig huszonötödikként 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit.
2011.01.31.
„Hogy ha valamelly Mester legény ezen megh nevezett Czehbéli Mester Emberhez találkoznék munkalodni, annak az Mester legennek mindénut beczolleti, és tisztességhe legjen.”
2011.01.31.
Ki ne bosszankodna manapság azon, hogy minden drága. Hányszor tettük fel magunknak a kérdést: ki mondja meg, mi mennyibe kerüljön?
KONFERENCIA
2011.01.28.
A Magyar Országos Levéltár a Nemzetközi Levéltári Nap (június 9.) alkalmából konferenciát szervezett az anyakönyvekről. A nagyszámú érdeklődő a hazaiak mellett horvát és osztrák szakemberek előadásait hallhatták az anyakönyvek kutatásához kapcsolódó történeti előzményekről, az eddigi tapasztalatokról, a hozzáférés kibővítését célzó eredményekről és projektekről.

Oldalak