Az iparügyi igazgatás szakszervei

XXIV.301 A győri Háziipari Felügyelőség iratai 1946-1949 0,30 ifm