XV. GYŰJTEMÉNYEK

XV. GYŰJTEMÉNYEK

 

 

 

 

 

XV.1

Baranya Megyei Levéltár tervtára

18-20. sz.

17,38 fm

R

 

a) Baranya megye tervtára

19-20. sz.

1,80 fm

 

 

b) Pécs város tervtára

19-20. sz.

10,80 fm

 

 

c) Pilch Andor építészmérnök hagyatéka

1877-1936

0,40 fm

 

 

d) Nendtvich Andor építészmérnök hagyatéka

1895-1970

0,90 fm

 

 

e) Kőszeghy Gyula építészmérnök hagyatéka

1909-1944

0,72 fm

 

 

f) Erb János Jenő hagyatéka

1907-1992

1,80 fm

 

 

g) Pécsi pincékről készült rajzmásolatok gyűjteménye 1-373. sz.

19-20. sz.

0,96 fm

 

XV.3

Baranya megye térképeinek gyűjteménye

18-20. sz.

28,72 fm

R

 

a) Törzstérképek

19. sz.

0,20 fm

 

 

b) Úrbéri térképek

1840-1947

6,40 fm

 

 

c) Kataszteri térképek

1852-1917

12,87 fm

 

 

d) Bírósági térképek

19. sz. 2. fele

9,00 fm

 

 

e) Legelőtérképek

20. sz. eleje

0,25 fm

 

XV.9

Pécs város térképeinek gyűjteménye

1780-1966

6,30 fm

R

XV.21

Mohács előtti oklevelek

1330, 1408

2 db

R

XV.22

Adománylevelek, diplomák

1579-1944

128 db

R

XV.23

Pecsétlenyomatok gyűjteménye

18-19. sz.

0,48 fm

R

XV.24

Pécsi rajziskola rajzai

1784-1898

0,21 fm

R

XV.25

Nyomtatványok

(1701) 1800-1960 (2010)

6,60 fm

R

 

a) Személyi okmányok

(1701) 1800-1950 (1985)

1,80 fm

 

 

b) Anyakönyvi kivonatok, keresztlevelek, családi értesítők

1833-1939

0,02 fm

 

 

c) Gyászjelentések

1814-1945 (2010)

0,12 fm

 

 

d) Meghívók

18-19. sz.

0,14 fm

 

 

e) Cégjelzéses (fejléces) papírok

1837-1950 (1990)

2,78 fm

 

 

f) Értékpapírok

1858-1946

0,56 fm

 

 

g) Plakátok, hirdetmények

(1766) 1820-1960

0,36 fm

 

 

h) Röplapok, szórólapok

1865-1956

0,12 fm

 

 

i) Prospektusok

1825-1960

0,70 fm

 

XV.26

Levélgyűjtemény

1742-1922

0,56 fm

R

 

a) Levelek levélírók szerint

1792-1922

0,28 fm

 

 

b) Levelek tárgyi csoportok szerint

1742-1875

0,28 fm

 

XV.31

Középkori oklevelek fotói (MNL OL, TML, SML)

11. sz. -1526

2,52 fm

R

XV.32

Török defterek összeírásainak fényképei

1579

0,16 fm

R

XV.33

MNL OL kisebbségi iratainak fénymásolat gyűjteménye

1885-1943

1,44 fm

R

XV.34

Fotótár

R. a.

R. a.

K

XV.35

Mikrofilmtár

R. a.

R. a.

K és R

 

a) I. Baranya Megyei Levéltárban őrzött iratok mikrofilmen

R. a.

R. a.

 

 

b) II. Magyar Országos Levéltárban őrzött iratok mikrofilmen

R. a.

R. a.

 

 

c) III. Más levéltárakban őrzött iratok mikrofilmen

R. a.

R. a.

 

 

e) V. Magyarországi könyvtárak anyaga mikrofilmen

R. a.

R. a.

 

 

f) VI. Különféle forrásból és céllal készült mikrofilmek (cikkek, tanulmányok, szakdolgozatok ill. mellékleteik, forrásanyagaik)

R. a.

R. a.

 

 

g) VII. Külföldi gyűjteményekben őrzött iratok mikrofilmen

R. a.

R. a.

 

XV.41

Szentirmay Tibor képeslapgyűjteménye

19-20. sz.

600 db

R

XV.42

Borsy Károly képeslapgyűjteménye

19-20. sz.

127197 db

R

XV.43

Simacsek-Ábrányi család, Horváth Mihály, Nowotarski család kottagyűjteménye

19-20. sz.

4,60 fm

K és R

XV.44

Mezei kántorcsalád kottái, halotti beszédei

1790-1975

0,62 fm

R

XV.45

Községi krónikák

1972-2016

102,5 fm

K

XV.46

Az 1956-os forradalom és szabadságharc iratainak gyűjteménye

1956-1959

0,36 fm

K

XV.47

Egészségügyi, orvosi, gyógyszertani iratok gyűjteménye

18-20. sz.

2,00 fm

R

XV.48

Hangszalagok gyűjteménye

20. sz.

0,38 fm

K

 

a) Vargha Dezső főlevéltáros által gyűjtött hangszalagok

20. sz.0,38 fmK

XV.49

Zsidókkal kapcsolatos külön kezelt iratok gyűjteménye

1942-1949

1,44 fm

R

XV.50

Sass Dezső zongoraművész hagyatéka

1922-1982

0,5 fm

R

XV.61

Községtörténeti lexikoncédulák

1970-1990

17,92 fm

R

XV.62

Krisztics-féle községtörténeti kartoték

20. sz. 2. fele

10,36 fm

R

XV.63

Németh Béla jegyzetei

1890-1904

1,50 fm

R

XV.64

Baranya megye földrajzi neveinek adatgyűjteménye

20. sz.

10,00 fm

R

XV.65

Pécs város tematikai cédularendszere

18-20. sz.

3,08 fm

R

XV.66

Taba István adatgyűjtése

18. sz.

0,48 fm

R

XV.67

Baranya megyei iskolák államosításával kapcsolatos iratok

1948-1950

3,36 fm

K