Állami és egyházi anyakönyvek

A levéltárunkban őrzött állami anyakönyvek másodpéldányai kutatási korlátozás alá esnek, az anyakönyvek kutatásának rendjét a Magyar Nemzeti Levéltár Kutatási Szabályzata szabályozza. 

Az MNL Országos Levéltárának őrizetében lévő egyházi anyakönyvek általában első példányairól készült mikrofilmek szkennelt változatai adatbázisban kutathatóak a Magyar Nemzeti Levéltár valamennyi tagintézményében. A kutatásról érdeklődjön az Ön számára legkönnyebben megközelíthető tagintézménynél.