Rólunk

Üdvözöljük levéltárunkban!
 
Levéltárunk Szabolcs megye 14–20. századi maradandó értékű iratai mellett Szatmár megye 15. századtól kelt iratanyagának jelentős, Beregnek kisebb, 20. századi részét, Kővár vidék, Ung és Ugocsa levéltárának pedig 19–20. századi töredékét őrzi. A legrégebbi dokumentumaink a Mohács előtt keletkezett oklevelek.
 
Gyűjteményünkben több mint ezer térkép, és számos, a régió életében szerepet játszó család, személy hagyatéka mellett helyet kaptak a helyi igazgatási és igazságügyi szervek, gazdálkodó egységek, iskolák, egyesületek, testületek és pártok iratai is.
A történeti forrásokat őrző vármegyei levéltárakat, ill. azok töredékeit az 1950-es területrendezés által kialakított új megyeszervezethez igazodva egyesítették Nyíregyházi Állami Levéltár néven. 1968-ban Szabolcs-Szatmár megye, 1989 óta pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye levéltára lett.
 
Intézményünk 1999-ben költözött a Széchenyi utca 4. sz. alatti épületbe, ahol a hét minden napján fogadjuk ügyfeleinket, ill. kutatótermünkben kedden, szerdán és pénteken munkaidőben, csütörtökön pedig hosszabbított nyitva tartással várjuk a régió múltja iránt érdeklődőket. A kutatómunkát 21 ezer kötetes szakkönyvtárunk és reprográfiai lehetőségek is segítik. A levéltár legféltettebb iratai már CD-n is kutathatóak. Lehetőség van az intézményben a mikrofilmolvasásra, az internet használatára.
 
A központi épületünkben és a Nyírtelek-varjúlaposi külső raktárainkban őrzött több közel 8000 ifm-nyi iratot 23 munkatársunk kezeli, dolgozza fel és látja el a kutatást megkönnyítő segédletekkel. Munkánk jelentős részét képezik a hivataloktól és magán ügyfelektől érkező megkeresések is. Ezen kívül felügyeljük és ellenőrizzük a megyében működő, illetékességi körünkbe tartozó iratképzők iratkezelését és irattározását.
 
Több mint egy évtizede intézményünk bekapcsolódott a régió kulturális életébe, együtt dolgozva a múzeumokkal, könyvtárakkal, helytörténeti egyesületekkel. Betérnek hozzánk az általunk őrzött iratokat, munkánkat megismerni szándékozó látogatók mellett a levéltári óráinkon részt vevő diákok is.
 
Kiadványaink, közművelődési programjaink, tudományos konferenciáink érdeklődésre tartanak számot. Kiemelt rendezvényünk a szeptemberi nemzetközi levéltári nap, valamint a Múltról mindenkinek sorozat, amelynek keretében minden hónapban előadásokat, kiállításokat, könyvbemutatókat szervezünk.
 
A levéltár őrzött anyagáról, kiadványairól, programjairól, az intézmény működési rendjéről, munkatársairól 1996 óta információt kaphatnak az érdeklődők rendszeresen megújuló honlapunkról is.
 
Intézményünk a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 13–16. §-a szerint általános levéltár, amely alaptevékenysége során az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a./ pontjában, az 1991. évi XX. törvény 111., 116., valamint 118–120. §-aiban, a közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban illetékességébe utalt levéltári feladatokat látja el. Fenntartónk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés volt 2011. december 31-ig. 2012. január 1-től október 1-ig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ alá tartoztunk. Jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeként működünk.
 

 
 
Elérhetőségünk:
Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.
Tel.: +36 42 414 313
E-mail: szszbvl@mnl.gov.hu