A hónap dokumentuma 2023. november

Királylehotai Lehotzky Brúnó gyászjelentése 1944 novemberéből

 

Az adott hónap dokumentumával alapvetően egy irattípusra, nevezetesen a gyászjelentésekre kívánom felhívni a figyelmet, mivel november 2-a a keresztény kultúrkörben a halottak napja. A gyászjelentések jelentős része olyan információkat tartalmaz, amelyek a családfa és a családtörténet kutatásában jól hasznosítható, illetve életrajzok készítésekor is fontos adatokkal szolgálhatnak.

Az MNL Somogy Vármegyei Levéltárában a XV. 78. Gyászjelentések gyűjteménye elnevezésű fondban 0,25 ifm-nyi irat található 1808-tól 2011-ig. Az alább közölt nyomtatvány is ebből származik.

Ez a forrástípus számos közgyűjteményben önálló gyűjteményként található. Hazánkban a legnagyobb az Országos Széchényi Könyvtár őrizetében van. Az ottani gyászjelentések digitalizált másolatai kereshető formában az intézmény honlapján is elérhetők (https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/111768/browse?type=title ).

Gyászjelentések a különféle fondokban (közigazgatási, személyi, családi, testületi stb.) is nagyszámban előfordulnak. Ezek mellett az újságokban szintén rengeteg megtalálható belőlük. Az elhunyt nevén kívül foglalkozása(i), titulusai, kitüntetései, tagságai, vallása, halálának, illetve eltemetésének helye és ideje, rokonainak neve stb. is szerepelhetnek rajta.

 

Királylehotai Lehotzky Brúnó 1890. szeptember 13-án Gölnicbányán született. A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen szerzett államtudományi doktorátust. 1919-ben a cseh uralom elől elmenekült. A Belügyminisztérium rendőrfogalmazónak Kaposvárra helyezte. 1923-ban a város pénzügyi tanácsosi állását nyerte el. Két év múlva már a főjegyzői posztot töltötte be. A somogyi vármegyeszékhely polgármesterének helyettesévé 1930-ban lett. A Felvidék 1938-as visszatérése után Léva megyei város polgármesteri székébe került.

 

Felhasznált szakirodalom:

Dömjén Miklós: Somogymegye Trianon után. Bp., é. n.

Récsei Balázs

Dömjén é. n., 119.