Iratképzőknek

A közlevéltára 27/2015. (V.27.) EMMI rendelet értelmében az illetékességébe tartozó szervekről meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, egyetértési jogát gyakorolja a szerv iratkezelési szabályzatával kapcsolatban, ellenőrzi az iratok védelmét és az iratkezelés rendjét éves ellenőrzési terv alapján, valamint ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó iratokat keletkeztető szerv iratainak selejtezését.

Levéltári iratátadás

Tisztelt Iratképzők! Sajnálattal közöljük, hogy raktárhiány miatt iratot átvenni csak rendkívül indokolt esetben, személyes egyeztetést követően tudunk.

Iratselejtezési bejelentése

A jóváhagyott iratkezelési szabályzat alapján a selejtezésről a munka megkezdése előtt 30 nappal hivatali kapun keresztül küldött levélben értesíteni kell a levéltárat.

 

Iratképzők ellenőrzése

2019. évi ellenőrzési terv.