Lymbus 2007.

 

Lymbus 2007 – Tartalomjegyzék

  

Közlemények

7
 Ekler Péter:
"Newe Zeitung auß Ungern..." Verses tudósítás idősebb Hans Rogel ausburgi műhelyéből
19
 Venäsch Eszter:
Homonnai Drugeth Bálint hadinaplójának kiadatlan része
47 Szabó Péter:
II. Rákóczi GYörgy két ismeretlen levele
55
 Szabó András Péter:
Adalékok az erdélyi szász peregrináció XVII. századi történetéhez. Martin Hermann levelei
85
 Kerekes Dóra:
Az oszmánellenes európai összefogás kialakítása
95
 Bujtás Zsigmond László:
Florentius Costerus gályarab-vonatkozású prédikációja
109
 Nagy Levente:
Az elhallgatás naplója, vagy valami más. Gulácsi Albert diáriuma bécsi útjáról 1691, 1696
127
 Füreder Balázs:
A Balassa család étkezőasztalán használt eszközök a XVII. században
145
 Benda Borbála:
Egy főúri háztartás
149
 Sas Péter:
A kolzsvári piarista (egykori jezsuita) templom sírfeliratai
179
 Tóth Gergely:
Bél Mátyás pozsonyi tanítványai. A pozsonyi evangélikus líceumany akönyvének vonatkozó részei. Bél és utódai megjegyzéseivel
209
 Tusor Péter:
A bécsi Frintaneum tagjai Magyarországról, 1816-1918
225
 Seres Attila:
A budapesti szovjet követség jelentései, 1934-1935
293
 Illés László:
Tömegpszichózis és irodalompolitika. Lukács György felszólalása a Szovjet Írószövetség Német szekciója pártszervezetének 1936. szeptember 5-én tartott zárt ülésén
313
 Sőregi Zoltán:
Egy katona visszaemlékezése világháborús frontszolgálatára
   
  

Kutatási beszámolók

361
 Németh István:
A magyarországi abszolutista várospolitika első lépései (XVI-XVII. század). Az alsó-magyarországi bányavárosok központi igazgatásának kialakulása
409
 Szentmártoni Szabó Géza:
Kutatási beszámoló
   
411
 Személy és helységnévmutató
437
 Szerkesztői kérések
447 A Lymbus korábbi számainak tartalomjegyzékei
455
 Szerzőink