VI. A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI

VI. A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI

A belügyi igazgatás és rendészet szervei

VI.1

Magyar Királyi Államrendőrség Pécsi Kerületi Főkapitánysága iratai

1921-1944

0,87 fm

R

A pénzügyigazgatás szakszervei

VI.102

Magyar Királyi Pénzügyigazgatóság Pécsi Kerülete iratai

1914-1950

1,52 fm

Ny

VI.103

Magyar Állami Forgalmiadó Hivatal iratai

1947-1948

0,30 fm

K

VI.181

Pécsi Állami Földmérési Felügyelőség (1851-1867: Pécsi Felmérési Felügyelőség; 1945-től: Állami Földmérés 11. számú Felügyelősége) iratai

1851-1949

125,55 fm

Ny

Földművelésügyi szakszervek

VI.201

Baranya Vármegyei Erdőfelügyelőség iratai

1851-1971

19,74 fm

Ny

 

a) Pécsi Magyar Királyi Erdőfelügyelőség (1945-től Állami Erdőfelügyelőség) iratai

1899-1947

4,44 fm

 

 

b) Baranya megyei erdőgazdasági üzemtervek gyűjteménye

1851-1971

15,30 fm

 

VI.203

Magyar Királyi Szőlészeti és Borászati Felügyelőség és Állami Közpince iratai

1915-1950

6,85 fm

Ny

Iparügyi szakszervek

VI.302

Kerületi Iparfelügyelőség (Energiafelügyelőség) iratai

1893-1949 (1969)

5,45 fm

Ny

VI.303

Császári Királyi Bányaigazgatóság (Bányafelügyelőség) iratai

1808-1845

3,30 fm

Ny

VI.304

Komlói Magyar Királyi Bányafelügyelő iratai

1911-1935

0,12 fm

Ny

VI.305

Pécsi Bányakapitányság iratai

1857-1967

6,90 fm

Ny

Kereskedelmi és közlekedésügyi szakszervek

VI.421

Államépítészeti Hivatalok iratai

1908-1949 (1956)

24,64 fm

Ny

 

a) Pécsi Államépítészeti Hivatal iratai

1936-1949

23,79 fm

 

 

b) Szekszárdi Államépítészeti Hivatal iratai

1908-1949 (1956)

0,85 fm

 

VI.431

Pécsi Magyar Királyi Postaigazgatóság iratai

1872-1943

3,70 fm

Ny

VI.432

Pécsi I. számú Postahivatal iratai

1939-1946

0,67 fm

Ny

VI.433

Magyar Államvasutak Pécsi Üzletvezetősége iratai

1913-1948

33,86 fm

Ny

Az oktatásügyi igazgatás szakszervei

VI.501

Tankerületi Főigazgatóság iratai

1778-1950

40,83 fm

K

 

a) Pécsi Tankerületi Főigazgatóság iratai

1881-1950

33,56 fm

 

 

b) Győri Tankerületi Főigazgatóság Baranya vármegyére vonatkozó (1787-1805: Pécsi Tankerületi Főigazgatóság) iratai

1778-1849

7,03 fm

VI.502

Baranya vármegye és Pécs város Tanfelügyelőségének iratai

1886-1949

16,40 fm

K