Lymbus 2004.

 

Lymbus 2004 – Tartalomjegyzék

Közlemények

 

5

Korpás Zoltán
A spanyol Államtanács a mohácsi csatavesztésről 

19

Kruppa Tamás
Az oszmánellenes szent háború eszméje és Erdély Girolamo Frachetta alkalmi műveinek tükrében

51

Molnár Antal
Három hódoltsági levél a Római Inkvizíció levéltárából

61

Jankovics József
Pázmány Péter végrendelete 1637-ből

71

Kerekes Dóra
Egy császári tolmács megfigyelései. Giorgio Cleronome magyarországi utazása 1664-ben

79

Herner János–Orlovszky Géza
Macskási Boldizsár levele Teleki Mihályhoz, a felesége hűtlenségéről

85

Buchberger, Reinhard
Conrad Fink von Finkenstein oszmán kém és futárának halálos ítélete

93

Bujtás László Zsigmond
Bethlen Miklós és a sárospatak–gyulafehérvári kollégium leideni stipendiuma (1703–1709)

123

Czibula Katalin
Szilágyi András protestáns prédikátor naplója

187

Knapp Éva
„De jaj keservimben Pennámat szalasztom” Magyarberényei báró Radák (II.) Ádámné, Kemény Druzsiána kesergő versei (1796–1808)

205

Krisch András
Jakob Wittman nagymartoni jegyző krónikája

 

Kutatási beszámolók

 

225

Zakar Péter
A császári királyi tábori püspökség bécsi ügyiratai

235

Cseh Géza
A Jászkunság történeti forrásai a Német Lovagrend Központi Levéltárában

249

Seres Attila
A két világháború közötti szovjet–magyar kapcsolatokra vonatkozó iratok az oroszországi levéltárakban

269

Baráth Magdolna
Beszámoló a Klebelsberg Kuno ösztöndíj támogatásával végzett kutatómunkáról

281

Garadnai Zoltán
Titkok és kincsek a francia Külügyminisztérium levéltárában

 

295

Személy- és helységnévmutató

319

Szerkesztőségi kérések