V. MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, KÖZSÉGEK

V. MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, KÖZSÉGEK

MOHÁCS VÁROS (püspöki mezőváros, 1840-től szabadalmas mezőváros, 1868-tól mezőváros, 1871-től nagyközség, 1924-től rendezett tanácsú város, 1929-től megyei város) LEVÉLTÁRA

Az 1848-ig terjedő korszak

V.1

Mohács Város Közönségének jegyzőkönyvei

1836-1848

0,06 fm

R

V.2

Mohács Város Tanácsának iratai

1742-1848 (1874)

3,66 fm

R

 

a) Tanácsülési jegyzőkönyvek

1742-1848

1,10 fm

 

 

b) Tanácsi iratok

(1743) 1841-1848

0,65 fm

 

 

c) Közhirdetmények jegyzőkönyve

1785-1803

0,06 fm

 

 

d) Népösszeírás

1841

0,02 fm

 

 

e) Számadások

1761-1848

0,65 fm

 

 

f) Városi telkek eladásának jegyzőkönyve

1805-1843

0,02 fm

 

 

g) Szántóföld kiosztásának jegyzőkönyve

1799

0,04 fm

 

 

h) Tölgyfakiosztási kimutatás

1796-1874

0,03 fm

 

 

i) Örökbevallási jegyzőkönyvek

1773-1848

0,77 fm

 

 

j) Mohács mezőváros és a pécsi püspök közötti úrbéri perek másolati jegyzőkönyve

1747-1830

0,12 fm

 

 

k) Marhalevélkönyv (vásári eladások jegyzőkönyve)

1834-1839

0,03 fm

 

 

l) Vásári bíróság jegyzőkönyve

1841-1843

0,02 fm

 

 

m) Szóbeli bíróság jegyzőkönyvei

1842-1846

0,02 fm

 

 

n) Vegyes iratok

1774-1848

0,13 fm

 

V.6

Mohács város adószedőjének iratai

1751-1847

1,56 fm

R

1848-tól 1872-ig terjedő korszak

V.41

Mohács Város Képviselőtestületének iratai

1858-1872

0,20 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1858-1872

0,08 fm

 

 

b) Iratok

1868-1872

0,12 fm

 

V.42

Mohács Város Tanácsának iratai

(1847) 1849-1872 (1875)

1,20 fm

R

 

a) Tanácsülési jegyzőkönyvek

1849-1871

0,34 fm

 

 

b) Tanácsi iratok

1849-1871

0,13 fm

 

 

c) Tiszti rendeletek jegyzőkönyve

1861-1875

0,07 fm

 

 

d) Népszámlálási iratok

1857-1869

0,28 fm

 

 

e) Telekkönyv

1850

0,14 fm

 

 

f) Vándorlegények nyilvántartása

1857-1866

0,02 fm

 

 

g) Marhalevélkönyv

1847-1872

0,06 fm

 

 

h) Jegyzőségi iktatókönyvek

1854-1860

0,16 fm

 

V.43

Mohács Város Gazdasági Választmányának jegyzőkönyvei

1849-1857

0,08 fm

R

V.44

Mohács város közgyámjának (árvák atyjának) iratai

1852-1871

0,12 fm

R

V.45

Mohács Város Adópénztárának iratai

1851-1871

1,71 fm

R

 

a) Adófőkönyvek

1851-1871

1,56 fm

 

 

b) Adóösszeírások

1862-1869

0,15 fm

 

V.46

Mohács város pénztárnokának iratai

(1847) 1849-1872

1,84 fm

R

 

a) Számadások

1847-1871

1,43 fm

 

 

b) Háztartási főkönyvek

1858-1872

0,27 fm

 

 

c) Bordézsmaváltság pénztárnaplók

1857-1868

0,14 fm

 

V.47

Mohács Város Törvényszékének iratai

1863-1868

2,32 fm

R

 

a) Törvényszéki jegyzőkönyvek

1863-1866

0,05 fm

 

 

b) Iratok

1863-1868

2,27 fm

 

1872-től 1950-ig terjedő korszak

V.61

Mohács Nagyközség Képviselőtestületének iratai

1873-1924

3,10 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1873-1924

0,76 fm

 

 

b) Iratok

1873-1924

2,34 fm

 

V.62

Mohács nagyközség elöljáróságának (tanácsának) iratai

1872-1922

2,19 fm

R

 

a) Tanácsülési jegyzőkönyvek

1872-1918

0,63 fm

 

 

b) Tanácsi iratok

(1874) 1881-1922

1,44 fm

 

 

c) Községi bíróság jegyzőkönyvei

1876-1885

0,10 fm

 

 

d) Község számára megrendelt árucikkek albírói jegyzőkönyve

1873-1894

0,02 fm

 

V.63

Mohács nagyközség jegyzőségének iratai

(1871) 1872-1924

5,62 fm

R

 

a) Közigazgatási iratok

1872-1924

3,82 fm

 

 

b) Dobolási könyvek

1878-1895

0,06 fm

 

 

c) Telekkönyvi és kataszteri iratok

1875-1924

0,65 fm

 

 

d) Katonai iratok

1871-1919

0,60 fm

 

 

e) Közmunka összeírás

1884-1885

0,03 fm

 

 

f) Marhalevélkönyvek

1910-1924

0,46 fm

 

V.64

Mohács nagyközség közgyámjának (Önálló Árvatárának) iratai

1872-1902

0,13 fm

R

V.65

Mohács Nagyközség Pénztárának iratai

1872-1924

2,05 fm

R

 

a) Számadások

1872-1924

1,04 fm

 

 

b) Háztartási főkönyvek

1873-1924

0,52 fm

 

 

c) Községi pénztárnaplók

1872-1924

0,32 fm

 

 

d) Gőzkomp főkönyv és pénztárnaplók

1895-1923

0,17 fm

 

V.66

Mohács Nagyközség Adópénztárának iratai

1872-1924

7,92 fm

R

 

a) Állami adófőkönyvek

1872-1921

4,00 fm

 

 

b) Adóbeszedési naplók

1878-1921

0,25 fm

 

 

c) Kereseti adóösszeírások

1872-1917

1,40 fm

 

 

d) Egyéni földadó kivetési könyvek

1888-1924

0,30 fm

 

 

e) Házadó összeírás

1874

0,03 fm

 

 

f) Községi adófőkönyvek

1874-1918

1,58 fm

 

 

g) Községi adóösszeírások

1877-1892

0,24 fm

 

 

h) Fogyasztási adónaplók

1909

0,12 fm

 

V.71

Mohács Város Képviselőtestületének iratai

1924-1944

1,33 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1924-1944

1,08 fm

 

 

b) Közgyűlési feljegyzések, jegyzőkönyv töredékek

1926-1943

0,13 fm

 

 

c) Bizottsági jegyzőkönyvek

1924-1941

0,12 fm

 

V.72

Mohács Város Tanácsának iratai

1924-1929

0,17 fm

R

 

a) Tanácsülési jegyzőkönyvek

1924-1929

0,05 fm

 

 

b) Tanácsi iratok

1924-1925

0,12 fm

 

V.73

Mohács város polgármesterének (Polgármesteri Hivatalának) iratai

1924-1950

31,72 fm

R

 

a) Közigazgatási iratok

1924-1950

23,10 fm

 

 

b) Kihágási iratok

1943

0,30 fm

 

 

c) Katonai iratok

1940-1941

0,08 fm

 

 

d) Iparhatósági iratok

1924-1950

4,52 fm

 

 

e) Telekkönyvi és kataszteri iratok

1924-1939

0,13 fm

 

 

f) Marhalevélkönyvek

1924-1949

1,50 fm

 

 

g) Rendezett tanácsú várossá átszervezés iratai

1924-1926

0,12 fm

 

 

h) Szerb megszállás megszűnése 10. évfordulójának iratai

1931-1932

0,12 fm

 

 

i) II. mohácsi csata 250. évfordulójának iratai

1931-1932

0,12 fm

 

 

j) Nép- és Családvédelmi Alap iratai

1941-1944

0,13 fm

 

 

k) Építési engedélyek

1925-1949

1,44 fm

 

 

l) Hadigondozási iratok

1945-1949

0,16 fm

 

V.74

Mohács Város Árvaszékének iratai

1924-1950

16,86 fm

R

V.75

Mohács Város Pénztárának iratai

1925-1943

0,58 fm

R

V.76

Mohács Város Adóhivatalának iratai

1924-1949

1,33 fm

R

V.77

Mohács Város Számvevőségének iratai

1930-1938

0,52 fm

R

V.79

Mohács Város Népmozgalmi Nyilvántartójának iratai

1940-1945

5,67 fm

R

 

a) Iratok

1940-1944

0,63 fm

 

 

b) Nyilvántartó kartonok

1940-1944

5,04 fm

 

V.80

Mohács város szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye

1872-1944

0,13 fm

R

V.81

Mohács város egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye

1863-1949

0,13 fm

R

V.82

Mohács Város Munkaerő Nyilvántartó Hivatalának iratai

1946-1948

3,24 fm

R

 

 

 

 

 

KÖZSÉGEK

V.101

Abaligeti Körjegyzőség iratai

1848-1949

27,80 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1876-1949

6,50 fm

 

 

b) Abaliget község iratai

1848-1949

4,75 fm

 

 

c) Bános község iratai

1860-1949

2,20 fm

 

 

d) Husztót község iratai

1875-1947

2,08 fm

 

 

e) Kovácsszénája község iratai

1875-1948

3,15 fm

 

 

f) Mecsekrákos község iratai

1875-1948

2,18 fm

 

 

g) Mecsekszakál község iratai

1858-1947

2,39 fm

 

 

h) Orfű község iratai

1849-1949

2,21 fm

 

 

i) Tekeres község iratai

1852-1948

2,34 fm

 

V.102

Babarci Körjegyzőség iratai

1848-1949

21,62 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1862-1949

6,63 fm

 

 

b) Babarc község iratai

1848-1945

12,06 fm

 

 

c) Liptód község iratai

1890-1945

2,93 fm

 

V.103

Bakócai Körjegyzőség iratai

1858-1950

11,78 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1887-1949

6,35 fm

 

 

b) Bakóca község iratai

1858-1948

1,69 fm

 

 

c) Kisbeszterce község iratai

1859-1950

0,91 fm

 

 

d) Szágy község iratai

1859-1949

1,35 fm

 

 

e) Tormás község iratai

1858-1949

1,48 fm

 

V.104

Baksai Körjegyzőség iratai

1847-1949

13,80 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1894-1949

6,27 fm

 

 

b) Baksa község iratai

1847-1949

1,55 fm

 

 

c) Babarcszőlős község iratai

1848-1948

1,16 fm

 

 

d) Kisdér község iratai

1849-1948

1,11 fm

 

 

e) Siklósbodony község iratai

1850-1948

1,04 fm

 

 

f) Tengeri község iratai

1853-1948

1,04 fm

 

 

g) Téseny község iratai

1847-1945

1,63 fm

 

V.105

Baranyajenői Körjegyzőség iratai

1904-1950

8,60 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1907-1949

5,54 fm

 

 

b) Baranyajenő község iratai

1904-1950

0,85 fm

 

 

c) Baranyaszentgyörgy község iratai

1918-1950

0,69 fm

 

 

d) Gödre község iratai

1918-1950

0,57 fm

 

 

e) Gödreszentmárton község iratai

1911-1949

0,49 fm

 

 

f) Palé község iratai

1918-1950

0,46 fm

 

V.106

Belvárdgyulai Körjegyzőség iratai

1848-1950

15,11 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1880-1947

5,46 fm

 

 

b) Belvárdgyula község iratai

1861-1949

2,27 fm

 

 

c) Birján község iratai

1848-1949

2,53 fm

 

 

d) Hásságy község iratai

1872-1950

1,87 fm

 

 

e) Hidor község iratai

1864-1947

1,30 fm

 

 

f) Olasz község iratai

1870-1947

1,68 fm

 

V.107

Beremendi Körjegyzőség iratai

1871-1950

4,88 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1928-1950

3,38 fm

 

 

b) Beremend község iratai

1926-1950

1,24 fm

 

 

c) Kásád község iratai

1940-1946

0,13 fm

 

 

d) Torjánc község iratai

1871-1944

0,13 fm

 

V.108

Berkesdi Körjegyzőség iratai

1848-1949

13,17 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1877-1949

5,63 fm

 

 

b) Berkesd község iratai

1848-1949

2,99 fm

 

 

c) Ellend község iratai

1848-1949

1,30 fm

 

 

d) Pereked község iratai

1853-1949

1,43 fm

 

 

e) Szilágy község iratai

1848-1949

1,82 fm

 

V.109

Bezedeki Körjegyzőség iratai

1890-1949

7,15 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1890-1949

5,07 fm

 

 

b) Bezedek község iratai

1894-1949

0,78 fm

 

 

c) Ivándárda község iratai

1918-1945

0,13 fm

 

 

d) Kislippó község iratai

1913-1946

0,26 fm

 

 

e) Lippó község iratai

1908-1948

0,52 fm

 

 

f) Sárok község iratai

1900-1944

0,39 fm

 

V.110

Bikali Körjegyzőség iratai

1880-1950

4,03 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1891-1941

1,56 fm

 

 

b) Bikal község iratai

1885-1949

1,30 fm

 

 

c) Alsómocsolád község iratai

1880-1949

0,39 fm

 

 

d) Köblény község iratai

1901-1948

0,26 fm

 

 

e) Nagyhajmás község iratai

1884-1950

0,52 fm

 

V.111

Bogádmindszenti Körjegyzőség iratai

1867-1950

0,72 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1947-1950

0,60 fm

 

 

b) Czinderybogád község iratai

1867-1883

0,03 fm

 

 

c) Alsóegerszeg község iratai

1885-1907

0,03 fm

 

 

d) Hegyszentmárton község iratai

1883-1907

0,03 fm

 

 

e) Monyorósd község iratai

1883-1901

0,03 fm

 

 

f) Ózdfalu község iratai (lásd V.112 a)

 

 

 

V.112

Csányoszrói Körjegyzőség iratai

1888-1949

2,75 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1914-1948

1,32 fm

 

 

b) Csányoszró község iratai

1889-1949

0,39 fm

 

 

c) Kemse község iratai

1925-1949

0,26 fm

 

 

d) Nagycsány község iratai

1888-1949

0,26 fm

 

 

e) Piskó község iratai

1912-1943

0,13 fm

 

 

f) Sósvertike község iratai

1911-1946

0,13 fm

 

 

g) Zaláta község iratai

1912-1948

0,26 fm

 

V.113

Dencsháza nagyközség iratai

1855-1950

13,41 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1892-1938

0,39 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1878-1950

9,16 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1855-1949

3,25 fm

 

 

d) Gyámügyi iratok

1930-1947

0,13 fm

 

 

e) Községi bíróság iratai

1924-1932

0,12 fm

 

 

e) Községi bíróság iratai

1924-1932

0,12 fm

 

 

f) Körorvosi iratok

1942-1945

0,12 fm

 

 

h) Községi adóhivatal iratai

1942-1945

0,12 fm

 

V.114

Diósviszlói Körjegyzőség iratai

1907-1949

1,68 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1907-1949

1,68 fm

 

 

b) Szava község iratai (lásd V.114 a)

 

 

 

V.115

Dunaszekcső nagyközség iratai

1891-1950

8,83 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1903-1940

0,72 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1901-1950

7,42 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1908-1949

0,57 fm

 

 

d) Gyámügyi iratok

1891-1946

0,03 fm

 

 

e) Községi bíróság iratai

1935

0,03 fm

 

 

f) Körorvosi iratok

1926-1946

0,03 fm

 

 

i) Egyéb iratok

É. n.

0,03 fm

 

V.116

Egerági Körjegyzőség iratai

1846-1950

25,03 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1888-1950

11,19 fm

 

 

b) Egerág község iratai

1846-1950

4,87 fm

 

 

c) Kisherend község iratai

1848-1950

2,41 fm

 

 

d) Lothárd község iratai

1848-1950

2,00 fm

 

 

e) Szemely község iratai

1848-1950

2,28 fm

 

 

f) Szőkéd község iratai

1847-1950

2,28 fm

 

V.117

Egyházasharaszti Körjegyzőség iratai

1900-1950

3,62 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1900-1950

1,68 fm

 

 

b) Egyházasharaszti község iratai

1912-1947

0,62 fm

 

 

c) Alsószentmárton község iratai

1921-1946

0,35 fm

 

 

d) Kistapolca község iratai

1921-1947

0,40 fm

 

 

e) Old község iratai

1930-1948

0,22 fm

 

 

f) Siklósnagyfalu község iratai

1904-1946

0,35 fm

 

V.118

Egyházaskozári Körjegyzőség iratai

1850-1950

18,56 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1863-1946

7,83 fm

 

 

b) Egyházaskozár község iratai

1853-1950

4,35 fm

 

 

c) Hegyhátmaróc község iratai

1850-1950

2,61 fm

 

 

d) Szárász község iratai

1850-1949

1,95 fm

 

 

e) Tófű község iratai

1859-1950

1,82 fm

 

V.119

Erdősmecskei Körjegyzőség iratai

1849-1950

13,62 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1878-1950

8,50 fm

 

 

b) Erdősmecske község iratai

1853-1950

2,49 fm

 

 

c) Apátvarasd község iratai

1853-1948

1,10 fm

 

 

d) Lovászhetény község iratai

1849-1947

1,08 fm

 

 

e) Pusztakisfalu község iratai

1864-1944

0,45 fm

 

V.120

Felsőmindszenti Körjegyzőség iratai

1849-1950

18,89 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1905-1950

9,69 fm

 

 

b) Felsőmindszent község iratai

1849-1950

2,48 fm

 

 

c) Godisa község iratai

1853-1948

1,58 fm

 

 

d) Gyümölcsény község iratai

1851-1949

1,43 fm

 

 

e) Kishajmás község iratai

1852-1949

1,84 fm

 

 

f) Szatina község iratai

1851-1950

1,87 fm

 

V.121

Felsőszentmárton nagyközség iratai

1893-1949

0,25 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1893-1931

0,13 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1947-1948

0,02 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1927-1949

0,10 fm

 

V.122

Garéi Körjegyzőség iratai

1860-1950

20,05 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1898-1950

9,98 fm

 

 

b) Garé község iratai

1886-1950

1,80 fm

 

 

c) Bosta község iratai

1886-1949

1,54 fm

 

 

d) Ócsárd község iratai

1889-1949

2,06 fm

 

 

e) Regenye község iratai

1860-1949

1,73 fm

 

 

f) Szilvás község iratai

1884-1949

1,47 fm

 

 

g) Szőke község iratai

1875-1949

1,47 fm

 

V.123

Gerdei Körjegyzőség iratai

1905-1950

11,08 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1915-1949

5,58 fm

 

 

b) Gerde község iratai

1905-1950

1,91 fm

 

 

c) Kisvarjas község iratai

1909-1929

0,32 fm

 

 

d) Pécsbagota község iratai

1908-1949

1,26 fm

 

 

e) Rugásd község iratai

1905-1928

0,45 fm

 

 

f) Velény község iratai

1905-1949

1,56 fm

 

V.124

Harkányi Körjegyzőség iratai

1882-1946

3,48 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1922-1946

2,88 fm

 

 

b) Harkány község iratai

1882-1945

0,12 fm

 

 

c) Drávaszabolcs község iratai

1932-1945

0,12 fm

 

 

d) Ipacsfa község iratai

1928-1945

0,12 fm

 

 

e) Márfa község iratai

1894-1944

0,12 fm

 

 

f) Terehegy község iratai

1904-1945

0,12 fm

 

V.125

Helesfai körjegyzőség iratai

1895-1949

2,73 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1937-1949

1,69 fm

 

 

b) Helesfa község iratai

1895-1945

0,13 fm

 

 

c) Bükkösd község iratai

1895-1949

0,26 fm

 

 

d) Cserdi község iratai

1899-1949

0,13 fm

 

 

e) Dinnyeberki község iratai

1895-1949

0,13 fm

 

 

f) Gorica község iratai

1895-1949

0,13 fm

 

 

g) Megyefa község iratai

1895-1949

0,26 fm

 

V.126

Hercegtőttősi Körjegyzőség iratai

1900-1950

5,13 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1906-1950

3,18 fm

 

 

b) Hercegtőttős község iratai

1900-1950

1,04 fm

 

 

c) Borjád község iratai

1900-1948

0,91 fm

 

V.127

Hetvehelyi Körjegyzőség iratai

1852-1949

26,72 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1907-1949

11,01 fm

 

 

b) Hetvehely község iratai

1854-1949

3,83 fm

 

 

c) Kán község iratai

1855-1949

2,72 fm

 

 

d) Karácodfa község iratai

1876-1949

2,36 fm

 

 

e) Okorvölgy község iratai

1852-1949

2,91 fm

 

 

f) Szentkatalin község iratai

1861-1949

3,89 fm

 

V.128

Hidasi Körjegyzőség iratai

1849-1950

28,35 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1885-1950

21,76 fm

 

 

b) Hidas község iratai

1858-1949

3,13 fm

 

 

c) Ófalu község iratai

1857-1950

1,86 fm

 

 

d) Zsibrik község iratai

1859-1949

1,60 fm

 

V.129

Himesházai (Himesházi) Körjegyzőség iratai

1848-1949

21,11 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1890-1949

6,98 fm

 

 

b) Himesháza község iratai

1855-1949

5,92 fm

 

 

c) Püspökmárok község iratai

1854-1949

4,21 fm

 

 

d) Szűr község iratai

1849-1949

4,00 fm

 

V.130

Hosszúhetényi Körjegyzőség iratai

1848-1949

7,43 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1893-1949

6,13 fm

 

 

b) Hosszúhetény község iratai

1848-1949

0,78 fm

 

 

c) Kisújbánya község iratai

1848-1949

0,13 fm

 

 

d) Martonfa község iratai

1848-1949

0,26 fm

 

 

e) Püspökszentlászló község iratai

1848-1949

0,13 fm

 

V.131

Ibafai Körjegyzőség iratai

1848-1949

10,30 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1928-1949

9,26 fm

 

 

b) Ibafa község iratai

1868-1946

0,26 fm

 

 

c) Csebény község iratai

1869-1945

0,13 fm

 

 

d) Gyűrűfű község iratai

1848-1949

0,26 fm

 

 

e) Horváthertelend község iratai

1909-1945

0,13 fm

 

 

f) Korpád község iratai

1909-1946

0,26 fm

 

V.132

Kaposszekcsői Körjegyzőség iratai

1875-1950

18,00 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1880-1949

13,17 fm

 

 

b) Kaposszekcső község iratai

1886-1945

2,01 fm

 

 

c) Csikóstőttős község iratai

1875-1950

2,82 fm

 

V.133

Keszüi Körjegyzőség iratai

1887-1950

12,70 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1887-1950

7,80 fm

 

 

b) Keszü község iratai

1887-1950

1,39 fm

 

 

c) Gyód község iratai

1887-1948

1,06 fm

 

 

d) Kökény község iratai

1887-1944

1,26 fm

 

 

e) Málom község iratai

1889-1944

1,19 fm

 

V.134

Kémesi Körjegyzőség iratai

1911-1949

2,79 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1944-1949

2,07 fm

 

 

b) Kémes község iratai

1911-1947

0,12 fm

 

 

c) Cún község iratai

1911-1947

0,12 fm

 

 

d) Drávapiski község iratai

1911-1947

0,12 fm

 

 

e) Rádfalva község iratai

1911-1947

0,12 fm

 

 

f) Szaporca község iratai

1941-1947

0,12 fm

 

 

g) Tésenfa község iratai

1940-1947

0,12 fm

 

V.135

Királyegyházai (Királyegyházi) Körjegyzőség iratai

1886-1950

1,93 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1886-1950

0,89 fm

 

 

b) Királyegyháza község iratai

1937-1950

0,26 fm

 

 

c) Magyarszentiván község iratai

1929-1950

0,26 fm

 

 

d) Sumony község iratai

1909-1946

0,26 fm

 

 

e) Vásárosszentgál község iratai

1906-1940

0,26 fm

 

V.136

Kisvaszari Körjegyzőség iratai

1846-1950

3,26 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1878-1950

2,48 fm

 

 

b) Kisvaszar község iratai

1869-1950

0,39 fm

 

 

c) Ág község iratai

1846-1948

0,13 fm

 

 

d) Szalatnak község iratai

1922-1948

0,13 fm

 

 

e) Tékes község iratai

1849-1948

0,13 fm

 

V.137

Komlói Körjegyzőség iratai

1882-1950

9,55 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1927-1950

4,21 fm

 

 

b) Mecsekjánosi Körjegyzőség iratai

1947-1950

0,87 fm

 

 

c) Komló község iratai

1889-1949

2,04 fm

 

 

d) Kisbattyán község iratai

1882-1950

0,68 fm

 

 

e) Mecsekfalu község iratai

1887-1950

0,68 fm

 

 

f) Mecsekjánosi község iratai

1888-1950

1,07 fm

 

V.138

Kovácshidai Körjegyzőség iratai

1945-1950

3,00 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1945-1949

2,88 fm

 

 

b) Kovácshida község iratai

1947-1949

0,04 fm

 

 

c) Drávacsehi község iratai

1945-1950

0,04 fm

 

 

d) Drávapalkonya közég iratai

1945-1949

0,04 fm

 

 

e) Drávacsepely község iratai (lásd V.138 a)

 

 

 

 

f) Drávaszerdahely község iratai (lásd V.138 a)

 

 

 

V.139

Kozármislenyi Körjegyzőség iratai

1848-1950

8,35 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1907-1949

2,87 fm

 

 

b) Kozármisleny község iratai

1880-1950

1,70 fm

 

 

c) Kiskozár község iratai

1862-1949

0,52 fm

 

 

d) Misleny község iratai

1858-1948

0,39 fm

 

 

e) Nagyárpád község iratai

1848-1950

1,81 fm

 

 

f) Pécsudvard község iratai

1849-1950

1,06 fm

 

V.140

Kölkedi Körjegyzőség iratai

1884-1950

4,37 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1916-1950

3,16 fm

 

 

b) Kölked község iratai

1884-1949

0,62 fm

 

 

c) Bár község iratai

1903-1948

0,13fm

 

 

d) Hercegszabar község iratai

1925-1945

0,46 fm

 

 

e) Udvar község iratai (lásd V.140 a)

 

 

 

V.141

Kővágószőlősi Körjegyzőség iratai

1886-1949

10,28 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1907-1949

6,51 fm

 

 

b) Kővágószőlős község iratai

1886-1949

1,56 fm

 

 

c) Bakonya község iratai

1890-1949

1,04 fm

 

 

d) Cserkút község iratai

1898-1949

0,65 fm

 

 

e) Kővágótöttös község iratai

1904-1948

0,52 fm

 

V.142

Lánycsóki Körjegyzőség iratai

1883-1949

2,78 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1945-1949

2,43 fm

 

 

b) Lánycsók község iratai

1884-1948

0,16 fm

 

 

c) Kisnyárád község iratai

1883-1948

0,19 fm

 

V.143

Magyarbólyi Körjegyzőség iratai

1898-1950

3,46 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1929-1950

2,94 fm

 

 

b) Magyarbóly község iratai

1898-1950

0,13 fm

 

 

c) Illocska község iratai

1898-1948

0,13 fm

 

 

d) Lapáncsa község iratai

1928-1950

0,13 fm

 

 

e) Németmárok község iratai

1934-1949

0,13 fm

 

V.144

Magyaregregyi Körjegyzőség iratai

1895-1950

7,19 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1895-1949

3,27 fm

 

 

b) Magyaregregy község iratai

1899-1950

2,30 fm

 

 

c) Kárász község iratai

1905-1950

0,85 fm

 

 

d) Vékény község iratai

1905-1949

0,77 fm

 

V.145

Magyarhertelendi Körjegyzőség iratai

1852-1949

13,78 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1907-1949

10,79 fm

 

 

b) Magyarhertelend község iratai

1876-1949

1,01 fm

 

 

c) Barátúr község iratai

1890-1948

0,65 fm

 

 

d) Egyházbér község iratai

1853-1949

0,68 fm

 

 

e) Kisbodolya község iratai

1852-1949

0,65 fm

 

V.146

Magyarmecskei Körjegyzőség iratai

1880-1949

4,86 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1939-1949

1,82 fm

 

 

b) Magyarmecske község iratai

1889-1949

0,84 fm

 

 

c) Gilvánfa község iratai

1890-1949

0,44 fm

 

 

d) Gyöngyfa község iratai

1922-1949

0,31 fm

 

 

e) Kisasszonyfa község iratai

1888-1949

0,31 fm

 

 

f) Magyartelek község iratai

1888-1949

0,39 fm

 

 

g) Mónosokor község iratai

1880-1949

0,31 fm

 

 

h) Okorág község iratai

1880-1949

0,44 fm

 

V.147

Magyarszéki Körjegyzőség iratai

1849-1949

6,91 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1889-1949

3,62 fm

 

 

b) Magyarszék község iratai

1849-1949

1,34 fm

 

 

c) Kishertelend község iratai

1860-1944

0,26 fm

 

 

d) Liget község iratai

1853-1949

0,78 fm

 

 

e) Mecsekpölöske község iratai

1872-1949

0,52 fm

 

 

f) Németszék község iratai

1850-1944

0,39 fm

 

V.148

Majsi Körjegyzőség iratai

1888-1950

6,65 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1888-1950

5,09 fm

 

 

b) Majs község iratai

1898-1949

1,04 fm

 

 

c) Nagynyárád község iratai

1895-1950

0,52 fm

 

V.149

Mágocs nagyközség iratai

1846-1949

12,57 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1891-1938

0,52 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1896-1949

7,97 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1846-1949

3,95 fm

 

 

d) Községi bírósági iratok

1900-1910

0,10 fm

 

 

e) Körorvosi iratok

1902-1909

0,03 fm

 

V.150

Mánfai Körjegyzőség iratai

1848-1949

3,24 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1848-1949

2,59 fm

 

 

b) Mánfa község iratai

1848-1949

0,39 fm

 

 

c) Pécsbudafa község iratai

1848-1949

0,26 fm

 

V.151

Máriagyűdi Körjegyzőség iratai

1867-1949

4,75 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1920-1949

3,45 fm

 

 

b) Máriagyűd község iratai

1867-1947

0,65 fm

 

 

c) Bisse község iratai

1902-1944

0,26 fm

 

 

d) Csarnóta község iratai

1908-1949

0,26 fm

 

 

e) Túrony község iratai

1908-1944

0,13 fm

 

V.152

Máriakéménd nagyközség iratai

1893-1949

0,97 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1938-1940

0,04 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1893-1949

0,89 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1910-1911

0,04 fm

 

V.153

Mecsekalja nagyközség iratai

1887-1950

12,31 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1928-1949

0,39 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1900-1950

8,47 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1911-1950

2,50 fm

 

 

d) Gyámügyi iratok

1900-1918

0,04 fm

 

 

e) Magyarürög község iratai

1898-1949

0,26 fm

 

 

f) Mecsekszentkút község iratai

1887-1929

0,13 fm

 

 

g) Patacs község iratai

1887-1947

0,26 fm

 

 

h) Rácváros község iratai

1887-1949

0,26 fm

 

V.154

Mecsekszabolcs nagyközség iratai

1847-1953

7,99 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1890-1946

0,39 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1890-1953

5,63 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1847-1950

1,97 fm

 

V.155

Mekényes nagyközség iratai

1846-1950

4,23 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1887-1942

0,26 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1886-1950

2,02 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1846-1949

1,82 fm

 

 

d) Gyámügyi iratok

1903-1908

0,13 fm

 

V.156

Nagybicsérdi Körjegyzőség iratai

1848-1950

11,12 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1891-1949

6,57 fm

 

 

b) Nagybicsérd község iratai

1877-1950

1,30 fm

 

 

c) Boda község iratai

1848-1949

0,91 fm

 

 

d) Kisbicsérd község iratai

1887-1949

0,65 fm

 

 

e) Pázdány község iratai

1848-1949

0,65 fm

 

 

f) Zók község iratai

1887-1950

1,04 fm

 

V.157

Nagyharsány nagyközség iratai

1830-1949

9,57 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1830-1913

0,26 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1876-1949

6,05 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1848-1943

3,21 fm

 

 

d) Gyámügyi iratok

1900-1902

0,02 fm

 

 

e) Körorvosi iratok

1914-1936

0,03 fm

 

V.158

Nagykozári Körjegyzőség iratai

1868-1950

16,32 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1894-1950

10,50 fm

 

 

b) Nagykozár község iratai

1868-1949

2,08 fm

 

 

c) Magyarsarlós község iratai

1892-1949

1,29 fm

 

 

d) Püspökbogád község iratai

1873-1949

1,45 fm

 

 

e) Romonya község iratai

1872-1949

1,00 fm

 

V.159

Nagypeterdi Körjegyzőség iratai

1847-1950

9,42 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1898-1950

5,40 fm

 

 

b) Nagypeterd község iratai

1847-1950

0,90 fm

 

 

c) Becefa község iratai

1847-1950

0,52 fm

 

 

d) Botyka község iratai

1847-1945

0,65 fm

 

 

e) Botykapeterd község iratai

1930-1949

0,39 fm

 

 

f) Kispeterd község iratai

1848-1948

0,52 fm

 

 

g) Nyugotszenterzsébet község iratai

1848-1949

0,52 fm

 

 

h) Rózsafa község iratai

1848-1949

0,52 fm

 

V.160

Nagytótfalui (Nagytótfalusi) Körjegyzőség iratai

1889-1950

5,14 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1926-1949

2,81 fm

 

 

b) Nagytótfalu község iratai

1889-1950

0,97 fm

 

 

c) Gordisa község iratai

1928-1948

0,26 fm

 

 

d) Kisharsány község iratai

1915-1949

0,45 fm

 

 

e) Kistótfalu község iratai

1908-1949

0,26 fm

 

 

f) Matty község iratai

1908-1948

0,39 fm

 

V.161

Németbóly nagyközség iratai

1847-1950

6,95 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1886-1937

0,65 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1893-1950

4,15 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1847-1949

2,13 fm

 

 

d) Egyéb iratok

1935-1938

0,02 fm

 

V.162

Palotabozsoki Körjegyzőség iratai

1887-1950

9,70 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1895-1950

5,32 fm

 

 

b) Palotabozsok község iratai

1887-1949

2,92 fm

 

 

c) Szebény község iratai

1890-1950

1,46 fm

 

V.163

Pellérdi Körjegyzőség iratai

1849-1950

8,30 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1918-1950

5,56 fm

 

 

b) Pellérd község iratai

1849-1949

1,26 fm

 

 

c) Aranyosgadány község iratai

1939-1947

0,18 fm

 

 

d) Görcsöny község iratai

1856-1944

0,65 fm

 

 

e) Keménygadány község iratai

1853-1941

0,26 fm

 

 

f) Pécsarányos község iratai

1859-1940

0,39 fm

 

V.164

Pécsváradi Körjegyzőség iratai

1848-1950

21,66 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1901-1950

8,96 fm

 

 

b) Pécsvárad község iratai

1848-1949

7,46 fm

 

 

c) Nagypall község iratai

1848-1949

2,38 fm

 

 

d) Zengővárkony község iratai

1848-1949

2,86 fm

 

V.165

Püspöklaki Körjegyzőség iratai

1898-1950

4,68 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1928-1949

4,08 fm

 

 

b) Püspöklak község iratai

1898-1949

0,24 fm

 

 

c) Fazekasboda község iratai

1904-1944

0,12 fm

 

 

d) Geresd község iratai

1904-1950

0,12 fm

 

 

e) Maráza község iratai

1904-1950

0,12 fm

 

V.166

Püspöknádasdi Körjegyzőség iratai

1861-1949

20,58 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1895-1949

13,04 fm

 

 

b) Püspöknádasd község iratai

1872-1948

5,73 fm

 

 

c) Óbánya község iratai

1861-1947

1,81 fm

 

V.167

Püspökszenterzsébeti Körjegyzőség iratai

1875-1950

5,66 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1897-1950

4,18 fm

 

 

b) Püspökszenterzsébet község iratai

1887-1950

0,70 fm

 

 

c) Kátoly község iratai

1895-1949

0,26 fm

 

 

d) Kékesd község iratai

1895-1949

0,26 fm

 

 

e) Szellő község iratai

1875-1949

0,26 fm

 

V.168

Sámodi Körjegyzőség iratai

1890-1949

4,77 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1907-1946

2,30 fm

 

 

b) Sámod község iratai

1903-1944

0,39 fm

 

 

c) Adorjás község iratai

1901-1948

0,52 fm

 

 

d) Baranyahídvég község iratai

1890-1949

0,52 fm

 

 

e) Kisszentmárton község iratai

1900-1950

0,52 fm

 

 

f) Kórós község iratai

1900-1945

0,52 fm

 

V.169

Sásdi Körjegyzőség iratai

1922-1954

3,95 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1942-1954

2,42 fm

 

 

b) Sásd község iratai

1945-1951

0,88 fm

 

 

c) Felsőegerszeg község iratai

1922-1949

0,13 fm

 

 

d) Oroszló község iratai

1944-1953

0,26 fm

 

 

e) Varga község iratai

1922-1949

0,13 fm

 

 

f) Vázsnok község iratai

1945-1949

0,13 fm

 

 

g) Hörnyék község iratai (lásd V. 169. b)

 

 

 

V.170

Sellyei Körjegyzőség iratai

1847-1950

12,49 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1860-1949

7,47 fm

 

 

b) Sellye község iratai

1854-1950

3,09 fm

 

 

c) Bogdása község iratai

1872-1945

0,49 fm

 

 

d) Drávaiványi község iratai

1876-1946

0,54 fm

 

 

e) Kákics község iratai

1847-1946

0,51 fm

 

 

f) Marócsa község iratai

1876-1946

0,39 fm

 

V.171

Siklós nagyközség iratai

1847-1950

6,98 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1887-1949

0,65 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1915-1950

5,95 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1847-1946

0,32 fm

 

 

d) Gyámügyi iratok

1928-1950

0,02 fm

 

 

e) Körorvosi iratok

1946

0,02 fm

 

 

f) Állatorvosi iratok

1937-1950

0,02 fm

 

V.172

Sombereki Körjegyzőség iratai

1848-1950

31,95 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1863-1949

19,43 fm

 

 

b) Somberek község iratai

1848-1950

7,56 fm

 

 

c) Cseledoboka község iratai

1859-1950

1,65 fm

 

 

d) Görcsönydoboka község iratai

1944-1948

0,13 fm

 

 

e) Cselegörcsöny község iratai

1848-1947

3,18 fm

 

V.173

Somogyi Körjegyzőség (1946-tól Vasas nagyközség) iratai

1847-1950

35,83 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal (1946-tól Vasas nagyközség) iratai

1896-1949

23,29 fm

 

 

b) Somogy község iratai

1851-1949

5,02 fm

 

 

c) Hird község iratai

1847-1949

2,85 fm

 

 

d) Vasas község iratai

1848-1950

4,67 fm

 

V.174

Szabadszentkirály nagyközség iratai

1850-1949

8,00 fm

R

 

a) Képviselőtestületi iratok

1904-1937

0,12 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1870-1949

5,80 fm

 

 

c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok

1850-1949

2,06 fm

 

 

d) Körorvosi iratok

1945-1947

0,02 fm

 

V.175

Szalántai Körjegyzőség iratai

1849-1949

11,31 fm

R

 

a) Körjegyzői Hivatal iratai

1931-1949

5,72 fm

 

 

b) Szalánta község iratai

1849-1949

1,82 fm

 

 

c) Áta község iratai

1897-1949

1,04 fm

 

 

d) Németi község iratai

1897-1949

0,78 fm

 

 

e) Pogány község iratai

1896-1949

1,95 fm

 

V.176

Szászvári Körjegyzőség (Császta) iratai

1849-1949

5,35 fm

R

V.177

Szederkényi Körjegyzőség (Monyoród, Nyomja) iratai

1849-1951

6,48 fm

R

V.178

Szentdénesi Körjegyzőség (Bánfa, Katádfa) iratai

1862-1950

9,76 fm

R

V.179

Szentlőrinci Körjegyzőség (Csonkamindszent, Kacsóta, Nagyváty) iratai

1916-1951

13,79 fm

R

V.180

Újpetrei Körjegyzőség (Kiskassa, Pécsdevecser, Peterd) iratai

1873-1949

4,74 fm

R

V.181

Vajszlói Körjegyzőség (Besence, Hirics, Lúzsok, Páprád, Vejti) iratai

1862-1949

9,46 fm

R

V.182

Vásárosdombói Körjegyzőség (Gerényes, Jágónak, Meződ, Tarrós) iratai

1846-1950

20,95 fm

R

V.183

Versendi Körjegyzőség (Szajk) iratai

1911-1949

3,64 fm

R

V.184

Véméndi Körjegyzőség (Feked) iratai

1848-1951

11,96 fm

R

V.185

Villányi Körjegyzőség (Hercegszentmárton, Kisbudmér, Nagybudmér, Pócsa, Virágos) iratai

1870-1946

8,16 fm

R

V.186

Villánykövesdi Körjegyzőség (Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Németpalkonya) iratai

1894-1945

4,72 fm

R

V.187

Vokány nagyközség iratai

1898-1949

3,58 fm

R

A Szigetvári járás, illetve a Baranya háromszög községeinek iratanyagát az MNL Somogy Megyei Levéltára, illetve Horvátország és Szerbia levéltárai őrzik.