Hunyadi János címerbővítése

Szerző: Sölch Miklós
2014.07.03.
V. László király Hunyadi János besztercei örökös ispánnak címerbővítést adományoz (1453. február 1., Pozsony)
Hunyadi-címer

A Magyar Országos Levéltár középkori oklevelei között megbecsült kincsként őrizzük V. László magyar király oklevelét, amelyben a Hunyadi család ősi címerét, a csőrében gyűrűt tartó hollót – melyet az oklevél szerint Magyarország korábbi uralkodóinak adományaként használt a család – kibővíti. A fiatal uralkodó ugyanis Hunyadi Jánost – országkormányzói tisztségéről történt lemondását követően, érdemei elismeréseként – besztercei örökös ispánságra emelte és új címerrel adományozta meg. A címerbővítmény egy fehér mezőben hátsó lábain álló veres színű oroszlánt ábrázol, amely mancsában arany koronát tart. Az új címer négyelt pajzson helyezkedik el, első és negyedik mezejében az eredeti családi címert, második és harmadik mezejében a bővítményt mutatja. A pajzsra aranykoronás sisak kerül sisakdísszel, a pajzs széleit szalagok díszítik. Az oklevél szövege kivételes módon az új címeralak jelentését is megmagyarázza, mely szerint a vörös oroszlán a harcokban megsebzett János grófot jelenti, aki a király kiskorúsága idején a korona jogait hősies harcokban is őrizte és megvédte, a koronát tartó mancs pedig azt a pillanatot jelképezi, midőn a főhatalmat visszaadja az uralkodónak.

Az oklevél képe, teljes latin szövege és magyar fordítása a Levéltári Szemle 2006. évi 4. számának mellékleteként jelent meg.

A felvételeket Czikkelyné Nagy Erika készítette.

„A vörös oroszlán alakja fehér mezőben, amint az a fenti helyzetben és alakban látható, nevezett János ispánt jelenti, aki távollétünk idején, midőn az országos zavargások lenyugvását követően János ispán a főkormányzó tisztségét nevünkben minden tisztével és súlyával vállalta és viselte, továbbá gondoskodott mindarról, gyakorolta és véghezvitte mindazt, ami országunk megvédésére és jogaink megőrzésére szükséges volt, azzal az őszinte hűséggel, amely őszinteséget a fehér szín jelenti. Mivel ezalatt igen sok dicső harcot vívott meg saját és övéi vérének hullásával, bátor lélekkel s – ahogy mondani szokták – oroszlánszívvel, ezért méltán lett ő hasonló egy harcoló és vérző oroszlánhoz. Ami pedig azt a kiegészítést illeti, miszerint az oroszlán egyik mellső lábával aranykoronát tartva felajánl, világosan azt jelenti, hogy fentmondott János ispán koronánk jogait és birtokait saját fáradságával és verítékével kiragadta a támadók kezéből, azokat hűségesen megőrizte és felségünknek odaadóan és  készségesen felajánlotta és visszaadta, sőt különleges közreműködésével kormányzásukba szerencsésen bevezetett minket.”
 
(Részlet az oklevél magyar fordításából)

 

 

 

Mohács előtti Gyűjtemény  DL 24762.

Utolsó frissítés:

2016.12.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges