Tűzoltófelszerelés 1833-ból

2013.11.06.
A Magyar Országos Levéltár a hagyományos iratok mellett számos olyan dokumentumot is őriz, melynek hordozója nem papír vagy pergamen. Ezen a héten a Helytartótanácsi Levéltár egyik acél magasnyomó dúcát mutatjuk be, amely kísérleti tűzoltóruhákat ábrázol 1833-ból.
Az 1724 és1848 közötti idöszakban a Magyar Királyi Helytartótanács látta el a tágabb értelembe vett közigazgatás valamennyi területének irányítását és felügyeletét. Hatásköre az alsó- és középfokú közigazgatási szervek működésének felügyeletére, valamint az újonnan alakuló szakigazgatási szervek, és számos különféle adó, hadellátási, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, könyvkiadási, közoktatási, közegézségügyi, úrbéri és alapítványi ügyekkel foglalkozó hivatal tevékenységének ellenőrzésére terjedt ki.

A Helytartótanács gondoskodott arról, hogy az uralkodó, illetve az uralkodó nevében határozó kancellária rendeleteit az egész országban megismerjék és végrehajtsák. Hogy segítse a rendeletek tartalmának jobb megértését és az uralkodói döntések végrehajtását, gyakran juttatott el a törvényhatóságokhoz különféle tájékoztató vagy oktató jellegű kiadványokat. A Helytartótanácsi Levéltár C 90 – Archivum secretum című irategyüttesében található, főleg technikatörténeti szempontból érdekes 19 darab rézlemezt és 2 darab acél magasnyomó dúcot ilyen kiadványok mellékleteinek és magyarázó ábráinak nyomtatásához használták. 

 

 

C 90 – Helytartótanácsi levéltár – Magyar Királyi Helytartótanács – Archivum secretum – No. 475.

Az itt bemutatott acél dúc tűzoltók számára készült kísérleti védőruházatot ábrázol. A dúcról készült nyomat a milánói Aldinus János lovag 1833-ban Bécsben megjelent, Gemeinützige, leicht fassliche Belehrungen über Schutzmittel gegen die Flammen der Feuerbrunst című, 9 lapos, negyedrét formátumú kiadványának melléklete volt, melyet a Helytartótanács az országban használatos nyelvekre lefordítva megküldött valamennyi törvényhatóságnak.

A szerző számos kísérletet végzett tűzoltók számára megfelelő védőruha kialakításával kapcsolatban. Kísérleteinek eredményeképpen megállapította, hogy a védőruhának két rétegből kell állnia, mégpedig kettős acélsodronyra felvitt azbesztből készült maszkból, ruházatból, kesztyűből és csizmából, valamint fémhálóból készült sisakból és öltözékből. A tűzoltók személyi védelmét szolgálta még a fémhálóból készült könnyű pajzs, továbbá egy fémhálóval fedett biztonsági lámpa. A tűzben rekedt személyek mentését egy függőágyhoz hasonló eszközzel végezték volna, míg  a gyerekek mentésére egy fémhálóból készült, azbeszt kendővel bélelt, vállra vehető zsákot szerkesztettek.

 

 

Utolsó frissítés:

2015.08.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges