A földművelésügyi igazgatás szakszervei

XXIV.201 Győr-Moson megye Földhivatalának (és jogutódának) iratai 1945-1950 31,80 ifm
        
XXIV.202 A Győr-Moson (1950-től Győr-Sopron) megyei Ingatlanforgalmi Bizottság iratai 1949-1953 1,50 ifm
        
XXIV.203 Győr-Moson megye Gazdaság Felügyelőségének iratai 1945-1949 0,50 ifm
        
XXIV.204 A győri Kerületi Méhészeti Felügyelőség iratai 1947 0,15 ifm
        
XXIV.205 A győri Kultúrmérnöki Hivatal iratai 1946-1950 0,15 ifm
        
XXIV.206 A győri Állami Kertészeti Felügyelőség iratai 1947 0,05 ifm
        
XXIV.207 Az ÁFTH Győri Földmérési és Földnyilvántartási Felügyelősége iratai 1957-1961 0,70 ifm
        
XXIV.208 A Sokoróaljai járási Gazdasági Felügyelőség iratai 1947-1950 0,15 ifm
        
XXIV.209 Az Állami Gazdaságok Országos Központja Győr-Sopron és Vas megyei Főosztálya iratai 1956-1971 17,70 ifm
        
XXIV.210 A Győr-Sopron megyei Termelőszövetkezeti Tanács iratai 1965-1967 0,30 ifm
        
XXIV.211 A Győri Körzeti Földhivatal (és jogelődei) telekkönyvi betétei 1905-1975 80,00 ifm