XIV. SZEMÉLYEK

XIV. SZEMÉLYEK
 
JelzetMegnevezésÉvkörTerjedelemR.hely
 
HU-MNL-BaML-XIV.6.Baranya Margit levéltáros iratai1968-19700,48 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.7.Bonczos Miklós államtitkár, az ONCSA elnöke iratai1941-19420,24 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.8.Boros István Baranya megye főispánja irathagyatéka1891-19802,56 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.9.Buday /Maxintsák/ Gyula egyetemi tanár irathagyatéka1893-19430,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.10.Csekey István jogászprofesszor irathagyatéka1897-19660,37 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.11.Csergő Ida pedagógus irathagyatéka(1915) 1942-19900,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.12.Csokonay Sándor pedagógus irathagyatéka1898-19830,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.13.Daempf Sándor ügyvéd, ítélőtáblai bíró irathagyatéka1873-18910,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.14.Dávid Pál Baranya vármegye főjegyzője iratai1913-19860,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.15.Dobay József pedagógus, gimnáziumigazgató irathagyatéka1960-19770,60 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.16.Doktor Sándor orvos, politikus irathagyatéka1881-19450,64 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.17.Dombay János régész, muzeológus irathagyatéka1933-19720,98 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.18.Dózsa Béla tanító irathagyatéka1902-19870,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.19.Esztergár Lajos Pécs thj. város polgármestere iratai1895-19781,20 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.20.Faluhelyi Ferenc egyetemi tanár irathagyatéka1900-19441,54 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.20.a.Személyi iratok1900-19430,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.20.b.Faluhelyi Ferenc oktatói és tudományos munkásságához kapcsolódó iratok1901-1944 (1947)1,2 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.20.c.Faluhelyi Ferenc levelezése1916-19400,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.20.d.Vegyes iratok1910-1944 (1945-1947)0,10 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.21.Gajda Pál siklósi gyógyszerész irathagyatéka1881-19510,36 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.22.Gosztonyi /Guttman/ Terézia zenetanárnő irathagyatéka1925-19750,36 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.23.Hajdu Gyula ügyvéd, államtitkár irathagyatéka1886-19734,24 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.24.Halász Béla orgonaművész irathagyatéka1916-19911,58 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.26.Heckl Rezső kereskedő irathagyatéka1913-19420,24 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.27.Hegyi József karnagy, főiskolai tanár irathagyatéka1945-19750,57 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.28.Heim Vilmos orvos irathagyatéka1898-19600,36 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.29.Horváth Kázmér köztisztviselő irathagyatéka1919-19503,51 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.30.Horváth Mihály karnagy zenetanár irat- és kottahagyatéka1940-19620,90 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.31.Kis Horváth Jenő tanár, iskolaigazgató irathagyatéka1935-19790,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.32.Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár irathagyatéka1884-19840,48 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.33.Kolta János MTA Dunántúli Tudományos Intézetének osztályvezetője iratai1923-19833,24 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.34.Kopasz Gábor főlevéltáros iratai1955-19751,32 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.35.Agócsy László karnagy, zenetanár irathagyatéka1888-19805,17 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.36.Lasztics Szvetozár szerb görögkeleti pópa irathagyatéka1930-19480,36 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.37.Lemle Géza Baranya Megyei Tanács népművelési csoportvezetője iratai 1950-19700,24 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.38.Majtényi József tanító irathagyatéka1928-19970,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.39.Mátyás Flórián történész, akadémikus irathagyatéka(1815) 1833-19041,32 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.39.a.Mátyás Flórián személyes iratai1934-19040,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.39.b.Mátyás Flórián nyelvészeti munkásságához kapcsolódó iratok(1815) 1833-18710,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.39.c.Mátyás Flórián történettudományi munkásságához kapcsolódó iratok1837-19040,6 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.39.d.Mátyás Flórián késői munkásságához kapcsolódó iratok1858-18780,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.39.e.Mátyás Flórián levelezése1837-19010,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.39.f.Vegyes iratok1838-19000,24 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.40.Mecseki József siklósi iskolaigazgató iratai1938-19770,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.41.Mednyánszky Miklós budapesti ügyvéd és családjának iratai1893-19590,48 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.42.Mednyánszky Sándor honvéd alezredes iratai1830-18740,01 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.43.Mesticsné Graef Tildy hegedűművésznő irathagyatéka1911-19680,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.44.Misángyi Ottó professzor, sportdiplomata irathagyatéka1950-19910,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.45.Nagy Sándorné pártmunkás iratai1944-19850,60 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.46.Ifj. Nendtvich Andor építész irathagyatéka1926-19580,07 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.47.Nikelszky Géza iparművész irathagyatéka 1894-19631,20 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.48.Pethe Ferenc tanító irathagyatéka1916-19300,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.49.Pilisy László ügyvéd, járásbíró irathagyatéka1937-19730,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.50.Révai Mária postatisztviselőnő iratai1888-19590,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.51.Rihmer László bányamérnök, bányakapitány irathagyatéka1885-19690,26 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.52.Ruzsás Lajos MTA Dunántúli Tudományos Intézetének vezetője, történész iratai 1886-197913,20 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.53.Sági Ernő Miklós MÁV felügyelő irathagyatéka 1903-19910,13 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.54.Schneider Lajos katolikus lelkész irathagyatéka1835-19300,60 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.55.Sik Lajos ügyvéd, városi főjegyző irathagyatéka1930-19380,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.56.Szabó Pál Zoltán történész, iskolaigazgató irathagyatéka1941-19430,24 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.57.Szabó Vilma siklósi tanárnő irathagyatéka1910-1934 (1960-)0,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.58.Várhalmi Oszkár karmester irat- és kottahagyatéka1890-19741,92 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.59.Vidakovich Lajos Baranya vármegye tiszti főorvosa irathagyatéka1866-19570,49 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.60.Visy László Pécs szabad királyi város főispánja naplói1914-19210,39 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.61.Vogl Károly kőfaragó irathagyatéka1898-19630,22 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.62.Werner Ferenc közjegyző irathagyatéka1884-19400,13 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.63.Werner István tanár, újságíró irathagyatéka1898-19630,13 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.64.Záray Károly Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara titkára irathagyatéka1880-19240,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.65.Zsolt Zsigmond történész irathagyatéka1823-19795,21 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.66.Csikor Kálmán alezredes iratai1922-1988 (1996)0,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.67.Bernics Ferenc BMT művelődési osztályvezető irathagyatéka1960/80-as évek0,25 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.68.Vörös Vince kisgazda politikus, a Magyar Országgyűlés alelnöke irathagyatéka1867-20012,34 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.68.a.Személyi és családi jellegű dokumentumai1905-20010,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.b.A Sajgó és a Vörös család gazdálkodása, tulajdon- és birtokviszonyai1872-19610,24 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.c.Közéleti munkásságának kezdetei, az Arany és Ezüstkalászos Gazdamozgalom szervezése1937-19410,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.d.A Magyar Parasztszövetségben való működése1942-1948 (1991)0,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.e.A „Szabad Szó” c. újsággal és más politikai-társadalmi lapokkal és szerkesztőségükkel való kapcsolatok1928-1948 (1987)0,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.f.A Független Kisgazda és Polgári Párt tagjaként, majd funkcionáriusakénti működése1933-20000,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.g.Az Ideiglenes Nemzetgyűlésben vállalt szerepe1944-1947 (1984)0,04 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.h.Nagy Ferenc kisgazda politikus, volt miniszterelnök levelezése Vörös Vincével, rokonaival, s halála után keletkeztetett levelek1936-19790,2 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.i.Vörös Vince levelezése barátaival és pályatársaival1951-19810,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.j.A Magyar Köztársaság országgyűlési képviselőjeként, majd az Országgyűlés aktív, illetve nyugállományú alelnökeként nála keletkezett dokumentumok1989-19990,27 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.k.Országgyűlési képviselőként és az Országgyűlés alelnökeként tartott ünnepi megemlékezései, megnyitói, avató és búcsúztató beszédei1988-19940,05 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.l.Emlékiratai, önéletrajzi és egyéb írásai, visszaemlékezései, naplórészletek, „Politikai utam” c. kötetének kézirat-részletei, feljegyzései és jegyzetei1911-20010,24 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.m.Megbízásai és szerződései politikai, életrajzi írásairól, forrásainak átadásáról és egyéb tevékenységéről1983-19980,06 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.n.Politikusok, közéleti személyiségek, pályatársak írásai, s az azokra történt reagálások1940-19940,04 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.o.Sajtótudósítások, illetve munkája során felhasznált napilapok, folyóiratok, s egyéb nyomdatermékek, megjegyzéseivel1927-19990,36 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.68.p.Helytörténeti kutatásai és írásai, s az általa gyűjtött, főleg Bakonya községre vonatkozó dokumentumok1867-20000,12 fm 
HU-MNL-BaML-XIV.69.Jaksits József egyetemi hivatali altiszt irathagyatéka1910/50-es évek0,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.70.Balázs Ferenc VKM nemzetiségi iskolaügyi referens irathagyatéka1938-19440,60 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.71.Achátz Imre kereskedelmi középiskola igazgató, országgyűlési képviselő irathagyatéka1953-19860,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.72.Ányos László nótaszerző irathagyatéka1881-19381,37 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.73.Babics András történész irathagyatéka1931-198318,47 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.74.Balázs Győző orvos irathagyatéka 1897-19440,12 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.75.Rapai Gyula politikus, az MSZMP Baranya Megyei Bizottsága első titkára irathagyatéka1982-19850,03 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.76.T. Mérey Klára történész irathagyatéka1953-20038,64 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.77.Füzes Miklós főlevéltáros irathagyatéka1983-20067,45 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.78.Révész Mária iratai1989-20113,24 fmK
HU-MNL-BaML-XIV.79.Ung Ferenc irathagyatéka1957-19700,36 fmK