Színháztörténeti dokumentumok

Források a nyíregyházi színházi élet múltjából

 A levéltárunkban őrzött színháztörténeti dokumentumok nagy része az V. 77-es fondszám alatt őrzött Nyíregyháza rendezett tanácsú város (1929-től megyei város) polgármesterének irataiból származnak. Az anyagban található az a néhány igen értékes, az 1893-94-es évekből származó irat, mely a színház létrehozására alakult Nyíregyházi Színház-Részvénytársaságra vonatkozik. Szintén ehhez az anyaghoz tartoznak azok az 1920-as, 1930-as években keletkezett dokumentumok is, melyek a színház épületéhez és magához a színjátszáshoz kötődnek, így pl. színházi műsorok, a társulatok névsorai, a helyárak és egyéb, az egyes színigazgatók tevékenységét bemutató iratok. A nagy mennyiségű iratanyagot számos korabeli plakát, valamint híres művészeket ábrázoló fényképek, képeslapok, újságcikkek is színesítik.

Szeretnénk fehívni a figyelmüket Margócsy József kutatásaira, munkáira, illetve a források védelmét és a jövő nemzedék számára történő megőrzését fontosnak tartó színművészeinkre, Pregitzer Fruzsinára és Bárány Frigyesre, akik nemcsak maradandó élményekkel gazdagítank bennünket a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásain, hanem szívesen jönnek a levéltár rendezvényeire is.

Az ajánlót összeállította Nagy Dóra és Kujbusné Mecsei Éva

FORRÁSOK

 

X. 55. Nyíregyházi Műkedvelő Társulat iratai, 1862-1866

1862. év

1863. év
1864. év
1865. év
1866. év
év nélkül

 

A színház épületére vonatkozó dokumentumok

V. 77. Nyíregyháza rendezett tanácsú város (1929-től megyei város) polgármesterének iratai, 1922. X. 17. 2. 820.
A színház rendtartási szabályzata (1923)
A színházban keletkezett károk (1924)
Tűzvédelmi előírások (1929)
Költségvetés az épület javítására (1931)
A javítás költségei (1931)
A színház helyszínrajza (SZSZBML V. B. 86. 5)

A Országos Színészegylet a vigalmi adó eltörlését kezdeményezi (1934) 

A városi Színügyi Bizottság tagjainak névsora (1920-as évek)

 

Színigazgatók és társulatok

V. 77. Nyíregyháza rendezett tanácsú város (1929-től megyei város) polgármesterének iratai, 1922. X. 17. 2. 820.
Kiss Árpád (1918/19)
Bethlen (Bruckner) László társulata (1920)
Naményi László (1920-as évek közepe)
Heltai Hugó
Gulyás Menyhért (1928)
Gulyás Menyhért (1930)
Gulyás Menyhért színigazgató engedélye az 1930/31-es évadra
Kimutatás Gulyás Menyhért társulatának 1930-ik évi előadásairól
Gulyás Menyhért társulata, műsoraik és helyárak (1931)
Gulyás Menyhért társulata
Sebestyén Mihály igazgatói szerződése (1932)

 

Színházi jegyárak

1920-as évek
1928
1930-as évek

 

Nyíregyházán megfordult színészek

Fedák Sári
Lehotay Árpád
Salamon Béla társulata és Laurisin Tibor (1927)
Zilahy Irén
Towje Hakohen
Rákosi Szidi

Steinhardt Géza

"IGAZOLVÁNYOK"

 

Színházi műsorok

Plakátok 1865-1960
Műsortervek és műsorok

 

A színház legújabbkori történetére vonatkozó dokumentumok

XXIII. 2. A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsági ülések jegyzőkönyveiből
 A nyíregyházi városi színház építési ügye (1955)
 Jelentés a színházépítés felülvizsgálatáról (1959)
 Az Állami Déryné Színház megyénkben kifejtett tevékenysége (1964)
Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színháznak a Megyei Tanácshoz való átvételére (1980)
Előterjesztés a megyei színházigazgató kinevezésére (1980)
Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színházi Művelődési Központ állandó társulatú színházzá való átszervezéséhez (1981)
Beszámoló a Móricz Zsigmond Színház tevékenységéről (1983)

Beszámoló a Móricz Zsigmond Színház tevékenységéről (1988)

Művészgaléria (19-20. század fordulója)

A közelmúltunk színjátszás történetére vonatkozó dokumentumok – XIV. 106. plakátok Szántó Sándor irataiból 

NYÍREGYHÁZA SZÍNHÁZTÖRTÉNETÉNEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA

 

SZAKIRODALOM

Margócsy József: Nyíregyháza színháztörténetének levéltári forrásai. Budapest, 1990.
Margócsy József: Utcák, terek, emléktáblák IV. Újabb írások a régi Nyíregyháza életéből. 2002. 120-144.
Décsi Sándor: Nyíregyháza színészete. In: Háger László: Szabolcsvármegye fejlődése és kortörténete. 1939. 231-242.
Barna János: A színészet története Nyíregyházán. In: Hunek Emil: Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei. 1931. 241-258.
Dienes István: Szabolcs Vármegye. 1939. 229.

 

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLÉBEN MEGJELENT ÍRÁSOK

Siklós Mária: A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház újjáépítése. Szabolcs-Szatmári Szemle XVI. (1981) 6-9.

Margócsy József: Adalékok a megyei színjátszás történetéhez. Szabolcs-Szatmári Szemle XVI. (1981) 17-33.
Margócsy József: Színházunk stúdiószínpada. Szabolcs-Szatmári Szemle XX. (1985) 121-124. 
 Margócsy József: Nyíregyháza polgárai színházat építenek. Szabolcs-Szatmári Szemle XXIX. (1984) 59-73.

 

NAPILAP CIKKEK

Nyírvidék (1893-1930)

Kelet-Magyarország (1981-1987)

 

 

SZÍNJÁTSZÁS TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSAINK

Szántó Sándor színháztörténeti dokumentumai

Gratulálunk színházunk 30 éves állandó társulatának!

 

 

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KUTATÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

Színháztörténeti kutatások bemutatása a levéltárban (hír)

Értékek és értékőrzés - Levéltári délután (hír)

Thália az archívumban (hír)

Gratulálunk színházunk 30 éves állandó társulatának! (hír)

Beszélgetés Pregitzer Fruzsinával

Függönyt fel! Nyíregyháza 19. századi színháztörténete (előadás)

A műkedvelő színjátszás Nyíregyházán 1945 után (előadás)

HU-MNL-SZSZBML X. 55. 2. d.