Ügyfélszolgálat

AZ MNL BARANYA VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK ÜGYFÉLSZOLGÁLATA


Király utcai részleg

Az ügyfélszolgálat referense:Kereszturi Bernadett
Beosztás:levéltári kezelő
Cím:7621 Pécs, Király utca 11.
Levelezési cím:7621 Pécs, Király utca 11.
Telefonszám:+36 72 518 692
Iroda:I. emelet 103. sz. iroda
E-mail:kereszturi.bernadett@mnl.gov.hu
  
Hivatali kapu
Hivatal neve: Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltára
Rövid név: MNLBAVL
KRID szám: 166303976
Hivatali kapu - Központi Érkeztetési Rendszer (KÉR)
Hivatal neve:
Magyar Nemzeti Levéltár
KÉR azonosító: MNL BAVL
KRID szám: 113809158

 

 

Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-15:00
kedd8:00-12:00; 12:30-15:00
szerda8:00-12:00; 12:30-15:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-15:00
péntekzárva

 

 


Általános tudnivalók

Az MNL Baranya Vármegyei Levéltára közigazgatási feladatokat is ellátó intézmény. Az őrizetében lévő iratanyagból az ügyfelek részére adatokat szolgáltatunk hiteles másolatok kiadásával.

Az állampolgárok anyagi terheinek csökkentése érdekében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 2021. január 1. napján hatályba lépett több rendelkezése módosítja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.).

Az illetéktörvény 2021. január 1. napjával hatályba lépett módosításával az Itv. 1. mellékletében meghatározott - az úti okmányok, a gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításával, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos - eljárások kivételével a közigazgatási hatósági eljárások illetékmentessé váltak, így a levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásért, a levéltár által készített hitelesített másolat elkészítéséért illetékfizetési kötelezettség nem áll fent.

Igazolást, másolatot a levéltár az ügyfelek írásbeli kérésére ad ki. Abban az esetben, ha más személy ügyében járnak el, meghatalmazás bemutatása szükséges.

A kérelmező birtokában lévő iratok, az erre való hivatkozás, vagy a fénymásolat becsatolása, illetve az egyéb ismert adatok közlése segíthetik az ügy levéltári intézését.

A telefonon érdeklődő ügyfeleket tájékoztatjuk ügyfélszolgálatunk helyéről, nyitvatartási idejéről, a nálunk található iratanyagról, a kutatáshoz szükséges adatokról.

Telefonon és e-mailben csak tájékoztatás adható, ügyintézés nem kezdeményezhető!

További tájékoztatás: https://mnl.gov.hu/altalanos_tajekoztatas

Ügyfélkapus elektronikus ügyintézés indítás a https://magyarorszag.hu portálon:

Hivatalos szervek esetén elektronikus ügyintézésere a Hivatali Kapun keresztül van lehetőség.

Hivatali kapu
Hivatal neve: Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltára
Rövid név: MNLBAVL
KRID szám:
166303976

Hivatali kapu - Központi Érkeztetési Rendszer (KÉR)
Hivatal neve: Magyar Nemzeti Levéltár
KÉR azonosító: MNL BAVL
KRID szám: 113809158


Hasznos tudnivalók

Intézményünk Király utcai részlegében található mindkét ügyfélszolgálatunk. A volt Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattárából történő adatszolgáltatás esetén kérjük az I. emelet 103. sz. irodában keresse kollégánkat. Minden egyéb ügyben (az ügytípusokat lásd alább) kérjük, forduljanak az I. emelet 101. sz. irodában dolgozó kollégánkhoz.

Az MNL ügyfélszolgálati tevékenysége során történő adatkezelésre vonatkozó tájékoztató megtekinthető itt.

Az ügyfélszolgálaton leggyakrabban előforduló ügytípusok és a hozzájuk tartozó adatfelvételi lapok, illetve tájékoztatók:

1) Kérelem, illetve hozzájáruló nyilatkozat az 1895 után keletkezett állami anyakönyvek levéltárban őrzött másodpéldányaiból történő adatszolgáltatáshoz (letölthető pdf-formátumban)

2) Hadigondozási ügyek (űrlapok)

3) Hagyatéki ügyek (űrlapok)

4) Iskolai végzettség igazolás (űrlapok)

5) Munkaviszony igazolás (űrlapok)

6) Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyek (űrlapok)

7) Földhivatali, telekkönyvi iratok (űrlapok)

8) Bírósági iratok (büntető, polgári peres és peren kívüli) (űrlapok)

9) Egyéb ügyek (űrlapok)

10) Hiánypótlás (űrlapok)