Válasz mindenkitől. Címzett: Márai Sándor – Országos irodalmi pályázatot indít a Levéltár

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára által meghirdetett irodalmi pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a levéltár gyűjteményében található értékes iratanyagra, elmélyítse a Levéltár és a nagyközönség közötti kapcsolatot, valamint tisztelegjen az irodalom egyik kiemelkedő alakja előtt. A választott gépelt levelet, Márai Sándor 1982-ben írta magyar-amerikai barátjához, Sziklay Andor íróhoz. A pályázatra jelentkezők Márai személyes hangvételű levelére írásban válaszolnak. A legjobb válaszleveleket a Levéltár értékes nyereményekkel díjazza.

Kik pályázhatnak?

16 éves kort betöltött írók válaszleveleit várjuk.

A pályázat célja

A pályázók feladata, hogy az MNL OL Facebook oldalán és honlapján közzétett Márai Sándor által írt levélre írásban válaszoljanak.

A pályázat menete

A pályázók 2019. március 17-ig elküldik válaszlevelüket, nevükkel és telefonszámukkal együtt a valaszmindenkitol@mnl.gov.hu email címre. A nyertes pályázókat 2019. április 3-ig emailen vagy telefonon keresztül értesítjük. A nyertes pályázóknak április 11-én 16 órakor kezdődő díjátadó ünnepségen adjuk át nyereményüket.

A beküldött pályázat

A beküldött pályázat maximum 2.000 karakter lehet. A beküldött pályázatot kérjük MS word dokumentumként csatolják az emailhez, a kitöltött adatlappal együtt. A megadott karakterszámnál hosszabb pályázatokat, illetve a sérült fájlokat nem tudjuk elfogadni. A pályázatokat csak és kizárólag kitöltött adatlappal tekintjük érvényesnek.

Díjazás

A pályaműveket előzsűri szűri, amit követően szakmai zsűri hozza meg a végső döntést. A nem nyertes pályaműveket az elbírálást követően nem őrizzük meg. A stilisztikailag és tartalmilag legjobb első három írást pénzjutalommal díjazzuk. Közreműködő partnereink, a Libri Könyvkereskedelmi Kft., a Libri-Bookline Zrt. és a Helikon Kiadó Kft. jóvoltából értékes ajándék- és könyvcsomagokat kapnak nyerteseink, valamint az első helyezettet megajándékozzuk egy két napos kassai kirándulással és két belépővel a Márai Sándor Emlékszobába, ahol ingyenes tárlatvezetésen vehetnek részt.   

1. díj -  40.000 Ft + ajándékcsomag + kirándulás Kassára és belépő a Márai Sándor Emlékszobába (2 fő részére, 2 nap útiköltséggel, szállással és tárlatvezetéssel együtt)

2. díj – 30.000 Ft + ajándékcsomag

3. díj – 25.000 Ft + ajándékcsomag

A szakmai zsűri:

Simon Márton – költő, slammer, műfordító

Wirth Imre – költő, író

Kiss Judit Ágnes – költő, író, tanár

 

82.9.30.

Kedves Andor, welcome – remélhetőleg jó egészségben és felüdülten a hosszú safari után. Köszönöm a könyvet és füzetet. Heltai és Bornemisza prózáját eddig csak szórványos olvasmányokból ismertem. Most jólesik lámpaoltás előtt néhány oldalt felkortyolni ebből az érett, erős magyar párlatból – mint az ó-diópálinka, bátorít és zsongít. Érdemes kiadvány, ilyesmi erősítő lehet odahaza, - 200 évvel a nyelvújítás előtt, szellemi segítség, atmoszférikus ösztönzés nélkül, vad magányban megszólal a Magyar Irodalom!...Az Arany dolgozatokat összegyűjtő füzet is példa, hosszúra nyúlt írói pálya során sok a legnagyobbak hagyatékában is / amilyen Arany volt / a hulladék. Ahogy a kobzos, aki gúnydalt énekelt a királyról, feleli Lajosnak a Toldi szerelmében: „Nem én voltam uram, csak a mesterségem.” De Arany mindig nagy, amikor toborzókat ír, ugyanazt a nyelvet szólaltatja, mint a verseiben. Ha magyar író ma képes magyar nyelven maradéktalanul kifejezni gondolatait, ezt jórészt Aranynak köszönheti. Nálunk semmi újság. Kézcsókkal és baráti üdvözlettel Márai Sándor

 

Szerzői jogok és személyes adatok védelme

Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent , illetve nem publikált írással jelentkezhet a pályázatra. A pályázó a pályázatra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy a beküldött pályamű a pályázó szellemi terméke és a pályaművel kapcsolatban minden szerzői joggal rendelkezik.

A pályázaton résztvevők a pályázat beküldésével automatikusan elfogadják, pályázati anyaguk publikus kezelését, az MNL OL Facebook oldalán, illetve honlapján a szerző nevével együtt közzéteheti.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát a Magyar Nemzeti Levéltár értékelje, és az értékelések eredménye alapján a pályaművet és a pályázó nevét, valamint a pályázó külön hozzájárulása esetén életkorát nyilvánosságra hozza. A Magyar Nemzeti Levéltár a nyilvánosságra hozott adatokon kívül kezeli még a pályázó elérhetőségi adatait (a pályázaton a pályázó által önként megadott elérhetőségi adatokat, így elektronikus elérhetőséget, telefonszámot).

A Magyar Nemzeti Levéltár adatkezelésének jogcíme a pályázó önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés időtartama pedig az elbírálást követő 6 hónap, amelyet követően a Magyar Nemzeti Levéltár csak a nyertes pályaműveket őrzi meg és használja fel, minden más személyes adatot és pályaművet helyre nem állítható módon töröl. A nyertes pályázók esetén az esetleges személyes adatok kezeléséről a Magyar Nemzeti Levéltár a nyertes pályázóknak külön tájékoztatást ad, illetve az adatkezelési feltételekben külön megállapodik.

A pályázó az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését a Magyar Nemzeti Levéltár székhelyére küldött írásbeli kérelemmel azzal, hogy a személyes adatok törlése a Magyar Nemzeti Levéltár a következő bekezdés szerint megillető szerzői jogi felhasználási jogot nem érinti, így a Magyar Nemzeti Levéltár hozzájárulás visszavonása esetén is továbbra is jogosult a pályaművet névtelenül vagy saját nevében vagy a Magyar Nemzeti Levéltár által meghatározott nem valós személy műveként közzétenni és felhasználni. A pályázatra történő jelentkezéssel a pályázó a megküldött pályaművére vonatkozóan a Magyar Nemzeti Levéltára számára ingyenes, időben a pályamű teljes szerzői jogi védelmi idejére kiterjedő és vissza nem vonható, kizárólagos felhasználási jogot enged, azzal, hogy a pályaművet a Magyar Nemzeti Levéltár nagyközönségnek szóló szórakoztató tartalmak készítéséhez és terjesztéséhez használhatja fel.

A felhasználási jog keretében a Magyar Nemzeti Levéltár engedélyt kap a pályamű minden szerzői jogi felhasználására, így különösen annak digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére. A felhasználási jog Magyarországra és Magyarországon kívül is, földrajzi korlátozás nélkül érvényes.