Kutatószolgálat

AZ MNL BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK KUTATÓSZOLGÁLATA


Király utcai részleg

A kutatószolgálat vezetője:Kocsis Éva
Beosztás:levéltáros
Cím:7621 Pécs, Király utca 11.
Levelezési cím:7601 Pécs, Pf.: 392
Telefonszám:+36 72 518 681
E-mail:kocsis.eva@mnl.gov.hu
  

 

 

A kutatószolgálat nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-15:00
kedd8:00-12:00; 12:30-15:00
szerda8:00-12:00; 12:30-15:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-15:00
péntekzárva
A kutatóterem nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-16:00
kedd8:00-12:00; 12:30-16:00
szerda8:00-12:00; 12:30-16:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-16:00
péntekzárva
 

Rét utcai részleg

A kutatószolgálat vezetője:Bősz Attila
Beosztás:levéltáros
Cím:7623 Pécs, Rét u. 9.
Levelezési cím:7601 Pécs, Pf.: 392
Telefonszám:+36 72 517 351
E-mail:bosz.attila@mnl.gov.hu
  

 

 

A kutatószolgálat nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-15:00
kedd8:00-12:00; 12:30-15:00
szerda8:00-12:00; 12:30-15:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-15:00
péntekzárva
A kutatóterem nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-16:00
kedd8:00-12:00; 12:30-16:00
szerda8:00-12:00; 12:30-16:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-16:00
péntekzárva


Nyírfa utcai részleg

A kutatószolgálat referense:Hajnal Zoltán
Beosztás:levéltári kezelő
Cím:7622 Pécs, Nyírfa u. 3.
Levelezési cím:7601 Pécs, Pf.: 392
Telefonszám:+36 72 324 280
E-mail:hajnal.zoltan@mnl.gov.hu
  

 

 

A kutatóterem nyitvatartása:
hétfőzárva
kedd9:00-14:00
szerda9:00-14:00
csütörtök zárva
péntekzárva
 

Kutatás csak előzetes egyeztetéssel!

 

 


Általános tudnivalók

A levéltár biztosítja az őrizetében lévő levéltári anyagban való kutatás feltételeit, reprodukciót készít a kért anyagról, indokolt esetben, meghatározott feltételek mellett más levéltárban való kutatásra kölcsönzi a levéltári anyagot. 

Kutatás a Király utcai, a Rét utcai és a Nyírfa utcai részleg kutatótermeiben a nyitvatartási idő alatt végezhető. Évente több száz kutatási engedélyt adunk ki, és ezer feletti kutatási esetet rögzítünk. A kutatók túlnyomó része magyar állampolgár, emellett átlagosan 10-20 külföldi kutató is megfordul kutatótermeinkben.  

A levéltári kölcsönzés keretében intézményünk elsősorban a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárától kölcsönöz mikrofilmen lévő iratokat: leginkább anyakönyvi és feudális kori anyagokat. 

A levéltári anyagban történő kutatást a levéltári törvényen és a végrehajtási utasításán kívül a minősített adat védelméről szóló törvény [2009: CLV.] és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény [2011: CXII.] szabályozza. A levéltári törvény értelmében alanyi jogon, állampolgárságra és életkorra való tekintet nélkül bárki ingyenesen kutathat. A reprográfiai és egyéb szolgáltatásokért azonban fizetni kell. Minden kutatás alapvető kérdése az, hogy az iratok a keletkezésüktől számítva hány év után válnak hozzáférhetővé, kutathatóvá. A levéltári törvény kettős határidőt ír elő: az 1990. május 2. előtt keletkezetteknél 15 évet, az 1990. május 1. után keletkezetteknél 30 évet. Nincs időbeli korlátozás arra az iratra, amelyet már nyilvánosságra hoztak (pl. publikáltak) vagy amelyek közérdekű adatot tartalmaznak. A személyes adatokat vagy szolgálati- és államtitkot tartalmazó iratok külön elbírálás alá esnek. Mindezeken felül egy adott levéltári anyag eredetiben való kutathatóságát annak rossz fizikai állapota vagy különlegesen értékes volta is korlátozhatja. Ilyen esetekben meghatározott feltételek mellett másolattal is teljesíthető a kutatási kérelem. A kutató által kért levéltári anyag kiadásának részleges vagy teljes megtagadását a levéltár köteles írásban megindokolni, mely esetben a kutató bírósághoz fordulhat. A kutatási korlátozások alóli felmentés módját, a támogatói állásfoglalás kérését fenti törvények tartalmazzák.  

A kutatás további szabályait (pl. a kiadott levéltári anyag használata, egy napra kiadható mennyisége, a használat időtartama, az adatok megismeréséből fakadó kötelezettségek, reprodukálási feltételek, stb.) a kutatási szabályzat tartalmazza. Levéltárunk mindig csak a látogatói jegy kiadása, illetve az előzetes egyeztetést követő napokra tud iratanyagot biztosítani. 

A kutatási szabályzat (letölthető pdf-formátumban)

Felelősségvállalási nyilatkozat (letölthető pdf-formátumban)

Kutatási kérelem (letölthető pdf-formátumban)

Támogató nyilatkozat (letölthető pdf-formátumban)

Iratátadó szerv által kiadott nyilatkozat (letölthető pdf-formátumban)

Kutatói nyilatkozat (letölthető pdf-formátumban)

Nem magyar állampolgárságú kutató nyilatkozata (Statement of Not Hungarian Researchers) (letölthető docx-formátumban)

Minősítő szerv által kiadott nyilatkozat (letölthető pdf-formátumban)

Kérelem iratanyag eredetiben történő kutatásához (letölthető pdf-formátumban)

Személyes adatok azonos védelmét biztosító országok jegyzéke (letölthető docx-formátumban)

Nyilatkozat az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről (letölthető pdf-formátumban)

A levéltári anyag kutatási célú használata során igénybe vehető szolgáltatások aktuális ár- és díjszabása (letölthető pdf-formátumban

Másolat megrendelő nyomtatvány (letölthető pdf-formátumban

Közlési engedély kérelem (letölthető pdf-formátumban

 

Hasznos tudnivalók

Kutatás a levéltárban

A források áttekintése

Amennyiben Ön egy történelmi téma kutatása során már elolvasta a könyvtárakban található összes szakirodalmat és – ha volt – megtekintette a sajtóanyagot, akkor következhet a levéltári kutatás. Előbbiekből következően, ha Ön el akar mélyülni egy témában, a levéltári kutatás megkezdése előtt mindenképpen legalább az adott történelmi korszakra vonatkozó általános szakirodalomból a legminimálisabb történelmi ismeretekre szert kell tennie annak érdekében, hogy a levéltárban kézbe veendő eredeti forrásokból a lehető legtöbb információt ki tudja nyerni, magyarán a források beszédesek legyenek, azokat a megfelelő helyén tudja kezelni. Természetesen nem kötelező effajta történelmi előtanulmányokat végezni, de semmiképpen nem haszontalan, a kutatómunka során Ön is előre garantálhatóan tapasztalni fogja, hogy megtérül ez a befektetés.

Hol található az iratanyag?

Minden levéltári kutatás megkezdése előtt célszerű tájékozódni afelől, hogy a kutatni kívánt téma forrásait vagy a kiszemelt iratanyagot intézményünkben őrzik-e. Erről elsődlegesen a levéltár fond- és állagjegyzékéből, vagyis az általunk őrzött iratok címjegyzékéből lehet informálódni. Egy adott anyag őrzési helyének megtalálásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a különböző közigazgatási egységek, mint például a megyék határai az idők folyamán változtak, így például egy település iratai nem biztos, hogy abban a megyei levéltárban őrződnek, amelyik megyében az ma található.

A gyűjteményünk három részlegben (Király u. 11., Rét u. 9., Nyírfa u. 3.) került elhelyezésre, az alábbiak szerint:

KIRÁLY UTCAI RÉSZLEG

Felekezeti anyakönyvi másodpéldányok (IV. fondfőcsoport)
Állami anyakönyvi másodpéldányok (XXXIII. fondfőcsoport)
Jogszolgáltatás területi szervei (VII., XXV. fondfőcsoport)
Tanfelügyelőség, tankerületi főigazgatóság (VI. fondfőcsoport)
Személyek (XIV. fondfőcsoport)
Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok (XVII. fondfőcsoport)
Tanácsok 1950-1990 (XXIII. fondfőcsoport)
Államigazgatás területi szervei (XXIV. fondfőcsoport)
Választási iratok 1989-2008 (XXXIII. fondfőcsoport)
MSZMP archívum (XXXV. fondfőcsoport)

RÉT UTCAI RÉSZLEG

Baranya vármegye levéltára 1686-1950 (IV. fondfőcsoport, kivéve Baranya vármegye árvatörvényszéke, árvaszéke, számvevősége, házipénztára)
Pécs város levéltára 1686-1950 (IV. fondfőcsoport)
Mohács város levéltára 1742-1950 (V. fondfőcsoport)
Községek (V. fondfőcsoport)
Céhek, ipartársulatok, ipartestületek, hegyközségek (IX. fondfőcsoport)
Egyesületek, pártok (X. fondfőcsoport)
Uradalmak (XI. fondfőcsoport)
Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltára (XII. fondfőcsoport)
Családok (XIII. fondfőcsoport)
Gyűjtemények (XV. fondfőcsoport)
Népköztársaság és Tanácsköztársaság forradalmi szervei 1918-1919 (XVI. fondfőcsoport)

NYÍRFA UTCAI RÉSZLEG

Baranya vármegye árvatörvényszéke, árvaszéke, számvevősége, házipénztára (IV. fondfőcsoport)
Központi államigazgatás területi szervei (VI. fondfőcsoport, az oktatási igazgatás szerveinek kivételével)
Kamarák, Közjóléti Szövetkezetek, erdőbirtokosságok (IX. fondfőcsoport)
Gazdasági szervek az államosításig (XI. fondfőcsoport, uradalmak kivételével)
Gazdasági szervek az államosítástól (XXIX. fondfőcsoport)
Szövetkezetek (XXX. fondfőcsoport)

Kapcsolatfelvétel a levéltárral

Az iratanyag kiválasztása után érdemes a kutatás technikai feltételeiről is tájékozódni. Még a kutatás megkezdése előtt praktikus közvetlenül felvenni a kapcsolatot a levéltárral, mivel a kutatni kívánt iratok nem biztos, hogy azonnal rendelkezésre fognak állni, ezek szakszerű előkészítése napokat, esetleg heteket vehet igénybe.

Tájékozódni a kutatótermi szokásokról

Amennyiben a kutatás megkezdése előtt lehetőség van rá, célszerű áttanulmányozni a levéltár kutatási szabályzatát, mivel itt lehetnek bizonyos technikai korlátok. Laptop, fényképezőgép használatára van lehetőség, de mindenfajta másolatkészítés kivétel nélkül díjköteles. A levéltár a kért levéltári anyagot, ha ennek egyéb akadálya nincs, három munkanap elteltével köteles kiadni. Folyamatos kutatás esetén a levéltár a kutató kérőlapon jelzett kérését lehetőség szerint másnap teljesíti. A levéltári anyag kiadását a már látogatójeggyel rendelkező kutató előzetesen írásban (levélben, faxon, e-mailen) vagy telefonon is kérheti.

Megkezdeni a kutatást

Ha a levéltárban valaki először végez kutatást, akkor a – könyvtári olvasójegyhez hasonló, de ingyenes – látogatói jegyet kap. Ennek kiváltásához személyazonosító igazolványra vagy útlevélre, illetve lakcímkártyára van szükség. A látogatói jegy a levéltárban egész évben folyamatosan használható. Amennyiben az Ön által kért iratanyag nem esik semmilyen kutatási korlátozás alá, akkor kezdődhet a kutatómunka!

Tájékozódás a levéltári iratanyagban

Ön már a kutatómunka legelső szakaszában, főként ha először végez levéltári kutatást, szembesülni fog azzal, hogy az iratokból egészen máshogyan lehet kinyerni az információkat, mint egy szakkönyvből. A levéltári kutatáshoz bizony kitartás kell, mivel nem biztos, hogy elsőre megleli azt, amit keres. Azért, hogy a kutatóknak mégse egy szénakazalban kelljen a tűt megtalálni, a levéltárosok különböző szintű kutatási segédleteket állítottak össze az Ön munkájának megkönnyítésére. Ezeket a segédleteket kérje a levéltár kutatótermének felügyelőjétől.

Kutatási segédletek

A segédletek az egyszerűtől a részletesig haladva általában a következők lehetnek: raktári jegyzék, mutató, lajstrom, repertórium. A raktári jegyzék csak a legalapvetőbb információkat adja meg egy iratanyagról (fondról, állagról), például egy dobozban milyen évkörű és milyen iktatószámot viselő iratok találhatóak meg. A mutató és a lajstrom már darabszinten sorolja fel az iratokat egymáshoz képest inverz módon: a lajstrom pl. az iktatószámok sorrendjében, míg az ugyanarról az anyagról készült mutató az iratok címeinek/tárgyának ábécé sorrendjében teszi ezt. A repertórium a legrészletesebb segédlet, ez rövid kivonat formájában az irat tartalmáról is ad tájékoztatást. Természetesen a legjobban használható segédletek a felsoroltakon kívül az interneten is elérhető elektronikus adatbázisok, ezek országosan egy helyen összefoglalva, a Magyar Levéltári Portálon találhatóak, amelyek egyre több levéltári anyagot tárnak fel és teszik on-line formában elérhetővé.