XII. EGYHÁZI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK

XII. EGYHÁZI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK

 

 

 

 

 

XII.3

Ciszterci Rend Pécsi Rendháza iratai

1861-1945

0,53 fm

R

XII.5

Irgalmas Rend Pécsi Rendháza iratai

1796-1950

3,50 fm

R

XII.6

Jezsuita Rend Pécsi Rendháza (Pius) iratai

1912-1948

0,24 fm

R

XII.8

Miasszonyunk Rend Pécsi Rendháza iratai

1847-1950

1,12 fm

R

XII.9

Pécsi püspöki uradalom iratai

1748-1888

0,11 fm

R

XII.10

Pécsi szemináriumi uradalom töredék iratai

18-19. sz.

0,08 fm

R

XII.11

Pécsi székeskáptalan hetvehelyi erdőhivatalának iratai

1887-1946

1,10 fm

R

XII.12

Pécsi székesegyházi uradalom sikondai fürdő bérletével kapcsolatos iratok

1942-1948

0,06 fm

R

XII.13

Kisszentmártoni Presbitérium jegyzőkönyve

1876-1931

0,04 fm

R

XII.14

Felsőbaranyai református egyházmegye községvizsgálati jegyzőkönyvének fénymásolata

1817, 1918-1924, 1943-1950

0,12 fm

R

XII.15

Alsóbaranyai református egyházlátogatási jegyzőkönyvek fénymásolata

1885-1893

0,36 fm

R