XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI

XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI

A belügyi igazgatás és rendészet szervei

XXIV.1

Népgondozó Hivatal Dél-magyarországi Kirendeltségének iratai

1945-1946

0,70 fm

K

XXIV.2

Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság 16. számú Kirendeltségének iratai

1947-1949

1,20 fm

K

XXIV.3

Népgondozó Hivatal Baranya Vármegyei Kerületének iratai

1945-1946

0,03 fm

K

XXIV.4

Népgondozó Hivatal Körzeteinek iratai

1945-1948

1,41 fm

K

 

a) Népgondozó Hivatal Hegyháti Körzetének iratai

1945-1946

0,20 fm

 

 

b) Népgondozó Hivatal Mohácsi Körzetének iratai

1945-1946

0,08 fm

 

 

c) Népgondozó Hivatal Pécsváradi Körzetének iratai

1945-1946

0,12 fm

 

 

d) Népgondozó Hivatal Villányi (Baranyavári) Körzetének iratai

1946

0,01 fm

 

 

e) Népgondozó Hivatal Baranya megyei telepfelügyelőinek iratai

1946-1948

1,00 fm

 

XXIV.40

Magyar Államrendőrség Pécsi Kapitányságának iratai

1945-1948

0,16 fm

R

XXIV.91

Pécs-Kisvaszari Karhatalmi Lőtér iratai

1965-1971

0,06 fm

K

XXIV.1601

Pécsi Határőr Igazgatóság és jogelődei iratai

1950-2001

11,40 fm

K

Pénzügyi szakszervek

XXIV.103

Elhagyott Javak Kormánybiztossága Pécs városi és Baranya megyei Kirendeltségének iratai

1945-1951

2,77 fm

K

Földművelésügyi szakszervek

XXIV.201

Baranya Megyei Földhivatal iratai

1945-1950 (1953)

56,26 fm

K

XXIV.203

Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Baranya Megyei Földmérési és Földnyilvántartási Felügyelőség (1950-től Baranya Megyei Földmérési Igazgatóság, 1952-től Iroda, 1945-től Állami Földmérési és Területrendezési Hivatal Megyei Földmérési Kirendeltsége) iratai

(1945)1950-1966

8,16 fm

K

XXIV.281

Állami Erdőrendezőség iratai

1956-1971

2,81 fm

Ny

XXIV.311

Magyar Állami Kertészeti Felügyelőség Pécsi Kirendeltsége iratai

1948-1949

0,05 fm

Ny

XXIV.341

Pécsi Vadászati Felügyelőség iratai

1945-1949

0,25 fm

Ny

XXIV.371

Termelőszövetkezeti Tanács Baranya megyei megbízottjának iratai

1954-1965

1,51 fm

Ny

Kereskedelmi és közlekedésügyi és hírközlési szakszervek

XXIV.402

Pécsi Belkereskedelmi Igazgatóság iratai

1948-1949

0,20 fm

K

XXIV.403

Baranya Megyei Kereskedelmi Igazgatóság iratai

1950

0,20 fm

K

XXIV.404

Baranya Megyei Kereskedelmi Iroda iratai

1952-1955

4,06 fm

K

XXIV.461

Dél-Dunántúli Postaigazgatóság iratai

1866-1975

19,92 fm

Ny

XXIV.481

Magyar Posta Rádió- és Televízió Műszaki Igazgatóság iratai

1944-1967

0,30 fm

Ny

 

a) Pécsi Rádióállomás iratai

1944-1963

0,12 fm

 

 

b) Pécsi Televízióállomás iratai

1959-1967

0,18 fm

 

Ipari, építőipari, tervgazdasági és területfejlesztési szakszervek

XXIV.503

Állami Közmunkaügyi Hivatal iratai

1946-1949

1,22 fm

Ny

XXIV.504

Pécsi Építés- és Közmunkaügyi Főigazgató iratai

1948-1949

1,20 fm

Ny

XXIV.505

Baranya Megyei Építés- és Közmunkaügyi Igazgató iratai

1948-1949

1,82 fm

Ny

XXIV.521

Országos Munkaerő-gazdálkodási Hivatal Baranya Megyei Kirendeltségeinek iratai

1946-1950

1,24 fm

Ny

XXIV.571

Baranya Megyei Építési Hivatal iratai

1948-1949

0,30 fm

Ny

XXIV.572

Pécsi Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség iratai

1861-1995

119,58 fm

Ny

Közellátási szakigazgatási szervek

XXIV.829

Baranya Vármegyei Közellátási Felügyelőség iratai

(1942) 1945-1949

2,95 fm

Ny

XXIV.831

Országos Közellátási Jegyközpont Baranya Megyei Kirendeltségeinek iratai

1950-1952

7,33 fm

Ny

XXIV.851

Baranya Megyei Begyűjtési Hivatal iratai

1951-1957

4,48 fm

K

XXIV.852

Mohácsi Járás Begyűjtési Hivatalának iratai

1953-1956

2,40 fm

K

XXIV.853

Pécsi Járás Begyűjtési Hivatalának iratai

1954-1956

0,08 fm

K

XXIV.854

Pécsváradi Járás Begyűjtési Hivatalának iratai

1952-1956

0,42 fm

K

XXIV.855

Pécsi Városi Begyűjtési Hivatal iratai

1953-1956

1,62 fm

K

XXIV.856

Baranya megyei községek és Mohács város begyűjtési iratainak gyűjteménye

1952-1956

9,00 fm

K

Egyéb szakigazgatási szervek

XXIV.1101

Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hivatal iratai

1951-1956

0,30 fm

Ny

XXIV.1102

Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság iratai

1953-1961

0,13 fm

Ny

XXIV.1103

Húsipari Állatorvosi Ellenőrző Szolgálat Kirendeltsége iratai

1952-1973

1,77 fm

Ny