Lymbus 2006.

 

Lymbus 2006Tartalomjegyzék

Közlemények


 

9

Pesti Brigitta:
Jesuita practica
és A Pápista Római Vallás. Medgyesi Pál egy kötetéhez hozzáfűzött, kéziratos antijezsuitikák

31

Viskolcz Noémi:
„az Szegény Urnak és az Nagyságos familiának örök emlekezetire”
Esterházy Miklós nádor castrum dolorisának történetéhez

41

Szabó András Péter:
Egy újabb adalék az Innocentia Transyalvaniae megjelenését követő vitához

47

Németh S. Katalin:
Székely László verses önéletírása

99

Bujtás László Zsigmond:
Apáti Miklós egy ismeretlen verse a Hortus Malabricusban (1689)

115

Kerekes Dóra:
Kémek vagy keresztény menekültek?

129

Nagy Zsuzanna–Fodor Zsuzsanna:
Magyar főurak levelei a zágrábi püspökökhöz (1611–1703)

141

Lázár Balázs:
Báró krajovai és topolyai Kray Pál táborszernagy végrendeletei

149

Debreceni-Droppán Béla:
A Magyar Nemzeti Múzeum első magyar nyelvű szolgálati utasítása és házirendje (1845–1846)

171

Hermann Róbert:
Puky Miklós kormánybiztos iratai (1849. február 14.–június 22.)

205

Sas Péter:
Kedves István kolozsvári apát-plébános (1782–1864) végrendelete és naplója

237

Seres Attila:
Példás összefogás vagy veszélyes precedens? Magyar diplomáciai jelentések a bukovinai Józseffalva leégéséről és újjáépítéséről (1939)

279

Ujváry Gábor:
Carl Heinrich Becker feljegyzése 1926. május–júniusi magyarországi látogatásáról

307

Szentmártoni Szabó Géza:
Balassa Menyhárt, Balassa II. András és Balassa Zsuzsanna lappangó portréi


 

 

Kutatási beszámoló

 

317

Bessenyei József:
A Vatikáni Könyvtár Ottoboni gyűjteményének Ottob. Lat. 2746 jelzetű kódexe

 


329

Személy- és helységnévmutató

345

Szerkesztőségi kérések

355

Tartalomjegyzék

357

Szerzőink

359

Régebbi számaink