Lymbus


1855-ben Toldy Ferenc kezdeményezésére indult el a Magyar Történelmi Tár című folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmányának kiadásában. A többször átalakult, kiadót, nevet váltó periodika mindig megőrizte eredeti célját, hogy a legkülönfélébb hungarológiai témájú forrásközleményeknek, a nagyobb egységekbe, tematikus kiadványokba nehezen illeszthető tanulmányoknak publikálási lehetőséget biztosítson. A 2003-ban ismét újjáalakított kiadvány a korábbi szerkesztői elvek megőrzésére és folytatására vállalkozott. A Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények címen megjelenő éves periodika már nevében is jelzi hitvallását. A Lymbus – bizonytalan eredetű, tartalmában vegyes, nehezen állagba sorolható iratokat jelöl. A korábbi folyóirat megjelentetésére a hungarológia vezető hazai műhelyei fogtak össze: a Balassi Bálint Intézet, a Magyar Országos Levéltár, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és az Országos Széchényi Könyvtár. Az évkönyv formában megjelenő kiadvány elsősorban a külföldi hungarikakutatások során felfedezett, komoly történeti értékekkel bíró iratok, tanulmányok közlését tekinti elsődleges feladatának az 1526–1918 közötti korszakból.
      
   
     
ISSN 0865-0632 (Nyomtatott)
ISSN 2064-003X (Online)

A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Budavári Palota F épület.

 20032004200520062007
2008
2009
2010