Név- és címtárak

Név- és címtárak

KlimoTheca https://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi

Hungaricana Közgyűjteményi Portál https://hungaricana.hu/hu/

Arcanum Digitális Tudománytár https://adtplus.arcanum.hu/hu/

Madas József: Pécs telkei, házai és utcái http://mnytud.arts.unideb.hu/madas/index.php

Magyarország történeti helységnévtára 1773-1808, illetve Magyarország történeti statisztikai helységnévtára

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 1991 és 2002 között kiadott Magyarország történeti statisztikai helységnévtára című sorozat tizenkilenc megyei kötetben tette közzé a mai Magyarország területének településneveit, az egyes települések névváltozatait, népességszámát és nemzetiségi megoszlását, feltüntette továbbá a közigazgatási változásokat is.A Magyarország történeti helységnévtára című, a KSH Könyvtár kiadásában megjelenő kézikönyvsorozat fő célkitűzése, hogy a feldolgozott levéltári és könyvészeti források alapján a XVIII. század végi, XIX. század eleji állapotoknak megfelelően – a lehető legnagyobb teljességgel – írja le a történeti Magyarország helységeit, önálló névvel bíró pusztáit, továbbá egyéb külterületi lakotthelyeit, és közölje e települések fontosabb demográfiai, vallási, nemzetiségi és gazdasági jellemzőit. A sorozat szerkesztői 1987 óta huszonegy megye anyagát dolgozták fel. A kiadványokat a társadalomtudományok kutatóinak, az egy-egy település vagy régió adatai iránt érdeklődőknek ajánljuk. Nemcsak a településtörténet művelői, hanem a történeti és településföldrajz, a történeti demográfia, a történeti statisztika, a kereskedelemtörténet, a birtoklástörténet, az igazgatás- és egyháztörténet, a nyelvészet és a néprajz különböző területeivel foglalkozók is választ kaphatnak kérdéseikre.

Magyarország történeti helységnévtára sorozatok

 

Magyarország tiszti cím- és névtára sorozat 1873-1944

Magyarország egyházi és világi, gazdasági, tudományos, oktatási, közigazgatási, katonai, egészségügyi, jogi, közlekedési és egyéb intézményeinek és egyesületi tisztségviselőinek minden évben közölt részletes jegyzéke.
A történeti és a családtörténeti kutatások egyedülálló forrása.

Magyarország tiszti cím- és névtára sorozat