XI. GAZDASÁGI SZERVEK

XI. GAZDASÁGI SZERVEK

Ipari üzemek és vállalatok

XI.1

Az Első Dunagőzhajózási Társaság Pécsi Bányaigazgatósága iratai

1883-1946

8,18 fm

Ny

XI.3

Baranya Vármegyei Horthy Miklós Segélyalap Komlói Kőbányaüzeme iratai

1926-1947

1,94 fm

Ny

XI.4

Esztergom - Szászvári Kőszénbánya Részvénytársaság iratai

1888-1944

7,80 fm

Ny

XI.5

Sopiana Gépgyár és Vasöntöde iratai

1909-1986

13,23 fm

Ny

XI.6

Angster József és fia Orgona- és Harmóniumgyár iratai

1860-1949

6,30 fm

K

XI.7

Mohácsi Selyemipari Rt. iratai

1934-1954

3,00 fm

Ny

XI.8

Hamerli Kesztyűgyár iratai

1903-1948

8,12 fm

Ny

XI.9

Beremendi Cementgyár iratai

(1913) 1940-1949

0,28 fm

Ny

XI.10

Zsolnay Vilmos Kerámia Gyárak iratai

1874-1960

23,17 fm

Ny

XI.11

Agrária Gyáripari és Kereskedelmi Rt. iratai

1920-1950

2,82 fm

Ny

XI.12

Littke Pezsgőgyár iratai

1929-1947

0,46 fm

Ny

XI.13

Pannónia Sörfőző Rt., Pannónia Sörgyár iratai

1904-1972

13,76 fm

Ny

XI.14

Pécsi Dohánygyár iratai

1893-1987

42,20 fm

Ny

XI.15

Mohács Város Villamosművének iratai

1902-1946

2,20 fm

R

XI.16

Baranyai Villamossági Rt. iratai

1927-1947

13,69 fm

Ny

XI.17

Pécsi Kőszénmosó Társaság iratai

1816-1958

0,12 fm

Ny

XI.18

DGT Vasas-bányatelep iratai

1939-1963

1,50 fm

Ny

XI.19

Pécsi Kőszénbánya és Gépgyár Rt. iratai

1825-1889

0,52 fm

Ny

XI.20

Vidákovics-féle Gépgyár és Vasöntöde iratai

1945-1950

0,04 fm

Ny

XI.21

Hirdi Kenderfonó és Szövőgyár iratai

1938-1947

0,36 fm

Ny

XI.22

Magyar Állami Kőszénbánya Rt. iratai

1945

0,30 fm

Ny

XI.23

Pécsi Bőrgyár iratai

1904-1990

31,98 fm

Ny

XI.24

Első Magyar Fészekodú Gyár iratai

1904-1950

6,50 fm

Ny

XI.25

Pécs-Baranyai Mechanikai Hordógyár iratai

1937-1949

0,02 fm

Ny

XI.26

Első Mohácsi Gőz-, Tégla- és Cserépgyár iratai

1903-1949

0,62 fm

Ny

XI.27

Dunántúl Könyvnyomda és Könyvkiadó Rt. iratai

1921-1947

0,36 fm

Ny

XI.28

Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rt. iratai

1896-1945

0,87 fm

Ny

XI.29

Csetnek Pécsi Vasgyári Társaság iratai

(1943) 1948

0,81 fm

Ny

XI.30

Gróf Andrási Mihály Szigetvári Tápszer és Konzervgyár iratai

1937-1949

0,13 fm

Ny

XI.31

Pécs Város Villamos- és Légszesztelep iratai

1912-1946

4,21 fm

Ny

XI.32

Pécs Városi Vízvezeték Csatorna és Köztisztasági Üzem iratai

1939-1941

0,20 fm

Ny

XI.33

Mohácsi Doboz- és Papírárugyár Rt. iratai

1945-1948

0,01 fm

Ny

XI.34

Hamerli Gépgyár és Vasöntöde iratai

1918-1928

0,02 fm

Ny

XI.35

Spineth és Fia Kesztyűgyár iratai

1926-1950

1,56 fm

Ny

XI.36

Turul Kesztyűgyár iratai

1938-1950

0,24 fm

Ny

XI.37

Új Dunántúl Könyvnyomda és Könyvkiadó iratai

1937-1949

0,19 fm

Ny

XI.38

Szabadság Pécsi Nyomda és Könyvkiadó Rt. iratai

1940-1949

0,32 fm

Ny

XI.39

Taizs József Könyvnyomda, Könyvkötészet, Papírkereskedés és Nyomtatványraktár iratai

1934-1950

0,07 fm

Ny

XI.40

Kultúra Könyvnyomda, Műintézet iratai

1948-1950

0,04 fm

Ny

XI.41

Hetényi György Könyvnyomda iratai

1947-1949

0,01 fm

Ny

XI.42

Sokszorosító Iparosok Szakosztálya iratai

1945-1946

0,01 fm

Ny

XI.43

Lyceum Nyomda iratai

1840-1921

0,42 fm

Ny

XI.44

Mecseki Nyomda iratai

1935

0,01 fm

Ny

XI.45

Gungl Vízvezetékszerelő és Társa Fémipari Vállalat iratai

1928-1951

1,66 fm

Ny

XI.46

Újhegyi Szénmosó iratai

1889-1949

2,37 fm

Ny

XI.47

Mohács Város Kendergyára és Műmalma iratai

1945-1948

0,62 fm

R

Kereskedelmi és közlekedési vállalatok

XI.101

Hamerli József Vasnagykereskedése iratai

1935-1947

0,05 fm

Ny

XI.103

Pécsi Villamosvasút Rt. iratai

(1904) 1912-1934

2,36 fm

Ny

Hitel- és biztosításügyi szervek

XI.201

Dél-Magyarországi Kereskedelmi Bank Rt. iratai

1925-1940

19,15 fm

Ny

XI.202

Dunántúli Bank Rt. Pécsi Fiókja iratai

1924-1948

2,88 fm

Ny

XI.203

Magyar Általános Hitelbank Pécsi Fiókja iratai

1938-1948

4,99 fm

Ny

XI.204

Pécsi Takarékpénztár Rt. iratai

1845-1948

8,25 fm

Ny

XI.205

Pécsegyházmegyei Takarékpénztár Rt. iratai

1845-1939

6,89 fm

Ny

XI.224

Pécs és Vidéke Hitelszövetkezet iratai

1929-1950

2,46 fm

Ny

XI.225

Pécsvárad és Vidéke Hitelszövetkezet iratai

1939-1948

0,12 fm

Ny

XI.228

Sellyei Takarék- és Hitelszövetkezet iratai

1949

0,08 fm

Ny

XI.229

Siklós és Vidéke Hitelszövetkezet iratai

1936-1952

0,01 fm

Ny

XI.233

Szentlőrinci Járási Hitelszövetkezet iratai

1905-1950

0,12 fm

Ny

XI.234

Szigetvári Hitelszövetkezet iratai

1949-1952

0,12 fm

Ny

XI.236

Vajszlói Népbank Szövetkezet iratai

1898-1948

0,38 fm

Ny

XI.237

Véméndi Gazdasági Hitelszövetkezet iratai

1939-1949

0,12 fm

Ny

XI.238

Villányi Járási Hitelszövetkezet iratai

1905-1950

0,10 fm

Ny

XI.239

Vókányi Hitelszövetkezet iratai

1926-1949

0,01 fm

Ny

XI.240

Földhitel Bank Rt. iratai

1927-1940

0,10 fm

Ny

XI.241

Siklósi Kereskedelmi Bank és Hitelegylet iratai

1947

0,01 fm

Ny

XI.242

Vajszlói Kereskedelmi Bank iratai

1925-1940

0,36 fm

Ny

XI.243

Dél-Dunántúli Takarékpénztár iratai

1947-1950

0,24 fm

Ny

XI.244

Országos Központi Hitelszövetkezet Baranya Megyei Kirendeltsége iratai

1897-1952

6,10 fm

Ny

XI.245

Baranya Megye Községeinek Hitelszövetkezete iratai

1900-1949

2,58 fm

Ny

XI.246

Magyar Királyi Állampénztár Pécsi Hivatala iratai

1920-1950

0,10 fm

Ny

XI.247

Budapest-Pécs-Barcsi Vasút Alkalmazottainak Takarék- és Előlegezési Szövetkezete iratai

1887-1901

1,71 fm

R

XI.248

Pécs Baranyai Családfenntartók Hitelszövetkezete iratai

1947

0,03 fm

R

XI.249

Mágocs és Környéke Hitelszövetkezete Részvényeseinek Tagkönyve

1888-1889

0,07 fm

R

Mezőgazdasági üzemek

XI.605

Pécsváradi közalapítványi kerület levéltára iratai

1749-1949

256,90 fm

R

XI.608

Kamarai uradalmak töredékes iratai

1801-1858

0,36 fm

R

 

a) Mindszenti kamarai uradalom gazdászati iratai

1833-1858

0,14 fm

 

 

b) Bikali kamarai uradalom ügyészi iratai

1825-1837

0,08 fm

 

 

c) Simontornyai kamarai uradalom ügyészi iratai

1801-1807

0,14 fm

 

Gazdasági szövetkezetek

XI.801

Baranya Megyei Közjóléti Szövetkezetek iratai

1939-1949

29,03 fm

Ny

 

a) Baranya Vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai

1941-1948

20,07 fm

 

 

b) Pécs Városi Közjóléti Szövetkezet iratai

1939-1947

6,76 fm

 

 

c) Baranya Vármegye és Pécs város Közjóléti Szövetkezete iratai

1947-1949

0,90 fm

 

 

d) Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) iratai

1939-1944

1,30 fm

 

XI.802

Baranya Vármegyei Tejtermelők Szövetségének iratai

1905-1932

0,13 fm

R

XI.803

Pécsi Tejtermelők Szövetségének iratai

1932-1934

0,05 fm

R

XI.804

Pécsi Asztalosmesterek Szövetkezete iratai

1920-1925

0,02 fm

R

XI.805

Pécsi Húsipari Szövetkezet iratai

1937-1944

0,12 fm

R

XI.806

Babarci Keresztény Fogyasztási Szövetkezet iratai

1929-1930

0,02 fm

R