Lymbus 2008.

 

Lymbus 2008 – Tartalomjegyzék

  Közlemények

7
 Horn Ildikó:
Bethlen Györgyhöz és Károlyi Klárához intézett levelek (1558-1574)
43 Dominkovics Péter:
Thurzó Szaniszló levele Vas vármegye rendjeihez (1620)
51 Jankovics József:
Pázmány Péter tanúvallatása egy hármas gyilkosságba torkolló gömöri határvillongás ügyében. Névtani és etnikai együttélés-történeti adalékok Ila Bálint Gömör megye-monográfiájához
63
 Szabó András Péter:
Esterházy Pál nádor néhány erdélyi vonatkozású iratmásolata. Ismeretlen források az 1658-1659. esztendők történetéhez
93
 Mordovin Maxim:
Mezőörményeis udvarbírák XVII. századi levelezése, XVII. századi örményesi építkezésekre vonatkozó, eddig nem közölt források
163
 Kerekes Dóra:
Frakcióharcok Bécsben a XVII. század végén
193
 Bujtás László Zsigmond:
Pápai Páriz Ferenc ismeretlen levele Abraham Van Poothoz (1687). Adalék az erdélyi polihisztor holland kapcsolataihoz
211
 Stohl Róbert:
Festetics László neveltetéséről
235
 Sas Péter:
Tusnádi Kovács Miklós erdélyi püspök hagyatékának összeírási és árverési jegyzőkönyve (Kolozsvár, 1852. november 23.)
271
 Seres Attila:
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület két világháború közötti válsága magyar diplomáciai iratok tükrében
309
 Sőregi Zoltán:
Hubertus-vadászlovaglás a harmincas években egy vidéki kisvárosban
315
 

Szakály Sándor:
Náday István "útravalója"

321
 Kovács Zoltán András:
Láday Istvánnak, a Szálasi-kormány belügyminisztériumi államtitkárának fogságban írott feljegyzései
357
 Simon Zsuzsanna:
Elsodort élet – Szabó Dezső húgának emlékei
365
 Tüskés Anna:
Jean Rousselot levelei Illyés Gyulához (Válogatás)
   
  Kutatási beszámolók

411
 Nagy Kornél:
Az erdélyi örmény egyházhoz kapcsolódó olaszországi forrásokról
429
 Benda Borbála–Koltai András:
Kutatások az Erdődy család bécsi levéltárában
461
 Füreder Balázs:
A XVIII. századi kéziratos magyar szakácskönyvek tartalomjegyzéke (I. rész)
   
495
 Személy- és helységnévmutató
519
 Szerkesztői kérések
527
 A Lymbus korábbi számainak tartalomejgyzékei
537
 Szerzőink