Lymbus 2005.

5
 

 

Lymbus 2005 – Tartalomjegyzék

Bobory Dóra:
Felician Herberstein (1540–1590) stájer főúr rövid életrajza és magyar kapcsolatai David Reuss gyászbeszéde alapján

27 

Kruppa Tamás:
Pasquale Bruti tolmács kalandos prágai követsége 1596-ban

49
 

Gömöri György:
A strassburgi akadémián tanuló XVI. századi magyarok album-bejegyzései

55
 

Molnár Antal:
Raguzai bencés misszionáriusok jelentése a hódolt Dél-Magyarországról (1606)

63
 

Dominkovits Péter:
Bethlen Gábor levelei Vas vármegye rendjeihez (1620)

73
 

Szelestei N. László:
Lindvay Márton Poenitentia tartó zsoltári

79
 

Bujtás László Zsigmond:
A megszabadítással kapcsolatos holland vonatkozású levelek a gályarab prédikátorok levéltárában (1676)

95
 

Nagy Levente:
„Bethlen Miklós nótái” Apor István naplója Bethlen Miklós 1704. évi peréről

129
 

Antal Beatrix:
Giambattista Guerrieri S.I., a Collegium Germanicum et Hungaricum rektorának levelei gróf Eszterházy Károly püspökhöz

141
 

Hubert Ildikó:
A hétéves háborúról szóló krónikásének újabb változatai

155
 

Sas Péter:
A kolozsvári egykori minorita, majd görög katolikus templom sírfeliratai

169
 

Czibula Katalin:
Metastasio Temistocle című drámája Kazinczy Ferenc állítólagos fordításában

207
 

Seres Attila:
Orosz levéltári források a magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok történetéhez (1939)

  

 

Kutatási beszámolók

253
 

Kenyeres István:
A bécsi Udvari Kamarai Levéltár (Hofkammerarchiv) Gedenkbücher Österreich magyar vonatkozású iratainak regesztái [61–64. köt. (1547–1550)]

295
 

Zakar Péter:
A tábori püspökség felállításának előzményei a XVII–XVIII. században

355
 

Tóth Ferenc:
Huszárok, diplomaták és kalandorok nyomában a francia levéltárakban és könyvtárakban. A XVIII. századi franciaországi emigráció könyvészeti és levéltári hagyatéka (1720–1815)

365
 

Majtényi György:
„Magyar barátaink szívünk kapuján kopogtatnak” Magyar menekültek Ausztriában