Kutatószolgálat

AZ MNL BARANYA VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK KUTATÓSZOLGÁLATA

 

Tisztelt Kutatóink!

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 2022. január 1-től minden kutatótermében bevezeti az online beiratkozást. Ettől az időponttól kezdve a hagyományos, papíralapú beiratkozás lehetősége megszűnik. Az E-beiratkozás folyamatáról, lépéseiről a következő linkre kattintva találnak bővebb tájékoztatást: https://mnl.gov.hu/e_beiratkozas

Az online beiratkozás az MNL-ben kötelező, így kérjük, a kutatás gördülékeny és hatékony megkezdése érdekében már a levéltár felkeresése előtt, otthonról iratkozzanak be.

 

A Magyar Nemzeti Levéltár 2022. január 1-től tovább bővíti azoknak a szervezeti egységeinek és kutatótermeinek a sorát, ahol az iratanyag kikérése online, az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül történik. Ezen kutatótermekben ettől az időponttól kezdve a hagyományos, papíralapú iratanyag-kikérés lehetősége megszűnik. Az E-kikérés folyamatáról, lépéseiről, valamint az érintett kutatótermekről a következő linkre kattintva találnak bővebb tájékoztatást: https://mnl.gov.hu/e_kikeres

Az MNL Baranya Vármegyei Levéltára Király u. 11. és Rét u. 9. sz. alatti részlegeiben ezentúl az iratanyagok kikérése online történik. A Nyírfa utca 3. sz. alatti részlegünkben azonban továbbra is a szokásos módon, előzetes bejelentkezéssel, egyeztetéssel papíralapon történik az iratkikérés!

 


Király utcai részleg

A kutatószolgálat referense:Kocsis Éva
Beosztás:főlevéltáros
Cím:7621 Pécs, Király utca 11.
Levelezési cím:7621 Pécs, Király utca 11.
Telefonszám:+36 72 518 681
E-mail:kocsis.eva@mnl.gov.hu
  

 

 

A kutatószolgálat nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-15:00
kedd8:00-12:00; 12:30-15:00
szerda8:00-12:00; 12:30-15:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-15:00
péntekzárva
A kutatóterem nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-16:00
kedd8:00-12:00; 12:30-16:00
szerda8:00-12:00; 12:30-16:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-16:00
péntekzárva

Rét utcai részleg

A kutatószolgálat referense:Bősz Attila
Beosztás:főlevéltáros
Cím:7623 Pécs, Rét u. 9.
Levelezési cím:7621 Pécs, Király utca 11.
Telefonszám:+36 72 517 351
E-mail:bosz.attila@mnl.gov.hu
  

 

 

A kutatószolgálat nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-15:00
kedd8:00-12:00; 12:30-15:00
szerda8:00-12:00; 12:30-15:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-15:00
péntekzárva
A kutatóterem nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-16:00
kedd8:00-12:00; 12:30-16:00
szerda8:00-12:00; 12:30-16:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-16:00
péntekzárva


Nyírfa utcai részleg

A kutatószolgálat referense:Hajnal Zoltán
Beosztás:levéltári kezelő
Cím:7622 Pécs, Nyírfa u. 3.
Levelezési cím:7621 Pécs, Király utca 11.
Telefonszám:+36 72 324 280
E-mail:hajnal.zoltan@mnl.gov.hu
  

 

 

A kutatóterem nyitvatartása:
hétfőzárva
kedd9:00-14:00
szerda9:00-14:00
csütörtök zárva
péntekzárva
 

Kutatás csak előzetes egyeztetéssel!

 


Általános tudnivalók

A levéltár biztosítja az őrizetében lévő levéltári anyagban való kutatás feltételeit, reprodukciót készít a kért anyagról, indokolt esetben, meghatározott feltételek mellett más levéltárban való kutatásra kölcsönzi a levéltári anyagot. 

Kutatás a Király utcai, a Rét utcai és a Nyírfa utcai részleg kutatótermeiben a nyitvatartási idő alatt végezhető. Évente több száz kutatási engedélyt adunk ki, és ezer feletti kutatási esetet rögzítünk. A kutatók túlnyomó része magyar állampolgár, emellett átlagosan 10-20 külföldi kutató is megfordul kutatótermeinkben.  

A levéltári kölcsönzés keretében intézményünk elsősorban a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárától kölcsönöz mikrofilmen lévő iratokat: leginkább anyakönyvi és feudális kori anyagokat. 

A levéltári anyagban történő kutatást a levéltári törvényen és a végrehajtási utasításán kívül a minősített adat védelméről szóló törvény [2009: CLV.] és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény [2011: CXII.] szabályozza. A levéltári törvény értelmében alanyi jogon, állampolgárságra és életkorra való tekintet nélkül bárki ingyenesen kutathat. A reprográfiai és egyéb szolgáltatásokért azonban fizetni kell. Minden kutatás alapvető kérdése az, hogy az iratok a keletkezésüktől számítva hány év után válnak hozzáférhetővé, kutathatóvá. A levéltári törvény kettős határidőt ír elő: az 1990. május 2. előtt keletkezetteknél 15 évet, az 1990. május 1. után keletkezetteknél 30 évet. Nincs időbeli korlátozás arra az iratra, amelyet már nyilvánosságra hoztak (pl. publikáltak) vagy amelyek közérdekű adatot tartalmaznak. A személyes adatokat vagy szolgálati- és államtitkot tartalmazó iratok külön elbírálás alá esnek. Mindezeken felül egy adott levéltári anyag eredetiben való kutathatóságát annak rossz fizikai állapota vagy különlegesen értékes volta is korlátozhatja. Ilyen esetekben meghatározott feltételek mellett másolattal is teljesíthető a kutatási kérelem. A kutató által kért levéltári anyag kiadásának részleges vagy teljes megtagadását a levéltár köteles írásban megindokolni, mely esetben a kutató bírósághoz fordulhat. A kutatási korlátozások alóli felmentés módját, a támogatói állásfoglalás kérését fenti törvények tartalmazzák.  

A kutatás további szabályait (pl. a kiadott levéltári anyag használata, egy napra kiadható mennyisége, a használat időtartama, az adatok megismeréséből fakadó kötelezettségek, reprodukálási feltételek, stb.) a kutatási szabályzat tartalmazza.

 


 

A kutatási szabályzat és mellékletei elérhetőek itt:  (Kutatási szabályzat 2024)

 


Hasznos tudnivalók

Kutatás a levéltárban

A források áttekintése

Amennyiben Ön egy történelmi téma kutatása során már elolvasta a könyvtárakban található összes szakirodalmat és – ha volt – megtekintette a sajtóanyagot, akkor következhet a levéltári kutatás. Előbbiekből következően, ha Ön el akar mélyülni egy témában, a levéltári kutatás megkezdése előtt mindenképpen legalább az adott történelmi korszakra vonatkozó általános szakirodalomból a legminimálisabb történelmi ismeretekre szert kell tennie annak érdekében, hogy a levéltárban kézbe veendő eredeti forrásokból a lehető legtöbb információt ki tudja nyerni, magyarán a források beszédesek legyenek, azokat a megfelelő helyén tudja kezelni. Természetesen nem kötelező effajta történelmi előtanulmányokat végezni, de semmiképpen nem haszontalan, a kutatómunka során Ön is előre garantálhatóan tapasztalni fogja, hogy megtérül ez a befektetés.

Hol található az iratanyag?

Minden levéltári kutatás megkezdése előtt célszerű tájékozódni afelől, hogy a kutatni kívánt téma forrásait vagy a kiszemelt iratanyagot intézményünkben őrzik-e. Erről elsődlegesen a levéltár fond- és állagjegyzékéből, vagyis az általunk őrzött iratok címjegyzékéből lehet informálódni. Egy adott anyag őrzési helyének megtalálásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a különböző közigazgatási egységek, mint például a megyék határai az idők folyamán változtak, így például egy település iratai nem biztos, hogy abban a megyei levéltárban őrződnek, amelyik megyében az ma található.

A gyűjteményünk három részlegben (Király u. 11., Rét u. 9., Nyírfa u. 3.) került elhelyezésre, a kutatni kívánt iratanyagok elhelyezéséről intézményünk fondjegyzéke nyújt tájékoztatást.

Kapcsolatfelvétel a levéltárral

Az iratanyag kiválasztása után érdemes a kutatás technikai feltételeiről is tájékozódni. Még a kutatás megkezdése előtt praktikus közvetlenül felvenni a kapcsolatot a levéltárral, mivel a kutatni kívánt iratok nem biztos, hogy azonnal rendelkezésre fognak állni, ezek szakszerű előkészítése napokat, esetleg heteket vehet igénybe.

Tájékozódni a kutatótermi szokásokról

Amennyiben a kutatás megkezdése előtt lehetőség van rá, célszerű áttanulmányozni a levéltár kutatási szabályzatát, mivel itt lehetnek bizonyos technikai korlátok. Laptop, fényképezőgép használatára van lehetőség, de mindenfajta másolatkészítés kivétel nélkül díjköteles. A levéltár a kért levéltári anyagot, ha ennek egyéb akadálya nincs, három munkanap elteltével köteles kiadni. Folyamatos kutatás esetén a levéltár a kutató kérőlapon jelzett kérését lehetőség szerint másnap teljesíti. A levéltári anyag kiadását a már látogatójeggyel rendelkező kutató előzetesen írásban (levélben, faxon, e-mailen) vagy telefonon is kérheti.

Megkezdeni a kutatást

Ha a levéltárban valaki először végez kutatást, akkor a – könyvtári olvasójegyhez hasonló, de ingyenes – látogatói jegyet kap. Ennek kiváltásához személyazonosító igazolványra vagy útlevélre, illetve lakcímkártyára van szükség. A látogatói jegy a levéltárban egész évben folyamatosan használható. Amennyiben az Ön által kért iratanyag nem esik semmilyen kutatási korlátozás alá, akkor kezdődhet a kutatómunka!

Tájékozódás a levéltári iratanyagban

Ön már a kutatómunka legelső szakaszában, főként ha először végez levéltári kutatást, szembesülni fog azzal, hogy az iratokból egészen máshogyan lehet kinyerni az információkat, mint egy szakkönyvből. A levéltári kutatáshoz bizony kitartás kell, mivel nem biztos, hogy elsőre megleli azt, amit keres. Azért, hogy a kutatóknak mégse egy szénakazalban kelljen a tűt megtalálni, a levéltárosok különböző szintű kutatási segédleteket állítottak össze az Ön munkájának megkönnyítésére. Ezeket a segédleteket kérje a levéltár kutatótermének felügyelőjétől.

Kutatási segédletek

A segédletek az egyszerűtől a részletesig haladva általában a következők lehetnek: raktári jegyzék, mutató, lajstrom, repertórium. A raktári jegyzék csak a legalapvetőbb információkat adja meg egy iratanyagról (fondról, állagról), például egy dobozban milyen évkörű és milyen iktatószámot viselő iratok találhatóak meg. A mutató és a lajstrom már darabszinten sorolja fel az iratokat egymáshoz képest inverz módon: a lajstrom pl. az iktatószámok sorrendjében, míg az ugyanarról az anyagról készült mutató az iratok címeinek/tárgyának ábécé sorrendjében teszi ezt. A repertórium a legrészletesebb segédlet, ez rövid kivonat formájában az irat tartalmáról is ad tájékoztatást. Természetesen a legjobban használható segédletek a felsoroltakon kívül az interneten is elérhető elektronikus adatbázisok, ezek országosan egy helyen összefoglalva, a Magyar Levéltári Portálon találhatóak, amelyek egyre több levéltári anyagot tárnak fel és teszik on-line formában elérhetővé.