VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI

VII.1 A Győri kir. Törvényszék iratai(1764)1871-1945 48,00 ifm
  a)elnöki iratok 1871-1945  
  b)peres iratok 1920-1944  
  c)cégbírósági iratok 1871-1944  
  d)hitbizományi bírósági iratok(1864)1871-1928  
  e)úrbéri elkülönözési és tagosítási periratok(1764)1871-1930  
  f)büntetőperes iratok 1943-1944  
  g)rehabilitációs iratok 1941-1943  
        
VII.2 A Győri (kir.) Járásbíróság iratai 1872-1948 10,70 ifm
  a)peres és perenkívüli iratok 1936-1945  
  b)végrendeletek 1872-1822  
  c)telekkönyvi iratok(1911)1934-1945  
        
VII.3 A Győrszentmártoni kir. Járásbíróság iratai 1871-1912 0,80 ifm
        
VII.4 A Magyaróvári kir. Járásbíróság iratai 1872-1945 0,30 ifm
        
VII.5 A győri kir. törvényszéki fogház iratai 1919-1945 11,00 ifm
        
VII.6 A Győri kir. Főügyészség iratai 1910-1945 2,00 ifm
        
VII.7 A Győri kir. Ítélőtábla iratai 1915-1950 6,00 ifm
  a)elnöki iratok    
  b)peres iratok    
  c)fegyelmi iratok    
        
VII.8 A Téti kir. Járásbíróság iratai 1926-1944 0,50 ifm
        
VII.9 A Győri Forradalmi Törvényszék iratai 1919 0,01 ifm
        
VII.10 A Mosonmagyaróvári Forradalmi Törvényszék iratai 1919 0,01 ifm
        
VII.11 A Győri kir. Ügyészség iratai 1932-1941 0,15 ifm
  a)elnöki iratok 1932-1934  
  b)büntetőperes iratok 1940-1941