VI. A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI

VI. A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI
 
JelzetMegnevezésÉvkörTerjedelemR.hely
A belügyi igazgatás és rendészet szervei
HU-MNL-BaML-VI.1.Magyar Királyi Államrendőrség Pécsi Kerületi Főkapitánysága iratai1921-19440,87 fmR
A pénzügyigazgatás szakszervei
HU-MNL-BaML-VI.102.Magyar Királyi Pénzügyigazgatóság Pécsi Kerülete iratai1921-195013,49 fmNy
HU-MNL-BaML-VI.103.Magyar Állami Forgalmiadó Hivatal iratai1947-19480,30 fmK
HU-MNL-BaML-VI.181.Pécsi Állami Földmérési Felügyelőség (1851-1867: Pécsi Felmérési Felügyelőség; 1945-től: Állami Földmérés 11. számú Felügyelősége) iratai1850-195089,23 fmR
HU-MNL-BaML-VI.181.a.Kataszteri felmérési iratok1850-195087,61 fm 
HU-MNL-BaML-VI.181.b.Szervezeti iratok1875-19441,15 fm 
HU-MNL-BaML-VI.181.c.Járási felmérési iratok1931-19500,47 fm 
Földművelésügyi szakszervek
HU-MNL-BaML-VI.201.Baranya Vármegyei Erdőfelügyelőség iratai 1851-19719,08 fmNy
HU-MNL-BaML-VI.201.a.Pécsi Magyar Királyi Erdőfelügyelőség (1945-től Állami Erdőfelügyelőség) iratai1899-19485,3 fm 
HU-MNL-BaML-VI.201.b.Baranya megyei erdőgazdasági üzemtervek gyűjteménye1851-19713,78 fm 
HU-MNL-BaML-VI.203.Magyar Királyi Szőlészeti és Borászati Felügyelőség és Állami Közpince iratai1915-19506,01 fmNy
HU-MNL-BaML-VI.204.Baranya vármegyei m. kir. Gazdasági Felügyelőség iratai19420,05 fmNy
Iparügyi szakszervek
HU-MNL-BaML-VI.302.Kerületi Iparfelügyelőség (Energiafelügyelőség) iratai 1893-1949 (1969)3,62 fmNy
HU-MNL-BaML-VI.303.Császári Királyi Bányaigazgatóság (Bányafelügyelőség) iratai1805-18453,36 fmNy
HU-MNL-BaML-VI.304.Komlói Magyar Királyi Bányafelügyelő iratai 1911-19350,12 fmNy
HU-MNL-BaML-VI.305.Pécsi Bányakapitányság iratai 1857-1995145,66 fmNy
Kereskedelmi és közlekedésügyi szakszervek
HU-MNL-BaML-VI.421.Államépítészeti Hivatalok iratai 1908-1949 (1956)24,44 fmNy
HU-MNL-BaML-VI.421.a.Pécsi Államépítészeti Hivatal iratai1936-194923,59 fm 
HU-MNL-BaML-VI.421.b.Szekszárdi Államépítészeti Hivatal iratai 1908-1949 (1956)0,85 fm 
HU-MNL-BaML-VI.431.Pécsi Magyar Királyi Postaigazgatóság iratai 1867-197519,08 fmNy
HU-MNL-BaML-VI.432.Pécsi I. számú Postahivatal iratai 1939-19460,67 fmNy
HU-MNL-BaML-VI.433.Magyar Államvasutak Pécsi Üzletvezetősége iratai 1913-197933,97 fmNy
Az oktatásügyi igazgatás szakszervei
HU-MNL-BaML-VI.501.Tankerületi Főigazgatóság iratai1778-195038,38 fmK
HU-MNL-BaML-VI.501.a.Pécsi Tankerületi Főigazgatóság iratai1883-195031,08 fm 
HU-MNL-BaML-VI.501.b.Győri Tankerületi Főigazgatóság Baranya vármegyére vonatkozó (1787-1805: Pécsi Tankerületi Főigazgatóság) iratai1778-18497,30 fm 
HU-MNL-BaML-VI.502.Baranya vármegye és Pécs város Tanfelügyelőségének iratai1886-194916,00 fmK